2018-06-20 06:01

2018-06-20 06:01

Framtidens transporter i en hållbar stad

Debatt: Karlstad

Utöver stadens fysiska omvandling, som i viss mån kan försvåra traditionella godstransporter finns också krav på minskad klimatpåverkan, skriver Maria Frisk och Thomas Broström.

Nya handelsmönster och e-handel är här för att stanna. Enkelheten och tillgängligheten är avgörande för alltmer tidspressade och kravställande konsumenter. Lägg till förändrade köpbeteenden och nya generationers önskemål och prioriteringar. Redan i dag ser vi förändringar för den fysiska handelns förutsättningar. Butiker minskar sina fysiska ytor och ökar sin närvaro digitalt vilket får stadsrummet att förändras och fastighetsägarna att söka nya koncept. Köparnas förväntningar på upplevelsen i butik, leveranstider och sortiment och utbud blir allt större.

Med ökade krav på leveranstider ökar kraven på snabba och effektiva godstransporter både till butik och till hemmet. Krav som gör att fastighetsägare behöver fundera på lämpliga lokaler för olika typer av hemleveranser och transportföretagen på hur godset förflyttas på bästa sätt. För samtidigt som vi ser en förändring av handelsmönster ser vi också en förändring av användningen av stadens rum. Vi vill gärna både äta och fika ute, stadens rum blir allt mer vårt eget vardagsrum.

Gång och cykel är transportslag som alltmer prioriteras i stadens innersta delar och uteserveringar och annat som gör staden trivsam kan göra det svårare för godset att levereras på ett effektivt sätt. Inte minst när trenderna går åt allt större transporter för att minska utsläppen. Vem vill ha en stor lastbil på en lastplats bredvid en uteservering?

Utöver stadens fysiska omvandling, som i viss mån kan försvåra traditionella godstransporter finns också krav på minskad klimatpåverkan. Sveriges riksdag beslutade förra året om ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige där det övergripande målet är att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser.

Vi vet sedan tidigare att hur vi transporterar oss, vad vi äter och hur vi bor har stor betydelse för hur mycket klimatpåverkan vi har. Fastighets- och transportbranschen har ett stort ansvar och har redan i dagsläget minskat utsläppen från uppvärmning och transporter med 6,7 respektive 0,7 procent mellan 2016-2017, vilket är bra men behöver bli bättre.

I Karlstad har vi därför samlat kraft för en dialog kring stadens utmaningar – och stadens transporter. Representanter från transport- och åkeriföretag, kommunen, centrumförening har tillsammans diskuterat hur vi med gemensamma krafter ska kunna underlätta för varandra, för en levande stadskärna och för miljön.

Kan vi minska antalet transporter i staden? Kan vi underlätta in- och urlastning så att transporterna går snabbare? Kan vi lasta om till mindre transporter, till exempel lastcykel för att bättre passa in i stadsmiljön? Kan fastighetsägare och butiksinnehavare underlätta ytterligare för olika typer av godsleveranser? Kan vi gemensamt hitta lösningar som kan gynna både e-handel och den fysiska handeln?

Vi sitter inte inne med svaren, men är övertygade om att det här är frågor vi behöver finna svar på, och att vi bäst hittar svaren genom ett gemensamt arbete för stadens fortsatta attraktivitet.

Maria Frisk

Näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Värmland

Thomas Broström

Regionchef Värmland Skaraborg, Sveriges åkeriföretag

Nya handelsmönster och e-handel är här för att stanna. Enkelheten och tillgängligheten är avgörande för alltmer tidspressade och kravställande konsumenter. Lägg till förändrade köpbeteenden och nya generationers önskemål och prioriteringar. Redan i dag ser vi förändringar för den fysiska handelns förutsättningar. Butiker minskar sina fysiska ytor och ökar sin närvaro digitalt vilket får stadsrummet att förändras och fastighetsägarna att söka nya koncept. Köparnas förväntningar på upplevelsen i butik, leveranstider och sortiment och utbud blir allt större.

Med ökade krav på leveranstider ökar kraven på snabba och effektiva godstransporter både till butik och till hemmet. Krav som gör att fastighetsägare behöver fundera på lämpliga lokaler för olika typer av hemleveranser och transportföretagen på hur godset förflyttas på bästa sätt. För samtidigt som vi ser en förändring av handelsmönster ser vi också en förändring av användningen av stadens rum. Vi vill gärna både äta och fika ute, stadens rum blir allt mer vårt eget vardagsrum.

Gång och cykel är transportslag som alltmer prioriteras i stadens innersta delar och uteserveringar och annat som gör staden trivsam kan göra det svårare för godset att levereras på ett effektivt sätt. Inte minst när trenderna går åt allt större transporter för att minska utsläppen. Vem vill ha en stor lastbil på en lastplats bredvid en uteservering?

Utöver stadens fysiska omvandling, som i viss mån kan försvåra traditionella godstransporter finns också krav på minskad klimatpåverkan. Sveriges riksdag beslutade förra året om ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige där det övergripande målet är att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser.

Vi vet sedan tidigare att hur vi transporterar oss, vad vi äter och hur vi bor har stor betydelse för hur mycket klimatpåverkan vi har. Fastighets- och transportbranschen har ett stort ansvar och har redan i dagsläget minskat utsläppen från uppvärmning och transporter med 6,7 respektive 0,7 procent mellan 2016-2017, vilket är bra men behöver bli bättre.

I Karlstad har vi därför samlat kraft för en dialog kring stadens utmaningar – och stadens transporter. Representanter från transport- och åkeriföretag, kommunen, centrumförening har tillsammans diskuterat hur vi med gemensamma krafter ska kunna underlätta för varandra, för en levande stadskärna och för miljön.

Kan vi minska antalet transporter i staden? Kan vi underlätta in- och urlastning så att transporterna går snabbare? Kan vi lasta om till mindre transporter, till exempel lastcykel för att bättre passa in i stadsmiljön? Kan fastighetsägare och butiksinnehavare underlätta ytterligare för olika typer av godsleveranser? Kan vi gemensamt hitta lösningar som kan gynna både e-handel och den fysiska handeln?

Vi sitter inte inne med svaren, men är övertygade om att det här är frågor vi behöver finna svar på, och att vi bäst hittar svaren genom ett gemensamt arbete för stadens fortsatta attraktivitet.

Maria Frisk

Näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Värmland

Thomas Broström

Regionchef Värmland Skaraborg, Sveriges åkeriföretag

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.