2018-06-14 06:01

2018-06-14 06:01

Vänsterpartiet sår misstro

Debatt: Karlstads kommun

Om Vänsterpartiet tror att en stor omfattande konspiration styr Värmland och Karlstad står det dem fritt. Det som är svårt att förstå, och det vi inte kan acceptera, är att Vänsterpartiet medvetet agerar för att skapa misstro, skriver Niklas Wikström med flera.

Öppet brev till Vänsterpartiets i Karlstad gruppledare

Samtidigt som våra grannar i väst firade sin självständighetsdag, den 17 maj, pågick kommunfullmäktige i Karlstads kommun. Under en av punkterna behandlades en motion från Vänsterpartiet. Motionen och debatten som ägde rum kring ”Utred mötesformerna kring stadsutveckling och dess eventuella konsekvenser” sände mer tankarna till ofriheten i gamla Östtyskland än den frihetskänsla som annars är kopplad till den 17 maj. Även om debatten är avslutad och motionen avslagen finns det fortfarande en rad frågetecken som vi i den liberala fullmäktigegruppen anser att Vänsterpartiet behöver besvara.

I den aktuella motionen skriver de tre vänsterpartistiska kommunfullmäktigeledamöterna Agne Sandberg, Parvane Assadbegli och Lena Grip att det går att fråga sig vem eller vilka som styr över de beslut som fattas i kommunen. De ställer sedan frågan om ”det fortfarande finns informella nätverk och för offentligheten osynliga skuggstrukturer som agerar bakom kulisserna”. Vidare skriver de även att de ”i första hand” inte talar om ”hemliga sekter och sällskap”. Vad menar de egentligen med detta?

Det var inte svårt att under och efter debatten oroas över bilden Vänsterpartiets företrädare i kommunfullmäktige har av både förtroendevalda och tjänstemän i Karlstads kommun. Vid mer än ett tillfälle undvek kommunfullmäktigeledamoten Agne Sandberg att ge svar på just denna fråga. Vid ett av sina framträdanden i talarstolen säger Sandberg att vi andra förtroendevalda inte vill förstå eller se ”kulturen som vi är rädda för har utvecklats här i Karlstad”. I nästa mening framför Sandberg att denna presumtiva utveckling inte bara är något ”påfund i mitt huvud”.

Vi i Liberalerna är dock föga förvånade över detta agerande. Om vi ser tillbaka på Vänsterpartiet och deras historia och agerandet i senaste kommunfullmäktigesammanträdet ser vi att ränderna inte gått ur det som en gång tidigare hette Vänsterpartiet Kommunisterna. Partiet som i över 50 års tid blint gav sitt stöd åt regimen i Sovjetunionen, trots alla inhumana och förkastliga handlingar de utförde, särskilt mot oliktänkande.

Om Vänsterpartiet tror att en stor omfattande konspiration styr Värmland och Karlstad står det dem fritt. Det som är svårt att förstå, och det vi inte kan acceptera, är att Vänsterpartiet medvetet agerar för att skapa misstro. Det i en tid av fake news, polariserat samhällsklimat och förenklade budskap. Vi Liberaler tycker det är allvarligt och beklagligt att ett parti agerar på det viset speciellt i en tid när demokratin är under angrepp.

Olyckligtvis deltog inte gruppledaren för Vänsterpartiet i Karlstad, Parvane Assadbegli, vid senaste sammanträdet. Vi i den liberala fullmäktigegruppen har dock, med anledning av denna motion, ett par frågor vi önskar få svar på från gruppledaren.

1. Vilken syn har Vänsterpartiet i Karlstad på de förtroendevalda samt tjänstemännen i kommunen?

2. Vilka eventuella informella nätverk och osynliga skuggstrukturer är det ni syftar till i er motion?

3. Vad är det för kultur ni är rädda för har utvecklats i kommunen?

4. I och med Sandbergs uttalande i talarstolen undrar vi, var är bevisen för denna påstådda kultur?

5. Är det ett tillfälligt misstag eller kommer Vänsterpartiet i likhet med bl a Donald Trump att fortsätta använda populistisk retorik och måla upp hotbilder som inte finns?

Liberalerna i Karlstads kommunfullmäktigegrupp

Niklas Wikström

Malin Hedberg

Robert Andersson

Eva Wikström Hallonsten

Henrik Lindblom

Ann-Katrin Gyllsten

Öppet brev till Vänsterpartiets i Karlstad gruppledare

Samtidigt som våra grannar i väst firade sin självständighetsdag, den 17 maj, pågick kommunfullmäktige i Karlstads kommun. Under en av punkterna behandlades en motion från Vänsterpartiet. Motionen och debatten som ägde rum kring ”Utred mötesformerna kring stadsutveckling och dess eventuella konsekvenser” sände mer tankarna till ofriheten i gamla Östtyskland än den frihetskänsla som annars är kopplad till den 17 maj. Även om debatten är avslutad och motionen avslagen finns det fortfarande en rad frågetecken som vi i den liberala fullmäktigegruppen anser att Vänsterpartiet behöver besvara.

I den aktuella motionen skriver de tre vänsterpartistiska kommunfullmäktigeledamöterna Agne Sandberg, Parvane Assadbegli och Lena Grip att det går att fråga sig vem eller vilka som styr över de beslut som fattas i kommunen. De ställer sedan frågan om ”det fortfarande finns informella nätverk och för offentligheten osynliga skuggstrukturer som agerar bakom kulisserna”. Vidare skriver de även att de ”i första hand” inte talar om ”hemliga sekter och sällskap”. Vad menar de egentligen med detta?

Det var inte svårt att under och efter debatten oroas över bilden Vänsterpartiets företrädare i kommunfullmäktige har av både förtroendevalda och tjänstemän i Karlstads kommun. Vid mer än ett tillfälle undvek kommunfullmäktigeledamoten Agne Sandberg att ge svar på just denna fråga. Vid ett av sina framträdanden i talarstolen säger Sandberg att vi andra förtroendevalda inte vill förstå eller se ”kulturen som vi är rädda för har utvecklats här i Karlstad”. I nästa mening framför Sandberg att denna presumtiva utveckling inte bara är något ”påfund i mitt huvud”.

Vi i Liberalerna är dock föga förvånade över detta agerande. Om vi ser tillbaka på Vänsterpartiet och deras historia och agerandet i senaste kommunfullmäktigesammanträdet ser vi att ränderna inte gått ur det som en gång tidigare hette Vänsterpartiet Kommunisterna. Partiet som i över 50 års tid blint gav sitt stöd åt regimen i Sovjetunionen, trots alla inhumana och förkastliga handlingar de utförde, särskilt mot oliktänkande.

Om Vänsterpartiet tror att en stor omfattande konspiration styr Värmland och Karlstad står det dem fritt. Det som är svårt att förstå, och det vi inte kan acceptera, är att Vänsterpartiet medvetet agerar för att skapa misstro. Det i en tid av fake news, polariserat samhällsklimat och förenklade budskap. Vi Liberaler tycker det är allvarligt och beklagligt att ett parti agerar på det viset speciellt i en tid när demokratin är under angrepp.

Olyckligtvis deltog inte gruppledaren för Vänsterpartiet i Karlstad, Parvane Assadbegli, vid senaste sammanträdet. Vi i den liberala fullmäktigegruppen har dock, med anledning av denna motion, ett par frågor vi önskar få svar på från gruppledaren.

1. Vilken syn har Vänsterpartiet i Karlstad på de förtroendevalda samt tjänstemännen i kommunen?

2. Vilka eventuella informella nätverk och osynliga skuggstrukturer är det ni syftar till i er motion?

3. Vad är det för kultur ni är rädda för har utvecklats i kommunen?

4. I och med Sandbergs uttalande i talarstolen undrar vi, var är bevisen för denna påstådda kultur?

5. Är det ett tillfälligt misstag eller kommer Vänsterpartiet i likhet med bl a Donald Trump att fortsätta använda populistisk retorik och måla upp hotbilder som inte finns?

Liberalerna i Karlstads kommunfullmäktigegrupp

Niklas Wikström

Malin Hedberg

Robert Andersson

Eva Wikström Hallonsten

Henrik Lindblom

Ann-Katrin Gyllsten

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.