2018-05-16 06:00

2018-05-16 06:00

Teknik och människa integreras

Debatt: Framtiden

Men det krävs mer för att få alla dessa tekniska pusselbitar att samverka. Integration är nästa stora utvecklingssteg och det gäller både människa-människa och människa-maskin, skriver Mattias Hult och Anders Gräsberg.

Det är hög tid att flytta fokus från tekniken till människa och samhälle. Hur ska vi människor hinna ställa om för att kunna omsätta tekniken och hur kan tekniken föra oss framåt mot ett bättre samhälle? Vi uppmanar till ett fokusbyte.

I dag lever vi i ett tänkande som utvecklats i ett industrisamhälle under 200 år. Det tänkandet har till viss del förändrats under de senaste 20 åren i och med den teknikutveckling som skett, men inom 20 år ska vi anpassa oss efter det som forskningsrapporterna nu pekar på och som handlar om att väldigt många arbeten kommer att ersättas av digital och automatiserad teknik. Är vi verkligen så förändringsbenägna?

Den kommande tekniken kommer att innebära att nya avancerade arbeten skapas. Det kommer att ställas helt nya krav på våra utbildningssystem. Stiftelsen för strategisk forskning, SSF tror att mer än vartannat jobb kommer vara borta inom två decennier i vårt land. Något förenklat kan man säga att yrken som kräver kreativitet och mänsklig interaktion kommer att finnas kvar, medan sysselsättningen inom övriga yrken på sikt minskar kraftigt. Frågan är om vi människor kommer att hinna med.

Redan i dag ser vi exempel på teknik som utvecklats på ett sätt som riskerar att inte komma oss till godo fullt ut. Eftersom både utbudet och komplexiteten i tekniken har blivit mer omfattande är det betydligt svårare att lyckas med dagens investeringar än det var för några decennier sedan när huvuddelen av vår nuvarande välfärd och infrastruktur byggdes upp. För att lyckas med dagens och framtidens investeringar måste vi bli bättre på att integrera olika teknikkomponenter med varandra och med den verksamhet där den är tänkt att komma till nytta. För det behövs förberedelse och analyser.

Det råder ingen brist på utvecklingskapital, innovationer eller utbud av tekniska verktyg och lösningar. Vi har fossilfria bilar, etanolfabriker och vindkraftverk. Men det krävs mer för att få alla dessa tekniska pusselbitar att samverka. Integration är nästa stora utvecklingssteg och det gäller både människa-människa och människa-maskin. Avancerad teknik kostar och vi underskattar införandet av avancerade system. Vi tenderar att bara räkna kostnaden för de olika tekniska pusselbitarna och glömma integrationen.

Fas 1 är att hitta tekniken och där är vi ju redan, även om tekniken naturligtvis kommer att fortsätta utvecklas. Fas 2 är mer komplicerad – införandet av tekniken; integrationen. Fas 3 är den kritiska och det är acceptansen och att få all denna nya teknik att tillföra värde till samhället samt acceptera att det är nya spelregler som gäller vilka kräver andra strategier. Detta ställer krav på alla, men i synnerhet krävs mod och framsynthet av våra beslutsfattare. I grunden handlar utvecklingen om att producera mer med mindre resurser, vare sig resurser är mineraler, energi eller arbetstid.

Om vi inte ska stå handfallna om 20 år så måste vi hitta ett sätt att förränta tekniken, helt enkelt en få avkastning som kommer alla till gagn. Vi menar att det inte räcker att köpa en teknisk lösning. Förmågan att integrera olika teknikdelar och funktioner till en helhet måste finnas. Beslutsfattare måste se helheten i samhället och tänka utanför boxen. Om mandatet till att jobba med helheten inte finns inom den egna organisationen måste initiativ tas för samverkan med andra organisationer. Vänta inte på att ”någon annan” tar detta initiativ.

Mattias Hult

Anders Gräsberg

Förändringsledare Xmentor Management AB

Det är hög tid att flytta fokus från tekniken till människa och samhälle. Hur ska vi människor hinna ställa om för att kunna omsätta tekniken och hur kan tekniken föra oss framåt mot ett bättre samhälle? Vi uppmanar till ett fokusbyte.

I dag lever vi i ett tänkande som utvecklats i ett industrisamhälle under 200 år. Det tänkandet har till viss del förändrats under de senaste 20 åren i och med den teknikutveckling som skett, men inom 20 år ska vi anpassa oss efter det som forskningsrapporterna nu pekar på och som handlar om att väldigt många arbeten kommer att ersättas av digital och automatiserad teknik. Är vi verkligen så förändringsbenägna?

Den kommande tekniken kommer att innebära att nya avancerade arbeten skapas. Det kommer att ställas helt nya krav på våra utbildningssystem. Stiftelsen för strategisk forskning, SSF tror att mer än vartannat jobb kommer vara borta inom två decennier i vårt land. Något förenklat kan man säga att yrken som kräver kreativitet och mänsklig interaktion kommer att finnas kvar, medan sysselsättningen inom övriga yrken på sikt minskar kraftigt. Frågan är om vi människor kommer att hinna med.

Redan i dag ser vi exempel på teknik som utvecklats på ett sätt som riskerar att inte komma oss till godo fullt ut. Eftersom både utbudet och komplexiteten i tekniken har blivit mer omfattande är det betydligt svårare att lyckas med dagens investeringar än det var för några decennier sedan när huvuddelen av vår nuvarande välfärd och infrastruktur byggdes upp. För att lyckas med dagens och framtidens investeringar måste vi bli bättre på att integrera olika teknikkomponenter med varandra och med den verksamhet där den är tänkt att komma till nytta. För det behövs förberedelse och analyser.

Det råder ingen brist på utvecklingskapital, innovationer eller utbud av tekniska verktyg och lösningar. Vi har fossilfria bilar, etanolfabriker och vindkraftverk. Men det krävs mer för att få alla dessa tekniska pusselbitar att samverka. Integration är nästa stora utvecklingssteg och det gäller både människa-människa och människa-maskin. Avancerad teknik kostar och vi underskattar införandet av avancerade system. Vi tenderar att bara räkna kostnaden för de olika tekniska pusselbitarna och glömma integrationen.

Fas 1 är att hitta tekniken och där är vi ju redan, även om tekniken naturligtvis kommer att fortsätta utvecklas. Fas 2 är mer komplicerad – införandet av tekniken; integrationen. Fas 3 är den kritiska och det är acceptansen och att få all denna nya teknik att tillföra värde till samhället samt acceptera att det är nya spelregler som gäller vilka kräver andra strategier. Detta ställer krav på alla, men i synnerhet krävs mod och framsynthet av våra beslutsfattare. I grunden handlar utvecklingen om att producera mer med mindre resurser, vare sig resurser är mineraler, energi eller arbetstid.

Om vi inte ska stå handfallna om 20 år så måste vi hitta ett sätt att förränta tekniken, helt enkelt en få avkastning som kommer alla till gagn. Vi menar att det inte räcker att köpa en teknisk lösning. Förmågan att integrera olika teknikdelar och funktioner till en helhet måste finnas. Beslutsfattare måste se helheten i samhället och tänka utanför boxen. Om mandatet till att jobba med helheten inte finns inom den egna organisationen måste initiativ tas för samverkan med andra organisationer. Vänta inte på att ”någon annan” tar detta initiativ.

Mattias Hult

Anders Gräsberg

Förändringsledare Xmentor Management AB

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.