2018-05-14 06:01

2018-05-14 06:01

Staten snedvrider konkurrensen

Debatt: Mobilnätsmarknaden

Auktionsupplägget från PTS kommer att få negativa följder för konkurrensen. Detta eftersom endast ett fåtal aktörer i realiteten kommer att kunna köpa, dock inte alla, skriver Johan Johansson.

I dag har svenska mobilanvändare bland de billigaste mobilabonnemangen i EU, vilket är ett resultat av den konkurrens som råder mellan fyra mobiloperatörer på den svenska marknaden. Konkurrensen har även drivit på innovation och nya tjänster, liksom utbyggnaden.

Radiofrekvenser är den viktigaste byggstenen när en mobiloperatör ska tillhandahålla mobila tjänster. Tillgången är dock begränsad. Post- och telestyrelsen (PTS) bestämmer genom auktionsvillkor hur frekvenserna ska delas upp och kunna köpas, vilket påverkar konkurrensen.

PTS planerar nu att montera ned konkurrensen som finns i dag genom att enbart säkerställa att två aktörer kan köpa frekvenser när det så kallade 700 MHz-bandet ska fördelas. Frekvenserna ger framförallt bra täckning i glesbygd och inomhus, men kommer även ge fler användare tjänster av hög kvalitet. 700 MHz-bandet är även utpekat av EU att användas för 5G. Auktionsupplägget från PTS kommer att få negativa följder för konkurrensen. Detta eftersom endast ett fåtal aktörer i realiteten kommer att kunna köpa, dock inte alla. Det leder till att konkurrensen försämras och 5G-utvecklingen i Sverige riskerar att hållas tillbaka.

När andra europeiska länder utformat villkoren för 700 MHz-bandet har det säkerställts att alla mobiloperatörer kan få del av spektrumet, men Sverige väljer motsatt väg. Auktionsupplägget är idag utformat så att det gynnar det statligt delägda Telia, som av olika företrädare för staten tycks uppfattas ha en för liten andel av den totala spektrummarknaden.

Så här har PTS tänkt sig gynna Telia:

Tidigare har PTS strävat efter att bibehålla den konkurrens som råder i Sverige. PTS har ställt upp villkor vid auktionsförfarandet som varit konkurrensfrämjande med så kallade spektrumtak, som begränsar hur mycket frekvenser en och samma mobiloperatör kan köpa. Det har inneburit att flera aktörer har haft möjlighet att köpa spektrum och på så sätt har samtliga mobiloperatörer fått förutsättningar att konkurrera på lika villkor.

Nu vill PTS ge möjlighet åt en aktör att köpa en mycket stor andel av 700-MHz-bandet. Det kräver stora finansiella muskler att köpa andelen, vilket Telia har. PTS inte har genomfört tillräckligt ingående analyser för hur förslaget påverkar konkurrensen på den svenska telekommarknaden. Och i vanlig ordning är det slutkunderna som kommer att få betala för det. Det är hög tid att fler höjer rösten för en fortsatt fungerande konkurrens mellan mobiloperatörerna.

Det är lätt för PTS att kollra bort beslutsfattare, media och allmänhet bakom en fasad av tekniskt komplicerade delar av auktionsupplägget. IT-minister Peter Eriksson (MP) sade 2016 i en interpellationsdebatt i riksdagen att han har stort förtroende för att PTS säkerställer konkurrens. Den analys som presenterats av PTS är extremt övergripande och inte tillräckligt grundlig med hänsyn till frågans dignitet och potentiellt allvarliga konsekvenser. Peter Eriksson borde testa sitt förtroende för PTS genom att begära en fördjupad konkurrensanalys och hur olika auktionsupplägg påverkar konkurrensen.

Att PTS slår undan benen för en framtida fungerande konkurrens på mobilmarknaden är ingen liten fråga. Avregleringen av Televerkets monopol på 1990-talet banade vägen för lägre priser, ökad användning, investeringar, nya tjänster och en snabbt växande telekommarknad. Den innovativa utvecklingen har varit – och är – viktig för Sveriges ekonomi. Snedvriden konkurrens har ett pris. Och hotar möjligheterna att göra Sverige till en av de ledande bredbands- och 5G-nationerna.

Johan Johansson

Vd, 3 Sverige

I dag har svenska mobilanvändare bland de billigaste mobilabonnemangen i EU, vilket är ett resultat av den konkurrens som råder mellan fyra mobiloperatörer på den svenska marknaden. Konkurrensen har även drivit på innovation och nya tjänster, liksom utbyggnaden.

Radiofrekvenser är den viktigaste byggstenen när en mobiloperatör ska tillhandahålla mobila tjänster. Tillgången är dock begränsad. Post- och telestyrelsen (PTS) bestämmer genom auktionsvillkor hur frekvenserna ska delas upp och kunna köpas, vilket påverkar konkurrensen.

PTS planerar nu att montera ned konkurrensen som finns i dag genom att enbart säkerställa att två aktörer kan köpa frekvenser när det så kallade 700 MHz-bandet ska fördelas. Frekvenserna ger framförallt bra täckning i glesbygd och inomhus, men kommer även ge fler användare tjänster av hög kvalitet. 700 MHz-bandet är även utpekat av EU att användas för 5G. Auktionsupplägget från PTS kommer att få negativa följder för konkurrensen. Detta eftersom endast ett fåtal aktörer i realiteten kommer att kunna köpa, dock inte alla. Det leder till att konkurrensen försämras och 5G-utvecklingen i Sverige riskerar att hållas tillbaka.

När andra europeiska länder utformat villkoren för 700 MHz-bandet har det säkerställts att alla mobiloperatörer kan få del av spektrumet, men Sverige väljer motsatt väg. Auktionsupplägget är idag utformat så att det gynnar det statligt delägda Telia, som av olika företrädare för staten tycks uppfattas ha en för liten andel av den totala spektrummarknaden.

Så här har PTS tänkt sig gynna Telia:

Tidigare har PTS strävat efter att bibehålla den konkurrens som råder i Sverige. PTS har ställt upp villkor vid auktionsförfarandet som varit konkurrensfrämjande med så kallade spektrumtak, som begränsar hur mycket frekvenser en och samma mobiloperatör kan köpa. Det har inneburit att flera aktörer har haft möjlighet att köpa spektrum och på så sätt har samtliga mobiloperatörer fått förutsättningar att konkurrera på lika villkor.

Nu vill PTS ge möjlighet åt en aktör att köpa en mycket stor andel av 700-MHz-bandet. Det kräver stora finansiella muskler att köpa andelen, vilket Telia har. PTS inte har genomfört tillräckligt ingående analyser för hur förslaget påverkar konkurrensen på den svenska telekommarknaden. Och i vanlig ordning är det slutkunderna som kommer att få betala för det. Det är hög tid att fler höjer rösten för en fortsatt fungerande konkurrens mellan mobiloperatörerna.

Det är lätt för PTS att kollra bort beslutsfattare, media och allmänhet bakom en fasad av tekniskt komplicerade delar av auktionsupplägget. IT-minister Peter Eriksson (MP) sade 2016 i en interpellationsdebatt i riksdagen att han har stort förtroende för att PTS säkerställer konkurrens. Den analys som presenterats av PTS är extremt övergripande och inte tillräckligt grundlig med hänsyn till frågans dignitet och potentiellt allvarliga konsekvenser. Peter Eriksson borde testa sitt förtroende för PTS genom att begära en fördjupad konkurrensanalys och hur olika auktionsupplägg påverkar konkurrensen.

Att PTS slår undan benen för en framtida fungerande konkurrens på mobilmarknaden är ingen liten fråga. Avregleringen av Televerkets monopol på 1990-talet banade vägen för lägre priser, ökad användning, investeringar, nya tjänster och en snabbt växande telekommarknad. Den innovativa utvecklingen har varit – och är – viktig för Sveriges ekonomi. Snedvriden konkurrens har ett pris. Och hotar möjligheterna att göra Sverige till en av de ledande bredbands- och 5G-nationerna.

Johan Johansson

Vd, 3 Sverige

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.