2018-05-09 06:01

2018-05-09 06:01

Kom till Värmland, landsbygdsministern!

Debatt: Tillverkningsindustrin

Det är bra att regeringen skapar incitament för företagsetablering på landsbygden. Men vi menar att det är viktigt att samtidigt lyfta de faktiska fördelarna med verksamhet på landsbygden, skriver Erik Stenfors.

Landsbygden får tillverkningsindustrin att blomstra. När fler företag ser fördelarna med att etablera sin tillverkning utanför storstäderna kan vi skapa ännu fler jobb och öka konkurrenskraften för såväl svenska landsbygdskommuner som den svenska tillverkningsindustrin. I Värmland har precis detta skett.

Tidigare i våras presenterade regeringen sin stora landsbygdsproposition. Förslagen vilar på ett antal delmål, där ett av målen är att ge landsbygden förutsättningar att tillvarata företagsamhet och sysselsättningar som är långsiktigt hållbara, samtidigt som miljömålen nås. Bland annat ska olika typer av företagsbidrag delas ut för att locka företagsetableringar till landsbygden.

Propositionen bygger på samma dystra bild av landsbygden som så ofta målas upp: att den avfolkas och att företag avvecklas. Det vill landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) nu råda bot på med hjälp av riktade bidrag. Det är bra att regeringen skapar incitament för företagsetablering på landsbygden. Men vi menar att det är viktigt att samtidigt lyfta de faktiska fördelarna med verksamhet på landsbygden – och de är många.

Tillverkningsindustrin är ett bra exempel på en industri som blomstrar i Värmland. Sverige är världsledande inom innovation och har länge varit hem åt forsknings- och utvecklingsavdelningar för både svenska och globala företag. Själva tillverkningen har däremot ofta outsourcats till ett antal olika låglöneländer. Detta har resulterat i komplicerade tillverkningskedjor med långa ledtider. Dessutom kräver det många långa transporter som är oförsvarbara ur ett miljöperspektiv.

Lösningen på detta är att producera och komponera produkter närmare ursprungslandet eller slutmarknaden. Det är precis vad vi ser sker nu. Företag som i många år haft sin tillverkning utomlands hämtar hem den till Sverige. Därmed uppstår ett behov av en ny och modern svensk tillverkningsindustri som kan förverkliga framtidens innovationer och samtidigt vara effektiv, lönsam och framför allt mer hållbar. Denna industri vill vi vara en del av.

Vi har etablerat ett så kallat tillverkningskluster med fabriker i Årjäng, Töcksfors och Svanskog i Värmland samt Åtvidaberg i Östergötland, som producerar varor för den svenska marknaden. Det som produceras här i Värmland är mer miljövänligt, kräver kortare transporter och ger upphov till hundratals arbetstillfällen. Vi har dessutom upplevt ett starkt stöd från både kommun och den lokala banken. Vi ser även ett stort deltagande och driv från våra medarbetare, som bor på orterna. Det är viktigt eftersom tillverkningsindustrin är ett hantverk som kräver kompetens och erfarenhet.

Det är positivt att regeringen sätter fokus på landsbygden – här finns en enorm potential. Sven-Erik Bucht är dessutom nu ute på Sverigeturné och vi vill därför välkomna honom till Värmland. Här har hundratals produktägare etablerat sin produktion och därigenom skapat mer livskraftiga orter, både för invånarna och för företagen. Det finns en ljus framtid på landsbygden. Kom hit så visar vi dig, Sven-Erik!

Erik Stenfors

Vd, Hanza

Landsbygden får tillverkningsindustrin att blomstra. När fler företag ser fördelarna med att etablera sin tillverkning utanför storstäderna kan vi skapa ännu fler jobb och öka konkurrenskraften för såväl svenska landsbygdskommuner som den svenska tillverkningsindustrin. I Värmland har precis detta skett.

Tidigare i våras presenterade regeringen sin stora landsbygdsproposition. Förslagen vilar på ett antal delmål, där ett av målen är att ge landsbygden förutsättningar att tillvarata företagsamhet och sysselsättningar som är långsiktigt hållbara, samtidigt som miljömålen nås. Bland annat ska olika typer av företagsbidrag delas ut för att locka företagsetableringar till landsbygden.

Propositionen bygger på samma dystra bild av landsbygden som så ofta målas upp: att den avfolkas och att företag avvecklas. Det vill landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) nu råda bot på med hjälp av riktade bidrag. Det är bra att regeringen skapar incitament för företagsetablering på landsbygden. Men vi menar att det är viktigt att samtidigt lyfta de faktiska fördelarna med verksamhet på landsbygden – och de är många.

Tillverkningsindustrin är ett bra exempel på en industri som blomstrar i Värmland. Sverige är världsledande inom innovation och har länge varit hem åt forsknings- och utvecklingsavdelningar för både svenska och globala företag. Själva tillverkningen har däremot ofta outsourcats till ett antal olika låglöneländer. Detta har resulterat i komplicerade tillverkningskedjor med långa ledtider. Dessutom kräver det många långa transporter som är oförsvarbara ur ett miljöperspektiv.

Lösningen på detta är att producera och komponera produkter närmare ursprungslandet eller slutmarknaden. Det är precis vad vi ser sker nu. Företag som i många år haft sin tillverkning utomlands hämtar hem den till Sverige. Därmed uppstår ett behov av en ny och modern svensk tillverkningsindustri som kan förverkliga framtidens innovationer och samtidigt vara effektiv, lönsam och framför allt mer hållbar. Denna industri vill vi vara en del av.

Vi har etablerat ett så kallat tillverkningskluster med fabriker i Årjäng, Töcksfors och Svanskog i Värmland samt Åtvidaberg i Östergötland, som producerar varor för den svenska marknaden. Det som produceras här i Värmland är mer miljövänligt, kräver kortare transporter och ger upphov till hundratals arbetstillfällen. Vi har dessutom upplevt ett starkt stöd från både kommun och den lokala banken. Vi ser även ett stort deltagande och driv från våra medarbetare, som bor på orterna. Det är viktigt eftersom tillverkningsindustrin är ett hantverk som kräver kompetens och erfarenhet.

Det är positivt att regeringen sätter fokus på landsbygden – här finns en enorm potential. Sven-Erik Bucht är dessutom nu ute på Sverigeturné och vi vill därför välkomna honom till Värmland. Här har hundratals produktägare etablerat sin produktion och därigenom skapat mer livskraftiga orter, både för invånarna och för företagen. Det finns en ljus framtid på landsbygden. Kom hit så visar vi dig, Sven-Erik!

Erik Stenfors

Vd, Hanza

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.