2018-04-18 06:00

2018-04-18 06:00

Politikerna satsar inte på skolan

Debatt: Karlstads kommun

Den föreslagna budgeten är för liten. Kommunen kan inte spara så mycket pengar på förskola och skola utan att bryta mot lagar och/eller slita ut sina medarbetare, skriver Pontus Larson och Marcus Larsson.

Politiker säger ofta att de satsar på skolan. Det stämmer inte, i alla fall inte i Karlstad. Låt oss berätta hur det ligger till.

2018 är ett tufft ekonomiskt år för Karlstads förskolor och skolor. Tankesmedjan Balans och Lärarförbundet i Karlstad uppmärksammade tidigt under 2017 att barn- och ungdomsnämndens planerade budget för 2018 inte var tillräcklig för att kompensera ökade kostnader. Trots det valde den styrande majoriteten att stå fast vid det budgetförslag som de visste skulle leda till nedskärningar i förskola och skola.

Vi konstaterade redan då att det såg om möjligt ännu tuffare ut inför 2019 och att kommunpolitikerna i Karlstad behövde ta en diskussion om hur de ser på förskolans och skolans långsiktiga finansiering. Ett antal år av underfinansierade budgetar har skapat återkommande besparingskrav på verksamheten. Besparingskrav som ökat stressen hos förskollärare, lärare och chefer.

I dag onsdagen den 18 april träffas politikerna i barn- och ungdomsnämnden för att diskutera budgetförutsättningarna för 2019. Kommunfullmäktige har gett nämnden en preliminär budgetram och barn- och utbildningsförvaltningen har tänkt till om vilka konsekvenser den preliminära budgetramen kommer att ge. Vi har tagit del av dokumentet och de slutsatser som dras är så alarmerande att elever, föräldrar och medborgare behöver få ta del av dem.

Enligt förslaget ska förskolans och skolans budget öka med en procent under 2019. Detta trots att förvaltningen konstaterar att löner kommer att öka med tre procent för de olika läraryrkena och med två procent för övriga yrken. Utöver ökade lönekostnader kommer hyra och kostnad för digitala verktyg att öka. Sammanlagt fattas 42,3 miljoner för att kunna behålla årets personaltäthet i förskola och skola. Inför 2020 ser det ännu tuffare ut då det fattas ytterligare 63,9 miljoner. Väldigt mycket pengar.

Så mycket pengar att tjänstemännen på förvaltningen skriver rätt ut: de kommer inte att klara detta utan att dra ner på personal. De skriver också att drar man ner på personal kommer de yngsta barnen, elever med behov av särskilt stöd och elever utan föräldrar med akademisk bakgrund att drabbas extra hårt. När det gäller medarbetarnas arbetsmiljö påpekar förvaltningen att höga sjuktal redan ett problem och att det finns ett samband mellan ökad stress och utmattning.

Det är inte tillåtet för kommuner att sänka kvaliteten under skollagens krav och för att få vissa statsbidrag krävs att kommuner inte minskar personaltäthet eller ökar gruppstorlekar. Då uteblir de statliga pengarna. Pengar som Karlstad kommun redan tecknat in i den budget som bara räknar upp kostnadsökningar med en procent.

Barn- och ungdomsförvaltningen kommer fram till slutsatsen att det här inte går ihop. Den föreslagna budgeten är för liten. Kommunen kan inte spara så mycket pengar på förskola och skola utan att bryta mot lagar och/eller slita ut sina medarbetare. Förvaltningen rekommenderar därför nämndpolitikerna att be kommunfullmäktige om 42,3 miljoner mer i budget för 2019.

Det här gjorde man förra året med. Då fick man inte de pengar som behövdes. Då blev det nedskärningar. I år är det val och upp till väljarna att avgöra. Vill väljarna i Karlstad bo i en kommun som sparar på barn, unga och medarbetare eller inte? Vi hoppas att Karlstadsborna ställer krav på de politiska partierna att föreslå nya budgetramar för förskolan och skolan. Budgetramar som innebär att tidigare års besparingar kan börja återställas eller i alla fall täcka nästa års kostnadsökning.

Pontus Larson

Ordförande, Lärarförbundet i Karlstad

Marcus Larsson

Tankesmedjan Balans

Politiker säger ofta att de satsar på skolan. Det stämmer inte, i alla fall inte i Karlstad. Låt oss berätta hur det ligger till.

2018 är ett tufft ekonomiskt år för Karlstads förskolor och skolor. Tankesmedjan Balans och Lärarförbundet i Karlstad uppmärksammade tidigt under 2017 att barn- och ungdomsnämndens planerade budget för 2018 inte var tillräcklig för att kompensera ökade kostnader. Trots det valde den styrande majoriteten att stå fast vid det budgetförslag som de visste skulle leda till nedskärningar i förskola och skola.

Vi konstaterade redan då att det såg om möjligt ännu tuffare ut inför 2019 och att kommunpolitikerna i Karlstad behövde ta en diskussion om hur de ser på förskolans och skolans långsiktiga finansiering. Ett antal år av underfinansierade budgetar har skapat återkommande besparingskrav på verksamheten. Besparingskrav som ökat stressen hos förskollärare, lärare och chefer.

I dag onsdagen den 18 april träffas politikerna i barn- och ungdomsnämnden för att diskutera budgetförutsättningarna för 2019. Kommunfullmäktige har gett nämnden en preliminär budgetram och barn- och utbildningsförvaltningen har tänkt till om vilka konsekvenser den preliminära budgetramen kommer att ge. Vi har tagit del av dokumentet och de slutsatser som dras är så alarmerande att elever, föräldrar och medborgare behöver få ta del av dem.

Enligt förslaget ska förskolans och skolans budget öka med en procent under 2019. Detta trots att förvaltningen konstaterar att löner kommer att öka med tre procent för de olika läraryrkena och med två procent för övriga yrken. Utöver ökade lönekostnader kommer hyra och kostnad för digitala verktyg att öka. Sammanlagt fattas 42,3 miljoner för att kunna behålla årets personaltäthet i förskola och skola. Inför 2020 ser det ännu tuffare ut då det fattas ytterligare 63,9 miljoner. Väldigt mycket pengar.

Så mycket pengar att tjänstemännen på förvaltningen skriver rätt ut: de kommer inte att klara detta utan att dra ner på personal. De skriver också att drar man ner på personal kommer de yngsta barnen, elever med behov av särskilt stöd och elever utan föräldrar med akademisk bakgrund att drabbas extra hårt. När det gäller medarbetarnas arbetsmiljö påpekar förvaltningen att höga sjuktal redan ett problem och att det finns ett samband mellan ökad stress och utmattning.

Det är inte tillåtet för kommuner att sänka kvaliteten under skollagens krav och för att få vissa statsbidrag krävs att kommuner inte minskar personaltäthet eller ökar gruppstorlekar. Då uteblir de statliga pengarna. Pengar som Karlstad kommun redan tecknat in i den budget som bara räknar upp kostnadsökningar med en procent.

Barn- och ungdomsförvaltningen kommer fram till slutsatsen att det här inte går ihop. Den föreslagna budgeten är för liten. Kommunen kan inte spara så mycket pengar på förskola och skola utan att bryta mot lagar och/eller slita ut sina medarbetare. Förvaltningen rekommenderar därför nämndpolitikerna att be kommunfullmäktige om 42,3 miljoner mer i budget för 2019.

Det här gjorde man förra året med. Då fick man inte de pengar som behövdes. Då blev det nedskärningar. I år är det val och upp till väljarna att avgöra. Vill väljarna i Karlstad bo i en kommun som sparar på barn, unga och medarbetare eller inte? Vi hoppas att Karlstadsborna ställer krav på de politiska partierna att föreslå nya budgetramar för förskolan och skolan. Budgetramar som innebär att tidigare års besparingar kan börja återställas eller i alla fall täcka nästa års kostnadsökning.

Pontus Larson

Ordförande, Lärarförbundet i Karlstad

Marcus Larsson

Tankesmedjan Balans

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.