2018-03-13 06:00

2018-03-13 06:00

Vem bryr sig väl om en plan klubbad av kommunfullmäktige?

Debatt: Skutberget

Är det någon som egentligen bryr sig om vad som det senaste decenniet pågått ute på Skutberget, frågar Peter Sörensen.

”Kommunstyrelsen har beslutat om ett antal utgångspunkter och kriterier som en eventuell upplevelseanläggning ska underordna sig:

• Den ska vara en föregångare i anpassning till den omgivande naturen

• Energiförsörjning, materialval och utformning ska vara långsiktigt ekologiskt hållbara

• Byggnaderna ska hålla hög estetisk och arkitektonisk kvalitet och kunna vara en sevärdhet i sig

• Anläggningen ska vara en åretruntanläggning, med stark lokal och regional prägel och gärna innehålla bad

• Fritid, rekreation, träning, hälso- och friskvård är nyckelorden i verksamheten

• Vänerns och Klarälvens unika resurs tas tillvara”

Detta är direkt klippt ur det vägledande planprogrammet för Skutberget från 2012.

Där läser vi vidare:

”Udden på Skutberget utgör kärnan i friluftsområdet, med Skutbergsgården, motionscentralen och badplatsen samlade tillsammans med andra friluftsaktiviteter som friluftsscen, beachvolleyplaner och lekplats. Här finns även en allmän parkering. Även vid en kommande utveckling av Skutbergsområdet och motionscentralen är det viktigt att området inte privatiseras. Allmänhetens tillgänglighet och möjlighet att röra sig fritt i området ska säkerställas även för framtiden.”

Notera att det står SKA inte BÖR eller KAN. Avslutningsvis läser vi så:

”Vid fortsatt planläggning av området kommer planområdet förmodligen att delas upp i flera detaljplaner. Programmet ska ligga till grund för de fortsatta planprocesserna.”

Hur i all världen kunde Business Värmland få mandat av kommunen att kontakta Mumin utifrån detta? En Muminpark stämmer ju inte i något avseende in på de SKA-krav som ställts.

Och vem tar egentligen ansvar för områdets kulturhistoriska miljöer – omsorgsfullt inventerade 2008 av Värmlands Museum och omnämnda såväl i planprogrammet som i det arbete som nu påbörjats?

Ur inventeringen läser vi bl a följande:

”Under 2008 har Värmlands Museum utfört en kulturmiljöutredning för Skutberget. Inom området har de byggnader som bedömts som kulturhistoriskt värdefulla delats in i två grupper, 1B och 1C (museets klassificering). Samtliga klassade byggnader tillmäts ett kulturhistoriskt värde, de är alla i någon mening unika eller typiska och utgör enskilt och tillsammans kulturhistoriskt viktiga inslag i miljön.”

Är ingen ansvarig politiker medveten om att flera av de utpekade miljöerna, som de tre sommarstugorna från 1930-talet i områdets södra del, revs av Teknik- och fastighetsförvaltningen redan för flera år sedan, trots att Stadsbyggnadsförvaltningen försökte hindra det? Idag är de spårlöst försvunna. Har ingen varit på plats och besökt den gamla gården Fintatorp, med anor från 1500-talet och idag den sista av de ursprungliga på området?

I så fall hade de ju sett att det gamla torpet de senaste tio åren har vanvårdats urskiljningslöst och att den idag är i ett sorgesamt vanskött skick.

Är det någon ansvarig politiker eller tjänsteman som egentligen bryr sig om vad som står i de dokument som kommunfullmäktige fattar beslut om? Läser de dem alls? Kollar de någon gång av dem med verkligheten? Är det någon som egentligen bryr sig om vad som det senaste decenniet pågått ute på Skutberget?

Så tycks nämligen inte vara fallet och den som själv vill undersöka saken rekommenderas en genomläsning av planprogrammet som finns att ladda ner på nätet och ett eget besök på platsen. Fundera sedan på hur det kunnat gå så här?

Peter Sörensen

samhällsdebattör

”Kommunstyrelsen har beslutat om ett antal utgångspunkter och kriterier som en eventuell upplevelseanläggning ska underordna sig:

• Den ska vara en föregångare i anpassning till den omgivande naturen

• Energiförsörjning, materialval och utformning ska vara långsiktigt ekologiskt hållbara

• Byggnaderna ska hålla hög estetisk och arkitektonisk kvalitet och kunna vara en sevärdhet i sig

• Anläggningen ska vara en åretruntanläggning, med stark lokal och regional prägel och gärna innehålla bad

• Fritid, rekreation, träning, hälso- och friskvård är nyckelorden i verksamheten

• Vänerns och Klarälvens unika resurs tas tillvara”

Detta är direkt klippt ur det vägledande planprogrammet för Skutberget från 2012.

Där läser vi vidare:

”Udden på Skutberget utgör kärnan i friluftsområdet, med Skutbergsgården, motionscentralen och badplatsen samlade tillsammans med andra friluftsaktiviteter som friluftsscen, beachvolleyplaner och lekplats. Här finns även en allmän parkering. Även vid en kommande utveckling av Skutbergsområdet och motionscentralen är det viktigt att området inte privatiseras. Allmänhetens tillgänglighet och möjlighet att röra sig fritt i området ska säkerställas även för framtiden.”

Notera att det står SKA inte BÖR eller KAN. Avslutningsvis läser vi så:

”Vid fortsatt planläggning av området kommer planområdet förmodligen att delas upp i flera detaljplaner. Programmet ska ligga till grund för de fortsatta planprocesserna.”

Hur i all världen kunde Business Värmland få mandat av kommunen att kontakta Mumin utifrån detta? En Muminpark stämmer ju inte i något avseende in på de SKA-krav som ställts.

Och vem tar egentligen ansvar för områdets kulturhistoriska miljöer – omsorgsfullt inventerade 2008 av Värmlands Museum och omnämnda såväl i planprogrammet som i det arbete som nu påbörjats?

Ur inventeringen läser vi bl a följande:

”Under 2008 har Värmlands Museum utfört en kulturmiljöutredning för Skutberget. Inom området har de byggnader som bedömts som kulturhistoriskt värdefulla delats in i två grupper, 1B och 1C (museets klassificering). Samtliga klassade byggnader tillmäts ett kulturhistoriskt värde, de är alla i någon mening unika eller typiska och utgör enskilt och tillsammans kulturhistoriskt viktiga inslag i miljön.”

Är ingen ansvarig politiker medveten om att flera av de utpekade miljöerna, som de tre sommarstugorna från 1930-talet i områdets södra del, revs av Teknik- och fastighetsförvaltningen redan för flera år sedan, trots att Stadsbyggnadsförvaltningen försökte hindra det? Idag är de spårlöst försvunna. Har ingen varit på plats och besökt den gamla gården Fintatorp, med anor från 1500-talet och idag den sista av de ursprungliga på området?

I så fall hade de ju sett att det gamla torpet de senaste tio åren har vanvårdats urskiljningslöst och att den idag är i ett sorgesamt vanskött skick.

Är det någon ansvarig politiker eller tjänsteman som egentligen bryr sig om vad som står i de dokument som kommunfullmäktige fattar beslut om? Läser de dem alls? Kollar de någon gång av dem med verkligheten? Är det någon som egentligen bryr sig om vad som det senaste decenniet pågått ute på Skutberget?

Så tycks nämligen inte vara fallet och den som själv vill undersöka saken rekommenderas en genomläsning av planprogrammet som finns att ladda ner på nätet och ett eget besök på platsen. Fundera sedan på hur det kunnat gå så här?

Peter Sörensen

samhällsdebattör

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.