2018-03-12 12:11

2018-03-12 12:11

KD: Vi lovar att prioritera äldre

DEBATT: äldreomsorg

Mellan femtio och sextio procent av de äldre som finns inom äldreomsorgen i Karlstad uppger att de upplever oro, ängslan eller ångest, skriver Erik Nilsson och Sara Kihlström.

Idag är det många äldre som är besvikna. Man trodde att om man arbetade, betalade skatt och gjorde rätt för sig, då skulle man vara garanterad en dräglig ålderdom. Att man skulle få en pension som går att leva på. Att man skulle vara trygg i att man får komma till ett anpassat boende den dag man inte längre känner att man kan bo kvar hemma och att vården skulle finnas där när man behöver den. Att inte alla upplever att det är så är inget annat än ett välfärdssvek.

Men allt är inte becksvart. I Karlstad är de flesta nöjda med äldreomsorgen. De upplever att de får ett gott bemötande, samtidigt är det många som tycker att det är svårt att få tag i hemtjänstpersonalen när de behöver. Fyra femtedelar av de äldre uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med sitt äldreboende och 92 procent uppger att de fått det boende som de vill ha. Samtidigt finns det äldre i Karlstad som inte beviljas plats i anpassat boende trots att de uppnått en aktningsvärd ålder och därtill känner oro i sitt hem. Och kanske allvarligast av allt, mellan femtio och sextio procent av de äldre som finns inom äldreomsorgen i Karlstad uppger att de upplever oro, ängslan eller ångest.

Äldres rätt till ett värdigt liv är en av de saker som vi kristdemokrater prioriterar högst. Idag och imorgon kan du möta oss på seniormässan på Karlstad CCC. Här är några av de saker vi kommer verka för i Karlstad:

· En äldreboendegaranti ska införas som innebär att alla över 85 år, som så önskar, ska få plats i anpassat boende. Vår övertygelse är att detta inte kommer att innebära någon större ökad tillströmning, däremot en trygghet att man är garanterad en plats den dag man själv upplever att man behöver den.

· Antalet platser på servicehus ska öka för att möjliggöra att fler ska kunna få plats i anpassat boende.

· Antalet hemtjänstpersonal per hemtjänsttagare ska inte överstiga 10 olika personer i genomsnitt per 14-dagarsperiod.

· Kommunen ska erbjuda alla över 65 år som så önskar trygghetslarm.

· Det ska upplevas lättare att få tag i kommunens hemtjänstpersonal.

Detta var några av de vallöften som ingår i vårt ganska omfattande program ”Välfärdslöftet - God vård och omsorg för Karlstads äldre” som finns att läsa på: karlstad.kristdemokraterna.se. På riksnivå är vi dessutom det enda parti som vill ta bort den så kallade pensionärsskatten helt och hållet, direkt. Vi är också det parti som avsätter störst resurser för att få sjukvården på fötter, även om sjukvårdens problem inte bara är av ekonomisk art. Därtill vill vi förstatliga sjukhusvården för att skapa större jämlikhet. Kvaliteten på vården ska inte vara beroende av var i landet man bor.

Avslutningsvis, vi kristdemokrater lovar inte allt till alla, däremot lovar vi att prioritera välfärden, det är vårt välfärdslöfte till Karlstads invånare, gamla som unga.

 

Erik Nilsson (KD)

kommunalråd

Sara Kihlström (KD)

Första och andra namn på KD:s kommunfullmäktigelista i Karlstad

Idag är det många äldre som är besvikna. Man trodde att om man arbetade, betalade skatt och gjorde rätt för sig, då skulle man vara garanterad en dräglig ålderdom. Att man skulle få en pension som går att leva på. Att man skulle vara trygg i att man får komma till ett anpassat boende den dag man inte längre känner att man kan bo kvar hemma och att vården skulle finnas där när man behöver den. Att inte alla upplever att det är så är inget annat än ett välfärdssvek.

Men allt är inte becksvart. I Karlstad är de flesta nöjda med äldreomsorgen. De upplever att de får ett gott bemötande, samtidigt är det många som tycker att det är svårt att få tag i hemtjänstpersonalen när de behöver. Fyra femtedelar av de äldre uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med sitt äldreboende och 92 procent uppger att de fått det boende som de vill ha. Samtidigt finns det äldre i Karlstad som inte beviljas plats i anpassat boende trots att de uppnått en aktningsvärd ålder och därtill känner oro i sitt hem. Och kanske allvarligast av allt, mellan femtio och sextio procent av de äldre som finns inom äldreomsorgen i Karlstad uppger att de upplever oro, ängslan eller ångest.

Äldres rätt till ett värdigt liv är en av de saker som vi kristdemokrater prioriterar högst. Idag och imorgon kan du möta oss på seniormässan på Karlstad CCC. Här är några av de saker vi kommer verka för i Karlstad:

· En äldreboendegaranti ska införas som innebär att alla över 85 år, som så önskar, ska få plats i anpassat boende. Vår övertygelse är att detta inte kommer att innebära någon större ökad tillströmning, däremot en trygghet att man är garanterad en plats den dag man själv upplever att man behöver den.

· Antalet platser på servicehus ska öka för att möjliggöra att fler ska kunna få plats i anpassat boende.

· Antalet hemtjänstpersonal per hemtjänsttagare ska inte överstiga 10 olika personer i genomsnitt per 14-dagarsperiod.

· Kommunen ska erbjuda alla över 65 år som så önskar trygghetslarm.

· Det ska upplevas lättare att få tag i kommunens hemtjänstpersonal.

Detta var några av de vallöften som ingår i vårt ganska omfattande program ”Välfärdslöftet - God vård och omsorg för Karlstads äldre” som finns att läsa på: karlstad.kristdemokraterna.se. På riksnivå är vi dessutom det enda parti som vill ta bort den så kallade pensionärsskatten helt och hållet, direkt. Vi är också det parti som avsätter störst resurser för att få sjukvården på fötter, även om sjukvårdens problem inte bara är av ekonomisk art. Därtill vill vi förstatliga sjukhusvården för att skapa större jämlikhet. Kvaliteten på vården ska inte vara beroende av var i landet man bor.

Avslutningsvis, vi kristdemokrater lovar inte allt till alla, däremot lovar vi att prioritera välfärden, det är vårt välfärdslöfte till Karlstads invånare, gamla som unga.

 

Erik Nilsson (KD)

kommunalråd

Sara Kihlström (KD)

Första och andra namn på KD:s kommunfullmäktigelista i Karlstad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.