2018-02-13 06:00

2018-02-13 06:00

Trygg och säker förlossningsvård

Replik: Värmland

Vi arbetar intensivt med utvecklingsarbete i Landstinget i Värmland för att förbättra vården utifrån patienternas behov, skriver företrädare för Värmlandssamverkan.

Svar till Clara Berglund (NWT 6/2)

I en debattartikel i NWT den 6 februari skriver Clara Berglund med flera om en trygg och säker förlossningsvård. Förlossningsvården i Värmland är trygg, säker och bland de bästa i landet, tack vare ett bra utvecklingsarbete tillsammans med engagerade medarbetare. De gör ett fantastiskt arbete för att vården ska ha hög kvalitet. Vi har tagit del av er artikel och ser fram emot konstruktivt samarbete för att nå de gemensamma målen.

Landstinget i Värmland har liksom alla andra vårdgivare i Sverige utmaningar när det gäller kompetensförsörjning. Trots det har vi i Värmland lyckats rekrytera personal och ökat grundbemanningen de senaste åren. Det är viktigt att barnmorskorna får arbeta med det de är utbildade för. När arbetsuppgifterna fördelas på rätt yrkesgrupp så använder vi specialistkompetenserna där de behövs bäst. Därför är förlossningsvården förstärkt med fler sjuksköterskor och undersköterskor. Dessutom finns det barnmorska på patienthotellet, fysioterapeuter och kulturdoulor som arbetar med att ge stöd till blivande föräldrar.

Vi satsar på specialistutbildningstjänster för sjuksköterskor som vill vidareutbilda sig till barnmorskor. Detta för att kunna kompetensförsörja även på längre sikt.

Den 30 januari i år beslutade landstingsstyrelsen att investera i en helrenovering av lokalerna som ska säkerställa goda förutsättningar för förlossningsvården och dess arbetsmiljö. Vi satsar nu för framtiden. Målet är att utformningen av lokalerna ska bli den bästa för alla berörda, och i det arbetet är verksamhetens och medarbetarnas delaktighet i planeringen avgörande.

De statliga medlen har använts till att utöka bemanning och till utbildningsinsatser helt enligt regelverket. Det pågår omfattande arbete för att säkerställa systematisk kvalitetsutveckling av hela vårdkedjan med syfte att öka fokus på kvinnors behov, höja kvaliteten i omhändertagandet samt öka de olika professionernas delaktighet.

Vi arbetar intensivt med utvecklingsarbete i Landstinget i Värmland för att förbättra vården utifrån patienternas behov. Det gäller även förlossningsvården och hela vårdkedjan kring graviditet, förlossning och eftervård. Slutenvården och öppenvården samarbetar för att skapa en långsiktigt hållbar vård av hög kvalitet. De blivande föräldrarna i Värmland kan känna sig trygga med att förlossningsvården i Värmland fungerar väl.

Elisabeth Kihlström (KD)

Fredrik Larsson (M)

Jane Larsson (C)

Marianne Utterdahl (SIV)

Jesper Johansson (MP)

Gert Ohlsson (L)

Värmlandssamverkan

Svar till Clara Berglund (NWT 6/2)

I en debattartikel i NWT den 6 februari skriver Clara Berglund med flera om en trygg och säker förlossningsvård. Förlossningsvården i Värmland är trygg, säker och bland de bästa i landet, tack vare ett bra utvecklingsarbete tillsammans med engagerade medarbetare. De gör ett fantastiskt arbete för att vården ska ha hög kvalitet. Vi har tagit del av er artikel och ser fram emot konstruktivt samarbete för att nå de gemensamma målen.

Landstinget i Värmland har liksom alla andra vårdgivare i Sverige utmaningar när det gäller kompetensförsörjning. Trots det har vi i Värmland lyckats rekrytera personal och ökat grundbemanningen de senaste åren. Det är viktigt att barnmorskorna får arbeta med det de är utbildade för. När arbetsuppgifterna fördelas på rätt yrkesgrupp så använder vi specialistkompetenserna där de behövs bäst. Därför är förlossningsvården förstärkt med fler sjuksköterskor och undersköterskor. Dessutom finns det barnmorska på patienthotellet, fysioterapeuter och kulturdoulor som arbetar med att ge stöd till blivande föräldrar.

Vi satsar på specialistutbildningstjänster för sjuksköterskor som vill vidareutbilda sig till barnmorskor. Detta för att kunna kompetensförsörja även på längre sikt.

Den 30 januari i år beslutade landstingsstyrelsen att investera i en helrenovering av lokalerna som ska säkerställa goda förutsättningar för förlossningsvården och dess arbetsmiljö. Vi satsar nu för framtiden. Målet är att utformningen av lokalerna ska bli den bästa för alla berörda, och i det arbetet är verksamhetens och medarbetarnas delaktighet i planeringen avgörande.

De statliga medlen har använts till att utöka bemanning och till utbildningsinsatser helt enligt regelverket. Det pågår omfattande arbete för att säkerställa systematisk kvalitetsutveckling av hela vårdkedjan med syfte att öka fokus på kvinnors behov, höja kvaliteten i omhändertagandet samt öka de olika professionernas delaktighet.

Vi arbetar intensivt med utvecklingsarbete i Landstinget i Värmland för att förbättra vården utifrån patienternas behov. Det gäller även förlossningsvården och hela vårdkedjan kring graviditet, förlossning och eftervård. Slutenvården och öppenvården samarbetar för att skapa en långsiktigt hållbar vård av hög kvalitet. De blivande föräldrarna i Värmland kan känna sig trygga med att förlossningsvården i Värmland fungerar väl.

Elisabeth Kihlström (KD)

Fredrik Larsson (M)

Jane Larsson (C)

Marianne Utterdahl (SIV)

Jesper Johansson (MP)

Gert Ohlsson (L)

Värmlandssamverkan

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.