2018-02-09 06:01

2018-02-09 06:01

För ett jämlikare samhälle behövs fler poliser

Debatt: Sverige

Min uppmaning till Vänsterpartiets ombud är därför att inte släppa frågan om fler poliser. Ett starkt rättssamhälle är en central del av välfärden, skriver Lena Nitz.

I dag samlas Vänsterpartiet i Karlstad för att staka ut inriktningen inför valet i höst. Ett val som kommer att handla om frågor som vanligtvis inte återfinns högst upp på den politiska agendan – lag och ordning.

Nyligen presenterade Brottsförebyggande rådet den nationella trygghetsundersökningen (NTU). Den visar att nästan en tredjedel av befolkningen (29 procent) i stor utsträckning oroar sig över brottsligheten i samhället. Det är en ökning med fyra procentenheter från året innan.

Undersökningen visar också att andelen människor som uppger att de utsatts för brott mot enskild person (exempelvis misshandel, sexualbrott och personrån) ligger på den högsta nivån sedan mätningarna startade 2006. Samtidigt minskar tilltron till polisens förmåga att utreda brott. Det är allvarligt eftersom ett starkt rättssamhälle är välfärdens stöttepelare och polisen det demokratiska samhällets trygghetsbärare.

Min uppmaning till Vänsterpartiets ombud är därför att inte släppa frågan om fler poliser. Ett starkt rättssamhälle är en central del av välfärden och det gäller i allra högsta grad de många utanförskapsområdena vi har i dag. Den kriminalitet som vuxit sig stark där är ett problem för den stora majoriteten av laglydiga som bor i dessa områden. Den skapar otrygghet och påverkar människors livsmöjligheter.

En viktig del av lösningen är hur skola och socialtjänst fungerar och att samverkan mellan dessa – och även polisen – fungerar optimalt. Men det krävs också fler lokalt förankrade poliser som kan jobba förbyggande och förtroendeskapande. Sammantaget ökar det samhällets förmåga att tidigt fånga upp barn och unga som riskerar att hamna fel, eller som redan har gjort det.

Tyvärr räcker inte resurserna till i dag. Vi har den lägsta polistätheten sedan 2010, 195 poliser per 100 000 invånare jämfört med 216 poliser per 100 000 invånare 2010. Detta polistapp har skett samtidigt som brottsligheten i stora delar blivit både mer svårutredd och mer resurskrävande, bland annat i form av ett kraftigt ökat antal skjutningar.

När man pratar om behovet av fler poliser får man inte heller glömma bort att vi också behöver rätt poliser. Yrkets komplexitet innebär att det vore förödande om politikerna väljer att lösa polisbristen genom att sänka kraven till polisutbildningen. Det vore djupt olyckligt för såväl utredningsresultaten som de anställdas säkerhet.

Det skulle också riskera att sänka allmänhetens förtroende för Polismyndigheten ytterligare och riskera att leda till en nedvärdering av polisyrket. Detta i en tid då en uppvärdering så väl behövs för både en högre numerär och ett bättre resultat. Det är i kraven på polisutbildningen som framtidens polis formas. Fler poliser men rätt poliser. Det är ingen lätt ekvation att få ihop, men absolut nödvändig.

Vi vill att landets politiker enas kring långsiktigt hållbara lösningar med målet att få en poliskår som fullt ut kan leva upp till sitt uppdrag. Ett fungerande rättsväsende är en central del av ett utvecklat välfärdssamhälle. Det är en fråga som handlar om varje människas rätt att kunna fritt kunna röra sig i samhället. Det handlar om trygghet. Det handlar om jämlikhet.

Lena Nitz

Polisförbundets ordförande

I dag samlas Vänsterpartiet i Karlstad för att staka ut inriktningen inför valet i höst. Ett val som kommer att handla om frågor som vanligtvis inte återfinns högst upp på den politiska agendan – lag och ordning.

Nyligen presenterade Brottsförebyggande rådet den nationella trygghetsundersökningen (NTU). Den visar att nästan en tredjedel av befolkningen (29 procent) i stor utsträckning oroar sig över brottsligheten i samhället. Det är en ökning med fyra procentenheter från året innan.

Undersökningen visar också att andelen människor som uppger att de utsatts för brott mot enskild person (exempelvis misshandel, sexualbrott och personrån) ligger på den högsta nivån sedan mätningarna startade 2006. Samtidigt minskar tilltron till polisens förmåga att utreda brott. Det är allvarligt eftersom ett starkt rättssamhälle är välfärdens stöttepelare och polisen det demokratiska samhällets trygghetsbärare.

Min uppmaning till Vänsterpartiets ombud är därför att inte släppa frågan om fler poliser. Ett starkt rättssamhälle är en central del av välfärden och det gäller i allra högsta grad de många utanförskapsområdena vi har i dag. Den kriminalitet som vuxit sig stark där är ett problem för den stora majoriteten av laglydiga som bor i dessa områden. Den skapar otrygghet och påverkar människors livsmöjligheter.

En viktig del av lösningen är hur skola och socialtjänst fungerar och att samverkan mellan dessa – och även polisen – fungerar optimalt. Men det krävs också fler lokalt förankrade poliser som kan jobba förbyggande och förtroendeskapande. Sammantaget ökar det samhällets förmåga att tidigt fånga upp barn och unga som riskerar att hamna fel, eller som redan har gjort det.

Tyvärr räcker inte resurserna till i dag. Vi har den lägsta polistätheten sedan 2010, 195 poliser per 100 000 invånare jämfört med 216 poliser per 100 000 invånare 2010. Detta polistapp har skett samtidigt som brottsligheten i stora delar blivit både mer svårutredd och mer resurskrävande, bland annat i form av ett kraftigt ökat antal skjutningar.

När man pratar om behovet av fler poliser får man inte heller glömma bort att vi också behöver rätt poliser. Yrkets komplexitet innebär att det vore förödande om politikerna väljer att lösa polisbristen genom att sänka kraven till polisutbildningen. Det vore djupt olyckligt för såväl utredningsresultaten som de anställdas säkerhet.

Det skulle också riskera att sänka allmänhetens förtroende för Polismyndigheten ytterligare och riskera att leda till en nedvärdering av polisyrket. Detta i en tid då en uppvärdering så väl behövs för både en högre numerär och ett bättre resultat. Det är i kraven på polisutbildningen som framtidens polis formas. Fler poliser men rätt poliser. Det är ingen lätt ekvation att få ihop, men absolut nödvändig.

Vi vill att landets politiker enas kring långsiktigt hållbara lösningar med målet att få en poliskår som fullt ut kan leva upp till sitt uppdrag. Ett fungerande rättsväsende är en central del av ett utvecklat välfärdssamhälle. Det är en fråga som handlar om varje människas rätt att kunna fritt kunna röra sig i samhället. Det handlar om trygghet. Det handlar om jämlikhet.

Lena Nitz

Polisförbundets ordförande

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.