2018-01-13 06:00

2018-01-13 06:00

Regelförenklingar för ökat samhällsansvar

Debatt: Fastighetsägarna

De statliga regler som finns för fastighetsföretagande behöver vara enkla, tydliga och långsiktiga för att ge förutsättningar för företagen att bidra till samhällsbygget, skriver Maria Frisk.

Tydliga, välfungerade och kostnadseffektiva regelverk för företagande är viktigt för att näringslivet ska kunna utvecklas och bli konkurrenskraftigt. Det är en viktig del i hur företagsklimatet utvecklas och förutsättningar för hur företag kan utvecklas och växa. Det skapar tillväxt och utgör grunden i samhället.

Antalet företagare som anser att det blivit svåra att följa statliga regler har blivit dubbelt så många på fyra år. Det visar den årliga undersökning som Näringslivets regelnämnd NNR genomför bland företagare om regelförändringar. Samtidigt har de administrativa kostnaderna ökat med 1,2 miljarder kronor per år de senaste fyra åren enligt Tillväxtverket. Det gynnar inte företagandet och kan påverka tillväxt, byggande och arbetstillfällen.

Näringslivets Regelnämnd NNR har tagit fram regelförbättringsförslag inom 17 olika regelområden. Förslagen syftar till att ge riksdag och regering näringslivets prioriteringar i arbetet med regelförändringar under kommande mandatperiod.

Fastighetsägarna har i det här arbetet ett särskilt fokus på regler som kan förbättras för att skapa fler bostäder och lokaler men också på fastighetsbranschens möjlighet att bidra till hållbar stadsutveckling:

• Gör kravet på personalliggare i byggverksamhet till ett renodlat arbetsgivaransvar

• Borttagande av överkrav på byggarbetsmiljösamordnare vid mindre arbeten

• Flexiblare regler för kraven på utblick

• Utvidgad rätt att ta felparkerade fordon på privat mark i anspråk för fordringar på skatt och avgift

• Förenkla reglerna för energideklarationer och avskaffa kravet på tredjepartskontroll

• Undvik dubbelreglering genom energikartläggning och energideklaration

• Färre riksintressen

• Minska samrådskretsen i PBL

• Underlätta medborgardriven stadsutveckling genom en-väg-in till kommunen

Utöver ovanstående förslag ansluter sig Fastighetsägarna också till förslagen som handlar om minskat strandskydd, öppna geodata samt slopat avdragsförbud för stadigvarande bostad.

De statliga regler som finns för fastighetsföretagande behöver vara enkla, tydliga och långsiktiga för att ge förutsättningar för företagen att bidra till samhällsbygget. Det påverkar möjligheterna för fastighetsföretagen att investera i stadsutveckling, bostäder och lokaler och i förlängningen möjligheten för människor att få en bostad och för våra städer att utvecklas.

Maria Frisk

Näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Värmland Dalsland

Tydliga, välfungerade och kostnadseffektiva regelverk för företagande är viktigt för att näringslivet ska kunna utvecklas och bli konkurrenskraftigt. Det är en viktig del i hur företagsklimatet utvecklas och förutsättningar för hur företag kan utvecklas och växa. Det skapar tillväxt och utgör grunden i samhället.

Antalet företagare som anser att det blivit svåra att följa statliga regler har blivit dubbelt så många på fyra år. Det visar den årliga undersökning som Näringslivets regelnämnd NNR genomför bland företagare om regelförändringar. Samtidigt har de administrativa kostnaderna ökat med 1,2 miljarder kronor per år de senaste fyra åren enligt Tillväxtverket. Det gynnar inte företagandet och kan påverka tillväxt, byggande och arbetstillfällen.

Näringslivets Regelnämnd NNR har tagit fram regelförbättringsförslag inom 17 olika regelområden. Förslagen syftar till att ge riksdag och regering näringslivets prioriteringar i arbetet med regelförändringar under kommande mandatperiod.

Fastighetsägarna har i det här arbetet ett särskilt fokus på regler som kan förbättras för att skapa fler bostäder och lokaler men också på fastighetsbranschens möjlighet att bidra till hållbar stadsutveckling:

• Gör kravet på personalliggare i byggverksamhet till ett renodlat arbetsgivaransvar

• Borttagande av överkrav på byggarbetsmiljösamordnare vid mindre arbeten

• Flexiblare regler för kraven på utblick

• Utvidgad rätt att ta felparkerade fordon på privat mark i anspråk för fordringar på skatt och avgift

• Förenkla reglerna för energideklarationer och avskaffa kravet på tredjepartskontroll

• Undvik dubbelreglering genom energikartläggning och energideklaration

• Färre riksintressen

• Minska samrådskretsen i PBL

• Underlätta medborgardriven stadsutveckling genom en-väg-in till kommunen

Utöver ovanstående förslag ansluter sig Fastighetsägarna också till förslagen som handlar om minskat strandskydd, öppna geodata samt slopat avdragsförbud för stadigvarande bostad.

De statliga regler som finns för fastighetsföretagande behöver vara enkla, tydliga och långsiktiga för att ge förutsättningar för företagen att bidra till samhällsbygget. Det påverkar möjligheterna för fastighetsföretagen att investera i stadsutveckling, bostäder och lokaler och i förlängningen möjligheten för människor att få en bostad och för våra städer att utvecklas.

Maria Frisk

Näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Värmland Dalsland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.