2018-01-12 06:00

2018-01-12 06:00

Vilka boendemiljöer vill vi bo i?

Debatt: Karlstad

Känslan är att byggherrarna har ett stort inflytande på hur det planeras och byggs i Karlstads kommun. Politikerna i stadsbyggnadsnämnden verkar ha tappat sitt uppdrag från Karlstadsborna, skriver Göran Engström.

Under rubriken ”Vi arbetar på uppdrag av Karlstadsborna” skriver fem representanter för majoriteten i Karlstads kommun i NWT den 22 december. Erik Nilsson (KD) är en av undertecknarna. Han är ordförande i stadsbyggnadsnämnden som ansvarar bland annat för detaljplaner, bygglov, lantmäteri, kartor, trafikplanering, färdtjänst och Karlstadsbuss. Nämndens beslut påverkar således helheten så att Karlstad skall vara en bra kommun att leva i både i dag och i framtiden. Hur lyckas politikerna med det?

Några exempel på planering och politikernas roll.

Planen för Sundsta torg antogs av fullmäktigen efter en kort debatt. Det framkom även att politikerna fått handlingarna dagen före mötet i fullmäktige. Några av ledamöterna tog upp att tiden för att läsa handlingarna således varit mycket kort. Trots det antog majoriteten planen. Hur rimmar detta med demokratin? Planen är nu åter överklagad.

Vid Norrstrandsgatan 67 pågår byggande av ett höghus i en omgivning av småhus och trevåningshus. Ett landmärke som blir klart 2018. Gör det bygget till att Karlstad blir en bättre stad att leva och bo i?

Handläggningen av planen för kvarteret Träffen på Norrstrand kunde ha skötts bättre skriver Jonas Zetterberg, planchef i Karlstads kommun i NWT den 22 december. Planen för Träffen handlar om att bygga ett höghus i ett område med tvåvåningshus. De boende i området har synpunkter på planen. De kringboende accepterar ett hus med tre våningar. Enligt byggherren är det inte lönsamt att bygga tre vångar utan det skall byggas ett höghus. Enligt Boverket är ett höghus sex våningar eller högre.

Förtätning är bra för kommunen. Byggs höghus i befintliga områden och grönytor. Små kostnader för infrastruktur, gator, ledningar för el, fjärrvärme, vatten och avlopp med mera. Lönsamt för byggherrarna med höghus. Är det bra för framtiden i Karlstad?

Känslan är att byggherrarna har ett stort inflytande på hur det planeras och byggs i Karlstads kommun. Politikerna i stadsbyggnadsnämnden verkar ha tappat sitt uppdrag från Karlstadsborna. En annan politiker i stadsbyggnadsnämnden ansåg tidigare att det är ”tjafs” att Karlstadsborna har synpunkter på planering i Karlstad.

Att bygga ”landmärken” i olika stadsdelar vad tillför det? Vad blir det för stad av det? Kommer det att leda till en stad där det är bra att leva i både nu och i framtiden? Byggherrarna intresse är att kortsiktigt tjäna pengar. Att bygga höghus ger större vinster. Vilka visioner har de olika partierna för hur Karlstad ska se ut i framtiden? Vilka boendemiljöer tror ni Karlstadsborna helst vill bo i?

När nu byggkonjunkturen avtar kommer även byggherrarnas intresse att avta. Går det inte att sälja husen till aningslösa bostadsrättsföreningar så kommer det inte var så intressant bygga längre. När Karlstadsborna uppfattar det som meningslöst att ha synpunkter på olika planer så är det ett hot mot demokratin. Hur ser ansvariga politiker och partier på planeringen i Karlstad?

Göran Engström

Norrstrandsbo

Under rubriken ”Vi arbetar på uppdrag av Karlstadsborna” skriver fem representanter för majoriteten i Karlstads kommun i NWT den 22 december. Erik Nilsson (KD) är en av undertecknarna. Han är ordförande i stadsbyggnadsnämnden som ansvarar bland annat för detaljplaner, bygglov, lantmäteri, kartor, trafikplanering, färdtjänst och Karlstadsbuss. Nämndens beslut påverkar således helheten så att Karlstad skall vara en bra kommun att leva i både i dag och i framtiden. Hur lyckas politikerna med det?

Några exempel på planering och politikernas roll.

Planen för Sundsta torg antogs av fullmäktigen efter en kort debatt. Det framkom även att politikerna fått handlingarna dagen före mötet i fullmäktige. Några av ledamöterna tog upp att tiden för att läsa handlingarna således varit mycket kort. Trots det antog majoriteten planen. Hur rimmar detta med demokratin? Planen är nu åter överklagad.

Vid Norrstrandsgatan 67 pågår byggande av ett höghus i en omgivning av småhus och trevåningshus. Ett landmärke som blir klart 2018. Gör det bygget till att Karlstad blir en bättre stad att leva och bo i?

Handläggningen av planen för kvarteret Träffen på Norrstrand kunde ha skötts bättre skriver Jonas Zetterberg, planchef i Karlstads kommun i NWT den 22 december. Planen för Träffen handlar om att bygga ett höghus i ett område med tvåvåningshus. De boende i området har synpunkter på planen. De kringboende accepterar ett hus med tre våningar. Enligt byggherren är det inte lönsamt att bygga tre vångar utan det skall byggas ett höghus. Enligt Boverket är ett höghus sex våningar eller högre.

Förtätning är bra för kommunen. Byggs höghus i befintliga områden och grönytor. Små kostnader för infrastruktur, gator, ledningar för el, fjärrvärme, vatten och avlopp med mera. Lönsamt för byggherrarna med höghus. Är det bra för framtiden i Karlstad?

Känslan är att byggherrarna har ett stort inflytande på hur det planeras och byggs i Karlstads kommun. Politikerna i stadsbyggnadsnämnden verkar ha tappat sitt uppdrag från Karlstadsborna. En annan politiker i stadsbyggnadsnämnden ansåg tidigare att det är ”tjafs” att Karlstadsborna har synpunkter på planering i Karlstad.

Att bygga ”landmärken” i olika stadsdelar vad tillför det? Vad blir det för stad av det? Kommer det att leda till en stad där det är bra att leva i både nu och i framtiden? Byggherrarna intresse är att kortsiktigt tjäna pengar. Att bygga höghus ger större vinster. Vilka visioner har de olika partierna för hur Karlstad ska se ut i framtiden? Vilka boendemiljöer tror ni Karlstadsborna helst vill bo i?

När nu byggkonjunkturen avtar kommer även byggherrarnas intresse att avta. Går det inte att sälja husen till aningslösa bostadsrättsföreningar så kommer det inte var så intressant bygga längre. När Karlstadsborna uppfattar det som meningslöst att ha synpunkter på olika planer så är det ett hot mot demokratin. Hur ser ansvariga politiker och partier på planeringen i Karlstad?

Göran Engström

Norrstrandsbo

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.