2018-01-05 06:00

2018-01-05 06:00

Vår attraktionskraft måste öka

Debatt: Karlstad och Värmland

Karlstad och Värmland är ömsesidigt beroende av varandra och tillsammans kan vi attrahera människor att välja vår del av landet, skriver Håkan Holm Alteblad med flera.

Vi socialdemokrater i stadsbyggnadsnämnden i Karlstad är oroliga för Karlstads tillväxttakt. Visserligen byggs det många bostäder och vi ökar i befolkning men inte lika kraftigt som våra jämförelsekommuner. Karlstad återfinns inte ens längre bland de tjugo största kommunerna i Sverige utan ligger nu på plats 23 sedan Växjö passerade så sent som hösten 2017.

Örebro har nyligen blivit 150 000 invånare och det långt innan Karlstad nått 100 000. När Karlstad tappar i befolkningsstatistiken tappar vi i andel av statsbidrag, vilket givetvis påverkar kommunens verksamheter där skola, vård och omsorg står för den klart största delen.

Många byggprojekt i Karlstad möter också på motstånd. Det gäller både vid förtätning och när helt nya områden utvecklas. Alla vill se fler bostäder men inte ”just här”. Därför vill vi socialdemokrater inleda en medborgardialog om var nästa stora stadsdel i Karlstad ska placeras. Vi ser framför oss en modern och hållbar stadsdel som innehåller en mångfald av bostäder och där olika människor möts i vardagen.

Kommunen möter även en del protester när det gäller etableringar av kommunala välfärdsverksamheter såsom förskolor, skolor och särskilda boenden. Karlstad är och ska förbli en stad för alla och då måste också kommunens verksamheter få utvecklas. Vi har aldrig haft så stora demografiska grupper som nu, antalet barn och äldre ökar, och då behövs det en utbyggd samhällsservice.

Det sker också mycket positivt i Värmland för stunden. Det är stora projekt på gång, inte minst inom industrin. Grums ska få världens största kartongpappersfabrik och i Hagfors finns världens mest lönsamma stålindustri, för att nämna två exempel. I Karlstad expanderar universitetet och antalet utbildningsplatser inom yrkeshögskolan har ökat. Karlstads centrum utvecklas med fler bostäder och ett nytt resecentrum ska byggas.

Men det finns också utmaningar. Inte enbart det privata, utan också det offentliga, har svårt att rekrytera allt fler personalgrupper. Vi behöver därför öka attraktionskraften i att vilja flytta till Karlstad och Värmland. I det läget behövs bostäder i attraktiva områden och ett utbud av offentlig verksamhet som möter de ökande behoven.

Karlstad och Värmland är ömsesidigt beroende av varandra och tillsammans kan vi attrahera människor att välja vår del av landet. Det finns många alternativ i Sverige och världen och kan vi få fler att vända hemåt eller att välja Värmland är det en stor vinst. Tappar däremot Värmland innevånare tappar vi alla i skattekraft, statliga och privata investeringar och attraktionskraft. Tillsammans måste vi skapa goda boendemiljöer, en stark välfärdsservice och vara beredda att välkomna nya medborgare i varje stadsdel och kommun.

Håkan Holm Alteblad (S)

Nurcan Aldemir (S)

Kenneth Svensson (S)

Kristina Grape (S)

Anders Eriksson (S)

Emelie Bernhardsson Vennberg (S)

Tomas Holgersson (S)

Socialdemokraterna i stadsbyggnadsnämnden i Karlstad

Vi socialdemokrater i stadsbyggnadsnämnden i Karlstad är oroliga för Karlstads tillväxttakt. Visserligen byggs det många bostäder och vi ökar i befolkning men inte lika kraftigt som våra jämförelsekommuner. Karlstad återfinns inte ens längre bland de tjugo största kommunerna i Sverige utan ligger nu på plats 23 sedan Växjö passerade så sent som hösten 2017.

Örebro har nyligen blivit 150 000 invånare och det långt innan Karlstad nått 100 000. När Karlstad tappar i befolkningsstatistiken tappar vi i andel av statsbidrag, vilket givetvis påverkar kommunens verksamheter där skola, vård och omsorg står för den klart största delen.

Många byggprojekt i Karlstad möter också på motstånd. Det gäller både vid förtätning och när helt nya områden utvecklas. Alla vill se fler bostäder men inte ”just här”. Därför vill vi socialdemokrater inleda en medborgardialog om var nästa stora stadsdel i Karlstad ska placeras. Vi ser framför oss en modern och hållbar stadsdel som innehåller en mångfald av bostäder och där olika människor möts i vardagen.

Kommunen möter även en del protester när det gäller etableringar av kommunala välfärdsverksamheter såsom förskolor, skolor och särskilda boenden. Karlstad är och ska förbli en stad för alla och då måste också kommunens verksamheter få utvecklas. Vi har aldrig haft så stora demografiska grupper som nu, antalet barn och äldre ökar, och då behövs det en utbyggd samhällsservice.

Det sker också mycket positivt i Värmland för stunden. Det är stora projekt på gång, inte minst inom industrin. Grums ska få världens största kartongpappersfabrik och i Hagfors finns världens mest lönsamma stålindustri, för att nämna två exempel. I Karlstad expanderar universitetet och antalet utbildningsplatser inom yrkeshögskolan har ökat. Karlstads centrum utvecklas med fler bostäder och ett nytt resecentrum ska byggas.

Men det finns också utmaningar. Inte enbart det privata, utan också det offentliga, har svårt att rekrytera allt fler personalgrupper. Vi behöver därför öka attraktionskraften i att vilja flytta till Karlstad och Värmland. I det läget behövs bostäder i attraktiva områden och ett utbud av offentlig verksamhet som möter de ökande behoven.

Karlstad och Värmland är ömsesidigt beroende av varandra och tillsammans kan vi attrahera människor att välja vår del av landet. Det finns många alternativ i Sverige och världen och kan vi få fler att vända hemåt eller att välja Värmland är det en stor vinst. Tappar däremot Värmland innevånare tappar vi alla i skattekraft, statliga och privata investeringar och attraktionskraft. Tillsammans måste vi skapa goda boendemiljöer, en stark välfärdsservice och vara beredda att välkomna nya medborgare i varje stadsdel och kommun.

Håkan Holm Alteblad (S)

Nurcan Aldemir (S)

Kenneth Svensson (S)

Kristina Grape (S)

Anders Eriksson (S)

Emelie Bernhardsson Vennberg (S)

Tomas Holgersson (S)

Socialdemokraterna i stadsbyggnadsnämnden i Karlstad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.