2017-12-07 06:00

2017-12-07 06:00

Liberalerna vill försvara friheten

Debatt: Politik

Vi sex ombud från Liberalerna i Värmland lyfte fram viktiga värmländska frågor, som att Liberalerna ska arbeta för utvecklad regional infrastruktur och fungerande post-, betal- och kontanthantering i hela landet, skriver Marianne Åhman med flera

Liberalerna behövs i Sverige, nu mera än någonsin. I en tid då extrema nationalistiska partier växer fram och fundamentalistiska religiösa grupper breder ut sig och som hotar vår jämställdhet och alla människors lika värde - då behövs ett starkt Liberalt parti som har i sin grundideologi att Försvara friheten för den enskilde. Under tre dagar i november har Liberalerna hållit sitt landsmöte i Västerås. Ett antal nya program har antagits, som ska ligga till grund för vårt nya partiprogram inför kommande val 2018. Samtliga program bottnar i liberalismens grundideologi, att skydda friheten för alla, att kunna forma sitt liv oavsett vem man är, var man kommer från eller vart man är på väg.

Ett program för årsrika antogs, där kronologisk ålder inte är mått på kompetens och förmåga . Grunden är att kunna Leva livet hela livet, oavsett det handlar om tryggheten att få vård och omsorg för den sjuka äldre eller att kunna vara yrkesverksam högre upp i åldrarna om man känner att man har mera att ge i yrkeslivet.

Vi antog även ett nytt funktionshinderprogram, gällande rätten till LSS (lagen om stöd och service för funktionsnedsatta) som också innehåller lagen om personlig assistans, en del inom LSS lagstiftningen som idag är ifrågasatt. De så kallade tvåårsomprövningarna för de som i dag har personlig assistans leder ofta till neddragningar av assistanstimmar, på grund av att nuvarande regering gett direktiv till en mera restriktiv hållning i begreppet ”grundläggande behov” till Försäkringskassan. Behoven hos den enskilde finns naturligtvis fortfarande kvar och måste tillgodoses, kommunen får då fatta beslut enligt socialtjänstlagen som är en ramlag till skillnad från LSS lagstiftningen som är en” rättighetslag”, detta oroar många idag.

Inom sjukvården vill Liberalerna stärka patientens makt. Alla ska ha rätt att få vård efter behov och fritt välja vårdgivare i hela landet. En reformerad kömiljard införs för att korta köerna.

En egen bostad är ofta grunden för att leva ett eget liv. Idag är det dyrt och svårt för våra unga att kunna skaffa ett eget boende. Liberalerna beslutade att ett skattegynnat bosparande ska införas för de som vill spara till sitt första bostadsköp.

Inom skolpolitikens område vässade vi politiken genom att besluta om en tioårig grundskola. Skolstarten ska ske vid sex års ålder. Liberalerna ska även fortsättningsvis driva frågan om ett statligt huvudmannaskap. Detta ger en likvärdighet och tydligare styrning. Vi vill också att läraryrkets status ska höjas, bland annat genom att endast lärare behöriga på rätt nivå och i rätt ämne ska få sätta betyg.

Att försvara friheten för den enskilde innefattar också att kunna leva, bo och arbeta på landsbygden. Vi sex ombud från Liberalerna i Värmland lyfte fram viktiga värmländska frågor, som att Liberalerna ska arbeta för utvecklad regional infrastruktur och fungerande post-, betal- och kontanthantering i hela landet. En annan viktig Värmlandsmotion gällde slussarna i Trollhättan som måste bytas ut före år 2030 för att inte äventyra viktig industri i Värmland och övriga län runt Vänern. Vi lyfte också fram det viktiga transportstråket Stockholm-Oslo som måste få väl fungerande järnväg.

Kjell Åke Holdar

Liberalerna, Arvika

Eric Hesselius

Liberalerna, Kristinehamn

Sara Gunnarsson

Liberalerna, Karlstad

Niklas Lehresjön

Liberalerna, Karlstad

Eva Wikström Hallonsten

Liberalerna, Karlstad

Marianne Åhman

Liberalerna, Sunne

Liberalerna behövs i Sverige, nu mera än någonsin. I en tid då extrema nationalistiska partier växer fram och fundamentalistiska religiösa grupper breder ut sig och som hotar vår jämställdhet och alla människors lika värde - då behövs ett starkt Liberalt parti som har i sin grundideologi att Försvara friheten för den enskilde. Under tre dagar i november har Liberalerna hållit sitt landsmöte i Västerås. Ett antal nya program har antagits, som ska ligga till grund för vårt nya partiprogram inför kommande val 2018. Samtliga program bottnar i liberalismens grundideologi, att skydda friheten för alla, att kunna forma sitt liv oavsett vem man är, var man kommer från eller vart man är på väg.

Ett program för årsrika antogs, där kronologisk ålder inte är mått på kompetens och förmåga . Grunden är att kunna Leva livet hela livet, oavsett det handlar om tryggheten att få vård och omsorg för den sjuka äldre eller att kunna vara yrkesverksam högre upp i åldrarna om man känner att man har mera att ge i yrkeslivet.

Vi antog även ett nytt funktionshinderprogram, gällande rätten till LSS (lagen om stöd och service för funktionsnedsatta) som också innehåller lagen om personlig assistans, en del inom LSS lagstiftningen som idag är ifrågasatt. De så kallade tvåårsomprövningarna för de som i dag har personlig assistans leder ofta till neddragningar av assistanstimmar, på grund av att nuvarande regering gett direktiv till en mera restriktiv hållning i begreppet ”grundläggande behov” till Försäkringskassan. Behoven hos den enskilde finns naturligtvis fortfarande kvar och måste tillgodoses, kommunen får då fatta beslut enligt socialtjänstlagen som är en ramlag till skillnad från LSS lagstiftningen som är en” rättighetslag”, detta oroar många idag.

Inom sjukvården vill Liberalerna stärka patientens makt. Alla ska ha rätt att få vård efter behov och fritt välja vårdgivare i hela landet. En reformerad kömiljard införs för att korta köerna.

En egen bostad är ofta grunden för att leva ett eget liv. Idag är det dyrt och svårt för våra unga att kunna skaffa ett eget boende. Liberalerna beslutade att ett skattegynnat bosparande ska införas för de som vill spara till sitt första bostadsköp.

Inom skolpolitikens område vässade vi politiken genom att besluta om en tioårig grundskola. Skolstarten ska ske vid sex års ålder. Liberalerna ska även fortsättningsvis driva frågan om ett statligt huvudmannaskap. Detta ger en likvärdighet och tydligare styrning. Vi vill också att läraryrkets status ska höjas, bland annat genom att endast lärare behöriga på rätt nivå och i rätt ämne ska få sätta betyg.

Att försvara friheten för den enskilde innefattar också att kunna leva, bo och arbeta på landsbygden. Vi sex ombud från Liberalerna i Värmland lyfte fram viktiga värmländska frågor, som att Liberalerna ska arbeta för utvecklad regional infrastruktur och fungerande post-, betal- och kontanthantering i hela landet. En annan viktig Värmlandsmotion gällde slussarna i Trollhättan som måste bytas ut före år 2030 för att inte äventyra viktig industri i Värmland och övriga län runt Vänern. Vi lyfte också fram det viktiga transportstråket Stockholm-Oslo som måste få väl fungerande järnväg.

Kjell Åke Holdar

Liberalerna, Arvika

Eric Hesselius

Liberalerna, Kristinehamn

Sara Gunnarsson

Liberalerna, Karlstad

Niklas Lehresjön

Liberalerna, Karlstad

Eva Wikström Hallonsten

Liberalerna, Karlstad

Marianne Åhman

Liberalerna, Sunne

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.