2017-12-06 06:01

2017-12-06 06:01

I dag tar vi ett steg mot förändring

Debatt: Kränkningar och övergrepp

I dag har vi valt att sätta fokus på barn och unga då vi tror på vikten av att dels uppmärksamma och stötta barn som utsätts och dels lägga grunden till jämställda värderingar, skriver Kenneth Johansson, Kicki Johansson och Hans Olsson.

I dag arrangerar länsstyrelsen i Värmland, Värmlandsidrotten och Brottsförebyggande Centrum i Värmland i samverkan med en rad andra organisationer en dag för ökad kunskap om barn och unga som utsätts för sexuella kränkningar. Med en så bred uppslutning av organisationer är det här en unik dag i arbetet för ett jämställt Värmland. Vi har ett gemensamt mål att förebygga och motverka sexuella kränkningar och övergrepp och är övertygade om att vi åstadkommer stora och långsiktiga förändringar genom bred samverkan.

Problemet är mångfacetterat och måste mötas på flera nivåer parallellt och över lång tid. I dag har vi valt att sätta fokus på barn och unga då vi tror på vikten av att dels uppmärksamma och stötta barn som utsätts och dels lägga grunden till jämställda värderingar hos barn och unga för att förebygga sexuella kränkningar och övergrepp. För att nå dit behövs kunskap och utrymme för reflektion för de som möter barn och unga i olika sammanhang.

Under hösten har vi kunnat följa det uppmärksammade uppropet #metoo i sociala medier. Uppropet har med smärtsam tydlighet visat hur vanligt det är att kvinnor, i alla åldrar, i alla branscher och över hela världen, utsätts för sexuella kränkningar och övergrepp. Starka personliga berättelser vittnar om miljöer där sexuella trakasserier fått fortgå under lång tid, där utsattheten blivit så normaliserad att en förändring inte ens är tänkbar. Unga tjejer vittnar om hur de redan i skolåldern får erfara när killar tar på deras kroppar mot deras vilja och att de till slut tänker att ”det är så här det ska vara”.

Värmland är naturligtvis och tyvärr inget undantag när det gäller förekomsten av sexuella kränkningar och övergrepp. Det förekommer på arbetsplatser, i skolan, inom idrotten och i det offentliga rummet. Det är ett samhällsproblem och kan därför inte isoleras till att bara någon organisation, bransch eller grupp är utsatt eller har ansvar att arbeta för en förändring. Vi måste alla gräva där vi står, börja i vår egen kontext.

Utsätter elever varandra för sexuella kränkningar i skolan utan att stoppas? Kan barnet som är utsatt för övergrepp bli upptäckt och bemött av sin idrottsledare eller saknas kunskap? Finns det föräldrar som inte törs tänka tanken att deras barn kan vara utsatt eller utsätta? Om så, så måste vi skapa en kultur och rutiner för att sätta stopp, vi måste öka kunskapen och vi måste väcka frågan att det kan hända att ett barn eller ungdom blir utsatt eller utsätter någon annan för sexuella kränkningar och övergrepp.

Uppropet #metoo har inneburit att fler har vågat berätta om sina erfarenheter. När fler berättar synliggörs det problem som länge funnits. När problem synliggörs kan vi bli fler som tar ställning och tycker att det är oacceptabelt att sexuella kränkningar och övergrepp får fortgå. När vi blir fler som tar ställning, då kan vi också göra något åt det. Vi tar ett steg mot förändring idag.

Kenneth Johansson

Landshövding, Värmlands län

Kicki Johansson

Ordförande, Värmlandsidrotten

Hans Olsson

Ordförande, Brottsförebyggande Centrum i Värmland

I dag arrangerar länsstyrelsen i Värmland, Värmlandsidrotten och Brottsförebyggande Centrum i Värmland i samverkan med en rad andra organisationer en dag för ökad kunskap om barn och unga som utsätts för sexuella kränkningar. Med en så bred uppslutning av organisationer är det här en unik dag i arbetet för ett jämställt Värmland. Vi har ett gemensamt mål att förebygga och motverka sexuella kränkningar och övergrepp och är övertygade om att vi åstadkommer stora och långsiktiga förändringar genom bred samverkan.

Problemet är mångfacetterat och måste mötas på flera nivåer parallellt och över lång tid. I dag har vi valt att sätta fokus på barn och unga då vi tror på vikten av att dels uppmärksamma och stötta barn som utsätts och dels lägga grunden till jämställda värderingar hos barn och unga för att förebygga sexuella kränkningar och övergrepp. För att nå dit behövs kunskap och utrymme för reflektion för de som möter barn och unga i olika sammanhang.

Under hösten har vi kunnat följa det uppmärksammade uppropet #metoo i sociala medier. Uppropet har med smärtsam tydlighet visat hur vanligt det är att kvinnor, i alla åldrar, i alla branscher och över hela världen, utsätts för sexuella kränkningar och övergrepp. Starka personliga berättelser vittnar om miljöer där sexuella trakasserier fått fortgå under lång tid, där utsattheten blivit så normaliserad att en förändring inte ens är tänkbar. Unga tjejer vittnar om hur de redan i skolåldern får erfara när killar tar på deras kroppar mot deras vilja och att de till slut tänker att ”det är så här det ska vara”.

Värmland är naturligtvis och tyvärr inget undantag när det gäller förekomsten av sexuella kränkningar och övergrepp. Det förekommer på arbetsplatser, i skolan, inom idrotten och i det offentliga rummet. Det är ett samhällsproblem och kan därför inte isoleras till att bara någon organisation, bransch eller grupp är utsatt eller har ansvar att arbeta för en förändring. Vi måste alla gräva där vi står, börja i vår egen kontext.

Utsätter elever varandra för sexuella kränkningar i skolan utan att stoppas? Kan barnet som är utsatt för övergrepp bli upptäckt och bemött av sin idrottsledare eller saknas kunskap? Finns det föräldrar som inte törs tänka tanken att deras barn kan vara utsatt eller utsätta? Om så, så måste vi skapa en kultur och rutiner för att sätta stopp, vi måste öka kunskapen och vi måste väcka frågan att det kan hända att ett barn eller ungdom blir utsatt eller utsätter någon annan för sexuella kränkningar och övergrepp.

Uppropet #metoo har inneburit att fler har vågat berätta om sina erfarenheter. När fler berättar synliggörs det problem som länge funnits. När problem synliggörs kan vi bli fler som tar ställning och tycker att det är oacceptabelt att sexuella kränkningar och övergrepp får fortgå. När vi blir fler som tar ställning, då kan vi också göra något åt det. Vi tar ett steg mot förändring idag.

Kenneth Johansson

Landshövding, Värmlands län

Kicki Johansson

Ordförande, Värmlandsidrotten

Hans Olsson

Ordförande, Brottsförebyggande Centrum i Värmland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.