2017-10-25 06:00

2017-10-25 06:00

Miljöpartiet är verklighetsfrämmande

Replik: Klimatet

Lövin och Bergström är klimatmässigt ute i ogjort väder. Deras åsikt om Miljöpartiets betydelse för klimatet är ett klart exempel på hybris, skriver Lennart Back.

Svar till Isabella Lövin och Stina Bergström (NWT 19/10)

Centerpartiet har blivit Miljöpartiet light. Det är sannolikt för att misskreditera en oönskad konkurrent som Lövin och Bergström tar till brösttonerna och anklagar Centern för att äventyra jordens klimat. Bland annat verkar det bero på deras vägran att införa flygskatt. Mera om den nedan.

Miljöpartister har svårt för den fysikaliska verkligheten. Lövin och Bergström påstår att svenska utsläpp av koldioxid är ett hot mot vår framtid och rosar miljöpartiets politik för att minska dessa. Denna politik yttrar sig främst i ett närmast obscent intresse för att höja skatter och subventioner som främst drabbar landsbygden och är helt verkningslösa ur klimatsynpunkt,

Sverige står för 0,15 procent av människans utsläpp av växthusgaser och andelen är minskande. Kina och Indien med flera bygger med omvärldens goda minne ut sin elförsörjning med nya fossildrivna kraftverk och får fortsätta med det fram till 2030. Det beslöts vid klimatmötet i Paris. Det gör våra dyra ansträngningar för fossilfrihet ännu meningslösare. Det pratar man tyst om. Klimatnyttan är förstås obefintlig

Professor Björn Lomborg är inte skeptiker men har den i sammanhanget ovanliga vanan att inte argumentera med hörsägner och överdrifter utan använder statistik och uppmätta data, Han är följaktligen avskydd av de gröna. Han visar med beräkningsunderlag från FN:s klimatpanel att utsläppen borde minskas med 6 000 gigaton fram till 2030 för att klara temperaturmålet. Flygskatten sägs minska våra utsläpp med 180 000 ton per år. Jag tror minskningen blir mindre. Vi kommer att fortsätta flyga ungefär som förut. Men anta att beräkningen är korrekt. Om 6 000 gigaton motsvarar 1 mil så bidrar flygskatten fram till 2030 med 3,6 millimeter. Dess påverkan på klimatet? Noll!

Eldrift av bilar och cyklar subventioneras på initiativ från Miljöpartiet bland andra. De som inte har råd skall alltså via skatter stötta de som har råd. Subventionen för en Tesla är 40 000 kronor. Som vanligt har man inte tagit hänsyn till hela bilden. Tillverkning av batterier ger stora utsläpp. Tesla är extrem men anses miljövänlig trots att en dieselbil med motsvarande komfort kan köras 3 000 mil om året i fem år innan dess utsläpp motsvarar de från Teslas batteri innan den ens kört en meter. Efter fem år behöver sannolikt batteriet bytas.

Damerna har aldrig lärt sig skillnaden mellan klimat och väder. De ger exempel på extrema väder som inträffat i olika regioner även tidigare men påstår att de beror på utsläppsdrivna klimatförändringar. Det tar bortåt 30 år innan man kan avgöra om en extrem vädertyp börjat uppträda så ofta att det indikerar en klimatändring. Det ovanliga med orkanerna över Karibien och USA var att tre kom tätt efter varandra efter nära tolv år utan större orkaner. Att förödelsen ökar beror på att det med tiden blir mer att förstöra med fler människor och ökad levnadsstandard.

Lövin och Bergström är klimatmässigt ute i ogjort väder. Deras åsikt om Miljöpartiets betydelse för klimatet är ett klart exempel på hybris. Nyare forskning visar allt tydligare att den överdrivna tron på utsläppens farlighet snart hamnar på pseudovetenskapens sophög där den hör hemma i sällskap med lysenkoismen, den ljusbärande etern och flogiston. Det betyg kommande generationer kommer att ge vår generation som slösade med resurser och orörd natur i onödan blir inte nådigt.

Lennart Back

Före detta adjunkt i maskinteknik

Svar till Isabella Lövin och Stina Bergström (NWT 19/10)

Centerpartiet har blivit Miljöpartiet light. Det är sannolikt för att misskreditera en oönskad konkurrent som Lövin och Bergström tar till brösttonerna och anklagar Centern för att äventyra jordens klimat. Bland annat verkar det bero på deras vägran att införa flygskatt. Mera om den nedan.

Miljöpartister har svårt för den fysikaliska verkligheten. Lövin och Bergström påstår att svenska utsläpp av koldioxid är ett hot mot vår framtid och rosar miljöpartiets politik för att minska dessa. Denna politik yttrar sig främst i ett närmast obscent intresse för att höja skatter och subventioner som främst drabbar landsbygden och är helt verkningslösa ur klimatsynpunkt,

Sverige står för 0,15 procent av människans utsläpp av växthusgaser och andelen är minskande. Kina och Indien med flera bygger med omvärldens goda minne ut sin elförsörjning med nya fossildrivna kraftverk och får fortsätta med det fram till 2030. Det beslöts vid klimatmötet i Paris. Det gör våra dyra ansträngningar för fossilfrihet ännu meningslösare. Det pratar man tyst om. Klimatnyttan är förstås obefintlig

Professor Björn Lomborg är inte skeptiker men har den i sammanhanget ovanliga vanan att inte argumentera med hörsägner och överdrifter utan använder statistik och uppmätta data, Han är följaktligen avskydd av de gröna. Han visar med beräkningsunderlag från FN:s klimatpanel att utsläppen borde minskas med 6 000 gigaton fram till 2030 för att klara temperaturmålet. Flygskatten sägs minska våra utsläpp med 180 000 ton per år. Jag tror minskningen blir mindre. Vi kommer att fortsätta flyga ungefär som förut. Men anta att beräkningen är korrekt. Om 6 000 gigaton motsvarar 1 mil så bidrar flygskatten fram till 2030 med 3,6 millimeter. Dess påverkan på klimatet? Noll!

Eldrift av bilar och cyklar subventioneras på initiativ från Miljöpartiet bland andra. De som inte har råd skall alltså via skatter stötta de som har råd. Subventionen för en Tesla är 40 000 kronor. Som vanligt har man inte tagit hänsyn till hela bilden. Tillverkning av batterier ger stora utsläpp. Tesla är extrem men anses miljövänlig trots att en dieselbil med motsvarande komfort kan köras 3 000 mil om året i fem år innan dess utsläpp motsvarar de från Teslas batteri innan den ens kört en meter. Efter fem år behöver sannolikt batteriet bytas.

Damerna har aldrig lärt sig skillnaden mellan klimat och väder. De ger exempel på extrema väder som inträffat i olika regioner även tidigare men påstår att de beror på utsläppsdrivna klimatförändringar. Det tar bortåt 30 år innan man kan avgöra om en extrem vädertyp börjat uppträda så ofta att det indikerar en klimatändring. Det ovanliga med orkanerna över Karibien och USA var att tre kom tätt efter varandra efter nära tolv år utan större orkaner. Att förödelsen ökar beror på att det med tiden blir mer att förstöra med fler människor och ökad levnadsstandard.

Lövin och Bergström är klimatmässigt ute i ogjort väder. Deras åsikt om Miljöpartiets betydelse för klimatet är ett klart exempel på hybris. Nyare forskning visar allt tydligare att den överdrivna tron på utsläppens farlighet snart hamnar på pseudovetenskapens sophög där den hör hemma i sällskap med lysenkoismen, den ljusbärande etern och flogiston. Det betyg kommande generationer kommer att ge vår generation som slösade med resurser och orörd natur i onödan blir inte nådigt.

Lennart Back

Före detta adjunkt i maskinteknik

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.