2017-10-12 06:00

2017-10-12 06:00

Hyresnivån behöver höjas med 3,5 procent

Debatt: Karlstad

Den negativa hyresutvecklingen är ett stort problem för dem som äger hyresrätter långsiktigt, skriver Niklas Karlsson och Maria Frisk.

Den senaste statistiken från SCB visar att svensk ekonomi just nu växer med 4 procent på årsbasis. Sysselsättningen utvecklas väl, precis som hushållens inkomster. Trots den goda utvecklingen har förändringen av den allmänna hyresnivån varit mycket svag. 2016 låg den till och med under inflationen, vilket innebär att hyrorna föll i reala termer. I år blir utfallet ännu värre då den allmänna hyresnivån på de flesta håll i landet ökar med 0,7 procent. Håller utvecklingen med drygt 2 procents inflation i sig, kommer hyresnivån därmed att falla realt med drygt 1 procentenhet.

Förutom att hyresrätten är en viktig boendeform är också fastighetsägarna en viktig samhällsaktör. Fastighetsbranschen bidrar till ökad tillväxt, och står för mellan 7 och 8 procent av Sveriges samlade BNP. Fastighetsföretagare betalar 80 miljarder i skatt vilket är mer pengar än kostnaderna för hälsovård, sjukvård och social omsorg i statens budget. Sysselsättningen inom branschen har ökat med nära 13 procent under perioden 2008-2014 och omfattar numera 74 000 personer. Ett jobb i fastighetsbranschen ger dessutom ytterligare 1,3 jobb, vilket innebär 100 000 personer till igenom indirekt sysselsättning.

Fastighetsföretagande är en viktig del av näringslivet som måste ges förutsättningar att utvecklas. Ska hyresrätten kunna fortsätta att utgöra ett modernt och attraktivt boende med en stark position på den svenska bostadsmarknaden, måste hyresvärdens enda intäkt – hyran – få utvecklas i takt med den övriga samhällsekonomin.

Efter två år med en realt fallande hyresnivå är det därför oerhört viktigt att utvecklingen under 2018 ökar på ett sätt som upplevs som rimligt av såväl hyresvärdar som hyresgäster. Den negativa hyresutvecklingen är ett stort problem för dem som äger hyresrätter långsiktigt. För dem är hyran den enda intäkten, som ska täcka räntor, skatter, tjänster, löpande underhåll, framtidssatsningar i digitaliseringens spår och dessutom generera en rimlig inkomst. Men utvecklingen är naturligtvis problematisk även för bostadshyresmarknadens utveckling i stort. När den enda intäkten minskar, minskar naturligtvis även intresset att äga hyresfastigheter långsiktigt.

Ska detta ändras måste man tillåta att hyrorna utvecklas i samklang med ekonomin i övrigt. Baserat på Riksbankens och Konjunkturinstitutets prognoser om bland annat BNP, inkomster, sysselsättning, räntor och inflation, behöver den allmänna hyresnivån i Karlstad höjas med 3,5 procent under 2018. Vårt yrkande grundar sig i huvudsak på den samhällsekonomiska utvecklingen och därtill bruksvärdesfaktorer så som läge, standard och förvaltningskvalitet. Vi är övertygade om att ett ökat fokus på hyresgästernas värderingar kommer att bidra till en bättra fungerande hyresmarknad.

Niklas Karlsson

Fastighetskonsult, Fastighetsägarna

Maria Frisk

Näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna

Den senaste statistiken från SCB visar att svensk ekonomi just nu växer med 4 procent på årsbasis. Sysselsättningen utvecklas väl, precis som hushållens inkomster. Trots den goda utvecklingen har förändringen av den allmänna hyresnivån varit mycket svag. 2016 låg den till och med under inflationen, vilket innebär att hyrorna föll i reala termer. I år blir utfallet ännu värre då den allmänna hyresnivån på de flesta håll i landet ökar med 0,7 procent. Håller utvecklingen med drygt 2 procents inflation i sig, kommer hyresnivån därmed att falla realt med drygt 1 procentenhet.

Förutom att hyresrätten är en viktig boendeform är också fastighetsägarna en viktig samhällsaktör. Fastighetsbranschen bidrar till ökad tillväxt, och står för mellan 7 och 8 procent av Sveriges samlade BNP. Fastighetsföretagare betalar 80 miljarder i skatt vilket är mer pengar än kostnaderna för hälsovård, sjukvård och social omsorg i statens budget. Sysselsättningen inom branschen har ökat med nära 13 procent under perioden 2008-2014 och omfattar numera 74 000 personer. Ett jobb i fastighetsbranschen ger dessutom ytterligare 1,3 jobb, vilket innebär 100 000 personer till igenom indirekt sysselsättning.

Fastighetsföretagande är en viktig del av näringslivet som måste ges förutsättningar att utvecklas. Ska hyresrätten kunna fortsätta att utgöra ett modernt och attraktivt boende med en stark position på den svenska bostadsmarknaden, måste hyresvärdens enda intäkt – hyran – få utvecklas i takt med den övriga samhällsekonomin.

Efter två år med en realt fallande hyresnivå är det därför oerhört viktigt att utvecklingen under 2018 ökar på ett sätt som upplevs som rimligt av såväl hyresvärdar som hyresgäster. Den negativa hyresutvecklingen är ett stort problem för dem som äger hyresrätter långsiktigt. För dem är hyran den enda intäkten, som ska täcka räntor, skatter, tjänster, löpande underhåll, framtidssatsningar i digitaliseringens spår och dessutom generera en rimlig inkomst. Men utvecklingen är naturligtvis problematisk även för bostadshyresmarknadens utveckling i stort. När den enda intäkten minskar, minskar naturligtvis även intresset att äga hyresfastigheter långsiktigt.

Ska detta ändras måste man tillåta att hyrorna utvecklas i samklang med ekonomin i övrigt. Baserat på Riksbankens och Konjunkturinstitutets prognoser om bland annat BNP, inkomster, sysselsättning, räntor och inflation, behöver den allmänna hyresnivån i Karlstad höjas med 3,5 procent under 2018. Vårt yrkande grundar sig i huvudsak på den samhällsekonomiska utvecklingen och därtill bruksvärdesfaktorer så som läge, standard och förvaltningskvalitet. Vi är övertygade om att ett ökat fokus på hyresgästernas värderingar kommer att bidra till en bättra fungerande hyresmarknad.

Niklas Karlsson

Fastighetskonsult, Fastighetsägarna

Maria Frisk

Näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.