2017-10-11 06:01

2017-10-11 06:01

Ett rökfritt Sverige 2025

Debatt: Folkhälsa

I Landstinget i Värmland finns i dag 80 rökavvänjare som hjälper den som vill sluta röka. Detta folkhälsoarbete görs dagligen både inom sjukvården och inom folktandvården, skriver företrädare för Värmlandssamverkan.

Av invånarna i Värmland är det 10 procent som röker dagligen. Om dessa minskades med hälften, till 5 procent, skulle det bli 1300 färre sjukdomsfall per år och sjukvårdens kostnader skulle minska med 80 miljoner kronor per år.

Rökning är den enskilt största riskfaktorn för sjukdom och för tidig död. Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025, är ett opinionsbildningsprojekt som drivs av ett flertal organisationer. Syftet är att arbeta för att tobak inte längre ska vara ett dominerande folkhälsoproblem. Landstinget i Värmland ansluter sig nu till projektet och det känns angeläget att vi markerar vår ambition i detta viktiga folkhälsoarbete. Sjukdomsförebyggande arbete medför mindre lidande, högre livskvalitet och minskade kostnader för sjukvård.

Det finns även en miljöaspekt i detta arbete. I dag används 3,8 miljoner hektar odlingsbar jordbruksmark för att odla tobaksplantor. Ett hektar mark ger ett ton tobak. Detta hektar kan som exempel istället ge 14,6 ton potatis. Detta i en värld där hunger och svält ännu inte är utrotade.

I Landstinget i Värmland finns i dag 80 rökavvänjare som hjälper den som vill sluta röka. Detta folkhälsoarbete görs dagligen både inom sjukvården och inom folktandvården. Landstingets mål att minska rökningen finns med i folkhälsostrategin, verksamhetsplan och långsiktig utvecklingsplan. Landstinget deltar i ANDT (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak) förebyggande arbete i Värmland där Länsstyrelsen är samordnare. Arbete för att minska tobaksbruk leder till förbättrad folkhälsa, minskad ojämlikhet i hälsa och färre nya sjukdomsfall orsakade på grund av rökningen. Därför ställer sig Landstinget i Värmland bakom Tobacco Endgame – ett rökfritt Sverige 2025!

Värmlandssamverkan

Gert Ohlsson (L)

Fredrik Larsson (M)

Jane Larsson (C)

Marianne Utterdahl (SIV)

Jesper Johansson (MP)

Elisabeth Kihlström (KD)

Av invånarna i Värmland är det 10 procent som röker dagligen. Om dessa minskades med hälften, till 5 procent, skulle det bli 1300 färre sjukdomsfall per år och sjukvårdens kostnader skulle minska med 80 miljoner kronor per år.

Rökning är den enskilt största riskfaktorn för sjukdom och för tidig död. Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025, är ett opinionsbildningsprojekt som drivs av ett flertal organisationer. Syftet är att arbeta för att tobak inte längre ska vara ett dominerande folkhälsoproblem. Landstinget i Värmland ansluter sig nu till projektet och det känns angeläget att vi markerar vår ambition i detta viktiga folkhälsoarbete. Sjukdomsförebyggande arbete medför mindre lidande, högre livskvalitet och minskade kostnader för sjukvård.

Det finns även en miljöaspekt i detta arbete. I dag används 3,8 miljoner hektar odlingsbar jordbruksmark för att odla tobaksplantor. Ett hektar mark ger ett ton tobak. Detta hektar kan som exempel istället ge 14,6 ton potatis. Detta i en värld där hunger och svält ännu inte är utrotade.

I Landstinget i Värmland finns i dag 80 rökavvänjare som hjälper den som vill sluta röka. Detta folkhälsoarbete görs dagligen både inom sjukvården och inom folktandvården. Landstingets mål att minska rökningen finns med i folkhälsostrategin, verksamhetsplan och långsiktig utvecklingsplan. Landstinget deltar i ANDT (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak) förebyggande arbete i Värmland där Länsstyrelsen är samordnare. Arbete för att minska tobaksbruk leder till förbättrad folkhälsa, minskad ojämlikhet i hälsa och färre nya sjukdomsfall orsakade på grund av rökningen. Därför ställer sig Landstinget i Värmland bakom Tobacco Endgame – ett rökfritt Sverige 2025!

Värmlandssamverkan

Gert Ohlsson (L)

Fredrik Larsson (M)

Jane Larsson (C)

Marianne Utterdahl (SIV)

Jesper Johansson (MP)

Elisabeth Kihlström (KD)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.