2017-10-11 06:00

2017-10-11 06:00

Bra infrastruktur är ett måste

Debatt: Värmland

Effektivare tågresor kan innebära att de cirka 1,2 miljoner flygresor som i dag går mellan Oslo-Stockholm eller de som åker bil i stället väljer tåget, skriver Marianne Åhman, Nina Lundström och Christina Örnebjär.

Trafikverket har överlämnat sitt förslag till prioriteringar inför planperioden 2018-2029 till regeringen. Detta förslag ska nu via remisser hanteras av politiken. Kollektivtrafiken inom länet är mycket viktig men den regionala trafiken ska kunna kopplas samman med god infrastruktur till övriga landet både vad gäller tåg, bil, båt samt flyg.

Värmland har en exportintensiv och ett internationellt ägt näringsliv där skogsbruksnäringen och pappersindustrin dominerar. Detta kräver god infrastruktur både för gods som för persontrafik. Värmland har en central placering i Sverige och Norden mellan de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Oslo samt utmed norra benet i den nordiska tringeln. Hela den nordiska triangeln bör vara en del av EU:s viktigaste infrastruktur som ingår i den så kallade stomnätskorridorerna (Core network corridors).

I nuläget ingår Oslo-Köpenhamn–Stockholm-Oslo men av delen Oslo-Stockholm ingår endast järnvägen Stockholm-Hallsberg, resterande del av banan mot Oslo är klassad som stomnät, den näst viktigaste nivån. En utvecklad järnvägsförbindelse mellan Oslo-Karlstad-Örebro-Stockholm är viktig för att hela sträckan ska ingå i EU:s stomnätskorridor. Effektivare tågresor kan innebära att de cirka 1,2 miljoner flygresor som i dag går mellan Oslo-Stockholm eller de som åker bil i stället väljer tåget, vilket ger en miljövinst för samhället.

De satsningar på stambanan Laxå-riksgränsen den s k Värmlandsbanan som finns med i förslag till trafikplan bör studeras vidare. Banans delar Laxå-Kil och Karlstad-Kil är en av Sveriges mest högtrafikerade enkelspår med nästan hundra tåg per dygn och här finns ingen möjlighet för flera tåg under högtrafikperiod skriver region Värmland i sin länsplan 2014-2025. Vi vill att man studerar vilka mindre åtgärder skulle vara möjliga för att öka kapaciteten.

Satsningar på den ännu oelektrifierade enkelspåriga järnvägen ”Fryksdalsbanan” som går från Kil till Torsby cirka 82 kilometer finns med i nationella trafikplanen. Den är en livsnerv genom hela Värmland från norr till söder och har årligen cirka 300 000 resenärer. Kollektivtrafiknämnden i länet har i sitt trafikförsörjningsprogram sagt att ”Fryksdalsbanan” ska prioriteras för arbets- och studiependling för att människor ska kunna bo utefter Frykens långa sjö.

Det hårda trycket på Värmlandsbanan mellan Kil-Karlstad försvårar tidtabellshanteringen även för regionaltrafiken och dess resenärer. En svårighet är Transportstyrelsens prioriteringar, att regional trafik prioriteras sist när det gäller att få trafiklägen på banan efter internationell, nationell och även efter godstrafik. Vi förordar en mer ingående analys av hur kapaciteten kan förbättras genom åtgärder som även underlättar för regional trafik.

Vänersjöfarten är också ytterst viktig för näringslivet. För att klara fortsatt handels- och turismsjöfart är det ett måste att slussarna i Trollhättan prioriteras inom planperioden. Detta har Liberalerna i riksdagen påtalat en längre tid. Olycksdrabbade flaskhalsar på vägnätet E18 och E45 kräver åtgärder för att öka trafiksäkerheten. Tuffa prioriteringar krävs för att viktiga investeringar inom infrastrukturen ska bli verklighet. Liberalerna vill att hela landet ska utvecklas och få del av tillväxten. En bättre tillgänglighet för gods och persontrafik i Värmland är därför viktigt.

Marianne Åhman (L)

Ledamot kollektivtrafiknämnden och riksdagskandidat, Värmland

Nina Lundström (L)

Riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson

Christina Örnebjär (L)

Riksdagsledamot, Örebro län

Trafikverket har överlämnat sitt förslag till prioriteringar inför planperioden 2018-2029 till regeringen. Detta förslag ska nu via remisser hanteras av politiken. Kollektivtrafiken inom länet är mycket viktig men den regionala trafiken ska kunna kopplas samman med god infrastruktur till övriga landet både vad gäller tåg, bil, båt samt flyg.

Värmland har en exportintensiv och ett internationellt ägt näringsliv där skogsbruksnäringen och pappersindustrin dominerar. Detta kräver god infrastruktur både för gods som för persontrafik. Värmland har en central placering i Sverige och Norden mellan de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Oslo samt utmed norra benet i den nordiska tringeln. Hela den nordiska triangeln bör vara en del av EU:s viktigaste infrastruktur som ingår i den så kallade stomnätskorridorerna (Core network corridors).

I nuläget ingår Oslo-Köpenhamn–Stockholm-Oslo men av delen Oslo-Stockholm ingår endast järnvägen Stockholm-Hallsberg, resterande del av banan mot Oslo är klassad som stomnät, den näst viktigaste nivån. En utvecklad järnvägsförbindelse mellan Oslo-Karlstad-Örebro-Stockholm är viktig för att hela sträckan ska ingå i EU:s stomnätskorridor. Effektivare tågresor kan innebära att de cirka 1,2 miljoner flygresor som i dag går mellan Oslo-Stockholm eller de som åker bil i stället väljer tåget, vilket ger en miljövinst för samhället.

De satsningar på stambanan Laxå-riksgränsen den s k Värmlandsbanan som finns med i förslag till trafikplan bör studeras vidare. Banans delar Laxå-Kil och Karlstad-Kil är en av Sveriges mest högtrafikerade enkelspår med nästan hundra tåg per dygn och här finns ingen möjlighet för flera tåg under högtrafikperiod skriver region Värmland i sin länsplan 2014-2025. Vi vill att man studerar vilka mindre åtgärder skulle vara möjliga för att öka kapaciteten.

Satsningar på den ännu oelektrifierade enkelspåriga järnvägen ”Fryksdalsbanan” som går från Kil till Torsby cirka 82 kilometer finns med i nationella trafikplanen. Den är en livsnerv genom hela Värmland från norr till söder och har årligen cirka 300 000 resenärer. Kollektivtrafiknämnden i länet har i sitt trafikförsörjningsprogram sagt att ”Fryksdalsbanan” ska prioriteras för arbets- och studiependling för att människor ska kunna bo utefter Frykens långa sjö.

Det hårda trycket på Värmlandsbanan mellan Kil-Karlstad försvårar tidtabellshanteringen även för regionaltrafiken och dess resenärer. En svårighet är Transportstyrelsens prioriteringar, att regional trafik prioriteras sist när det gäller att få trafiklägen på banan efter internationell, nationell och även efter godstrafik. Vi förordar en mer ingående analys av hur kapaciteten kan förbättras genom åtgärder som även underlättar för regional trafik.

Vänersjöfarten är också ytterst viktig för näringslivet. För att klara fortsatt handels- och turismsjöfart är det ett måste att slussarna i Trollhättan prioriteras inom planperioden. Detta har Liberalerna i riksdagen påtalat en längre tid. Olycksdrabbade flaskhalsar på vägnätet E18 och E45 kräver åtgärder för att öka trafiksäkerheten. Tuffa prioriteringar krävs för att viktiga investeringar inom infrastrukturen ska bli verklighet. Liberalerna vill att hela landet ska utvecklas och få del av tillväxten. En bättre tillgänglighet för gods och persontrafik i Värmland är därför viktigt.

Marianne Åhman (L)

Ledamot kollektivtrafiknämnden och riksdagskandidat, Värmland

Nina Lundström (L)

Riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson

Christina Örnebjär (L)

Riksdagsledamot, Örebro län

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.