2017-10-09 06:01

2017-10-09 06:01

I Karlstad växer husen med innevånarna

Debatt: Stadsbyggnad

Socialdemokraterna i Karlstad går i bräschen för att påverka framtidens stadsplanering och offentlig utsmyckning i Karlstads kommun, skriver Håkan Holm Alteblad och Kenneth Svensson.

Stadsbyggnadsnämnden i Karlstad har varit på studieresa till Malmö och vilken inspiration vi socialdemokrater fick. I Karlstad finns en syn att ingen byggnad får byggas högre än domkyrkotornet. Hur länge ska vi begränsas av ett kyrktorn i Karlstad?

Vid besöket i Malmö kan konstateras att bygghöjder inte är en särskild fråga. Tvärtom söker Malmö stad hitta en bra mix mellan höghus och lägre byggnader. Bomässan 01 i Västra hamn, där även Turning Torso ligger är en utmärkt blandning av olika byggnadsstilar. Idag är området en viktig stadssilhuett för Malmö som ersatt den gamla Kockumskranen som tydlig markör. Även Karlstad behöver hus som ”sticker ut” och ger staden en tydlig profil.

Både Malmö och Karlstad är städer intill vatten och där har Malmö gått flera steg längre med att nyttja det på olika sätt. På Bomässan fanns en tanke att varje hus skulle höra eller se vatten. Vatten är som ett levande väsen och tillför staden liv och rörelse.

Företaget Ohboy är ett exempel på aktör som arbetar med hela processen av ett hus tillkomst. Från idé och design till byggande och drift. Arbetet har blivit väl mottaget och de har fått en rad fina priser för sina kreativa lösningar med hållbarhet i fokus. Som helhet är det hus för en modern, urban livsstil – där det ska vara enkelt att leva grönt och smart, med lösningar för att dela på resurser, minska avgaser och sätta guldkant på vardagen. I konceptet ingår förutom en cykel per lägenhet ett månadskort i kollektivtrafiken. Tack vare det behöver det inte tillföras parkeringsplatser för bilar. Ett koncept som kan passa en del av våra medborgare.

Socialdemokraterna i Karlstad går i bräschen för att påverka framtidens stadsplanering och offentlig utsmyckning i Karlstads kommun. Det ska givetvis ske i samverkan med innevånarna. Många önskar bo i centrala lägen och nära vatten. Andra önskar bo i mer lantliga lägen.

Karlstad växer och vi måste planera för cirka 1 000 nya medborgare per år. Vi vill i dialog med Karlstadsborna se en helt ny stadsdel. Det räcker inte att bara förtäta centrum eller bygga högre hus. I den nya stadsdelen ska vi skapa en boendemiljö som är klimatsmart med närhet till vatten och offentlig konst. Det ska finnas förutsättningar för blandade boendeformer med allt från höga hus med kringliggande parker och grönområden till lägre hus med slingrande gränder som anpassas efter olika behov. Området ska även byggas med omtanke för tryggheten.

Det ska erbjudas en kollektivtrafik med hög turtäthet och bra cykelleder. Några av husen kan ha parkeringar för bilar och garage med förutsättningar att kunna ladda elfordon. Andra hus kan ha fordonspool där man kan boka fordon efter behov. T ex en trehjulig elcykel med barnstol och flak som kan användas för olika inköp eller för lämning av barn på förskolan. Eller en mindre elbil för kortare resor och större bilar som kan användas för längre resor. Det bör också inom närområdet erbjudas en möjlighet att kunna odla sina egna grönsaker.

Vi kan genom att mixa boendeformer skapa en flyttkedja för de personer som önskar bo kvar inom samma område under livets alla skeenden.

Socialdemokratiska gruppen i stadsbyggnadsnämnden genom

Håkan Holm Alteblad

Kenneth Svensson

Stadsbyggnadsnämnden i Karlstad har varit på studieresa till Malmö och vilken inspiration vi socialdemokrater fick. I Karlstad finns en syn att ingen byggnad får byggas högre än domkyrkotornet. Hur länge ska vi begränsas av ett kyrktorn i Karlstad?

Vid besöket i Malmö kan konstateras att bygghöjder inte är en särskild fråga. Tvärtom söker Malmö stad hitta en bra mix mellan höghus och lägre byggnader. Bomässan 01 i Västra hamn, där även Turning Torso ligger är en utmärkt blandning av olika byggnadsstilar. Idag är området en viktig stadssilhuett för Malmö som ersatt den gamla Kockumskranen som tydlig markör. Även Karlstad behöver hus som ”sticker ut” och ger staden en tydlig profil.

Både Malmö och Karlstad är städer intill vatten och där har Malmö gått flera steg längre med att nyttja det på olika sätt. På Bomässan fanns en tanke att varje hus skulle höra eller se vatten. Vatten är som ett levande väsen och tillför staden liv och rörelse.

Företaget Ohboy är ett exempel på aktör som arbetar med hela processen av ett hus tillkomst. Från idé och design till byggande och drift. Arbetet har blivit väl mottaget och de har fått en rad fina priser för sina kreativa lösningar med hållbarhet i fokus. Som helhet är det hus för en modern, urban livsstil – där det ska vara enkelt att leva grönt och smart, med lösningar för att dela på resurser, minska avgaser och sätta guldkant på vardagen. I konceptet ingår förutom en cykel per lägenhet ett månadskort i kollektivtrafiken. Tack vare det behöver det inte tillföras parkeringsplatser för bilar. Ett koncept som kan passa en del av våra medborgare.

Socialdemokraterna i Karlstad går i bräschen för att påverka framtidens stadsplanering och offentlig utsmyckning i Karlstads kommun. Det ska givetvis ske i samverkan med innevånarna. Många önskar bo i centrala lägen och nära vatten. Andra önskar bo i mer lantliga lägen.

Karlstad växer och vi måste planera för cirka 1 000 nya medborgare per år. Vi vill i dialog med Karlstadsborna se en helt ny stadsdel. Det räcker inte att bara förtäta centrum eller bygga högre hus. I den nya stadsdelen ska vi skapa en boendemiljö som är klimatsmart med närhet till vatten och offentlig konst. Det ska finnas förutsättningar för blandade boendeformer med allt från höga hus med kringliggande parker och grönområden till lägre hus med slingrande gränder som anpassas efter olika behov. Området ska även byggas med omtanke för tryggheten.

Det ska erbjudas en kollektivtrafik med hög turtäthet och bra cykelleder. Några av husen kan ha parkeringar för bilar och garage med förutsättningar att kunna ladda elfordon. Andra hus kan ha fordonspool där man kan boka fordon efter behov. T ex en trehjulig elcykel med barnstol och flak som kan användas för olika inköp eller för lämning av barn på förskolan. Eller en mindre elbil för kortare resor och större bilar som kan användas för längre resor. Det bör också inom närområdet erbjudas en möjlighet att kunna odla sina egna grönsaker.

Vi kan genom att mixa boendeformer skapa en flyttkedja för de personer som önskar bo kvar inom samma område under livets alla skeenden.

Socialdemokratiska gruppen i stadsbyggnadsnämnden genom

Håkan Holm Alteblad

Kenneth Svensson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.