2017-09-12 06:01

2017-09-12 06:01

Vänsterinflytandet måste minska i kyrkan

Debatt: Kyrkovalet

Sverigedemokraterna anser att det är dags att stoppa socialdemokraternas skadliga politiska inflytande så att Svenska kyrkan återigen kan fokusera på den centrala uppgiften att förmedla det kristna budskapet, skriver Aron Emilsson och Julia Kronlid.

Svenska kyrkan befinner sig i en allvarlig förtroende- och identitetskris och förlorar medlemmar i en aldrig skådad omfattning. Sedan 2014 har 187 000 fler begärt utträde än inträde i Svenska kyrkan. Siffrorna är inte förvånande och beror på flera saker, men till stor del på att man anser att Svenska kyrkan är otydlig i sin kristna identitet, en kritik som vi menar är berättigad.

Efter decennier av socialdemokratiskt maktmonopol har Svenska kyrkan i hög grad utvecklats till en politiskt vänsterliberal opinionsbildare där respekt för klassiskt kristen tro fått stryka på foten till förmån för socialistiska och liberala politiska ställningstaganden. Naturligtvis ska kyrkan hjälpa de utsatta i samhället såväl flyktingar som svenska medborgare och vi anser att kyrkan borde engagera sig ännu mer än i dag för fattigpensionärer, unga med psykisk ohälsa och trasiga familjer genom familjerådgivning.

Det diakonala uppdraget i kyrkan har en lång tradition och själva kyrkorummet måste alltid få vara en fredad plats där kyrkofriden inte ska störas. Ett generöst humanitärt arbete för människor på flykt i krisens närområde är också viktigt. Det kan och ska dock inte vara kyrkans uppgift att överpröva svensk lagstiftning och gömma människor som inte befinner sig i Sverige på laglig grund. Att man gör det och engagerar sig för en återgång till en ansvarslös invandringspolitik är tydliga signaler på att kyrkan allt mer blivit en politisk aktör och kapats av vänsterliberala krafter, på bekostnad av sin roll som kristen kyrka och traditionsbärare.

En del ställer då frågan varför vi som riksdagsparti engagerar oss i kyrkovalet när vi vill avpolitisera kyrkan. Svaret är att vi har en helt annan utgångspunkt än Socialdemokraterna. Sverigedemokraterna har inte som mål att låta sekulära partipolitiska dogmer styra kyrkans verksamhet, eller kullkasta kyrkans lära. Vi vill istället att kyrkan ska få ro att grunda sitt arbete i den kristna tron och kyrkliga traditionen och vi vill ta ansvar för att förvalta en i grunden god samhällsinstitution tillsammans med de som utgör kyrkan; medlemmarna, anställda och förtroendevalda.

En god dialog med representanter från andra religioner är för oss en självklarhet. Lika självklart som att man kan ha en god dialog med någon som har en annan politisk uppfattning, men det är något helt annat än att understödja Islams tillväxt i Sverige genom insamlande av medel för moskébyggen eller koranundervisning, på bekostnad av sin egen tro och identitet vilket vi upplever sker. Det är oerhört provocerande när Svenska kyrkan låtit islams budskap predikas i kyrkor med texter ur Koranen, samma bok som terrorister i Mellanöstern utnyttjar för att motivera mord och förföljelse av kristna, oaktat om man hänvisar till olika passager. I kyrkan måste man vara trygg i att möta kristen tro.

Sverigedemokraterna anser att det är dags att stoppa socialdemokraternas skadliga politiska inflytande så att Svenska kyrkan återigen kan fokusera på den centrala uppgiften att förmedla det kristna budskapet om Jesus och ansvarsfullt förvalta vårt kristna kulturarv som är tätt sammanflätat med Sverige som nation. Kyrkan ska bejaka sin roll och som missionär i hela Sverige och även i utsatta områden. Vi vill helt enkelt låta kyrkan vara kyrka – på riktigt! En kyrka i tiden, men inte av tiden. En kyrka som står för tro och tradition.

Aron Emilsson (SD)

Riksdagsledamot och gruppledare i kyrkomötet

Julia Kronlid (SD)

Vice partiordförande och ledamot i kyrkomötet

Svenska kyrkan befinner sig i en allvarlig förtroende- och identitetskris och förlorar medlemmar i en aldrig skådad omfattning. Sedan 2014 har 187 000 fler begärt utträde än inträde i Svenska kyrkan. Siffrorna är inte förvånande och beror på flera saker, men till stor del på att man anser att Svenska kyrkan är otydlig i sin kristna identitet, en kritik som vi menar är berättigad.

Efter decennier av socialdemokratiskt maktmonopol har Svenska kyrkan i hög grad utvecklats till en politiskt vänsterliberal opinionsbildare där respekt för klassiskt kristen tro fått stryka på foten till förmån för socialistiska och liberala politiska ställningstaganden. Naturligtvis ska kyrkan hjälpa de utsatta i samhället såväl flyktingar som svenska medborgare och vi anser att kyrkan borde engagera sig ännu mer än i dag för fattigpensionärer, unga med psykisk ohälsa och trasiga familjer genom familjerådgivning.

Det diakonala uppdraget i kyrkan har en lång tradition och själva kyrkorummet måste alltid få vara en fredad plats där kyrkofriden inte ska störas. Ett generöst humanitärt arbete för människor på flykt i krisens närområde är också viktigt. Det kan och ska dock inte vara kyrkans uppgift att överpröva svensk lagstiftning och gömma människor som inte befinner sig i Sverige på laglig grund. Att man gör det och engagerar sig för en återgång till en ansvarslös invandringspolitik är tydliga signaler på att kyrkan allt mer blivit en politisk aktör och kapats av vänsterliberala krafter, på bekostnad av sin roll som kristen kyrka och traditionsbärare.

En del ställer då frågan varför vi som riksdagsparti engagerar oss i kyrkovalet när vi vill avpolitisera kyrkan. Svaret är att vi har en helt annan utgångspunkt än Socialdemokraterna. Sverigedemokraterna har inte som mål att låta sekulära partipolitiska dogmer styra kyrkans verksamhet, eller kullkasta kyrkans lära. Vi vill istället att kyrkan ska få ro att grunda sitt arbete i den kristna tron och kyrkliga traditionen och vi vill ta ansvar för att förvalta en i grunden god samhällsinstitution tillsammans med de som utgör kyrkan; medlemmarna, anställda och förtroendevalda.

En god dialog med representanter från andra religioner är för oss en självklarhet. Lika självklart som att man kan ha en god dialog med någon som har en annan politisk uppfattning, men det är något helt annat än att understödja Islams tillväxt i Sverige genom insamlande av medel för moskébyggen eller koranundervisning, på bekostnad av sin egen tro och identitet vilket vi upplever sker. Det är oerhört provocerande när Svenska kyrkan låtit islams budskap predikas i kyrkor med texter ur Koranen, samma bok som terrorister i Mellanöstern utnyttjar för att motivera mord och förföljelse av kristna, oaktat om man hänvisar till olika passager. I kyrkan måste man vara trygg i att möta kristen tro.

Sverigedemokraterna anser att det är dags att stoppa socialdemokraternas skadliga politiska inflytande så att Svenska kyrkan återigen kan fokusera på den centrala uppgiften att förmedla det kristna budskapet om Jesus och ansvarsfullt förvalta vårt kristna kulturarv som är tätt sammanflätat med Sverige som nation. Kyrkan ska bejaka sin roll och som missionär i hela Sverige och även i utsatta områden. Vi vill helt enkelt låta kyrkan vara kyrka – på riktigt! En kyrka i tiden, men inte av tiden. En kyrka som står för tro och tradition.

Aron Emilsson (SD)

Riksdagsledamot och gruppledare i kyrkomötet

Julia Kronlid (SD)

Vice partiordförande och ledamot i kyrkomötet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.