2017-09-12 06:00

2017-09-12 06:00

Därför röstar jag i kyrkovalet

Debatt: Svenska kyrkan

Jag kommer rösta i kyrkovalet därför att jag vill att Svenska kyrkan fokuserar på sin kärnverksamhet, står fri från partipolitiska påtryck och värna de mest utsatta, skriver Simon Sjögren.

Det finns knappast en demokratisk sammankomst som det råder så pass mycket frågetecken kring som kyrkovalet. Hur går kyrkovalet till, vad gör de politiska partierna där och vem får rösta är enbart tre frågor som jag under de senaste veckorna hört bland vänner och bekanta. Men många ställer sig framförallt frågan varför de ska rösta i kyrkovalet. Vad spelar det för roll?

Om du, precis som en majoritet av svenska befolkningen, är medlem i Svenska kyrkan och är minst 16 år har du möjlighet att delta i valet. Vad du då gör är att du utnyttjar din rättighet som medlem och utser de beslutande organen på lokal församlingsnivå (kyrkofullmäktige), regional nivå (stiftsfullmäktige) och nationell nivå (kyrkomötet). Det är genom dessa beslutande organ som mycket av det som idag utgör Svenska kyrkans verksamhet tar sin form.

Genom att delta i valet säger du ditt om hur du vill att Svenska kyrkan ska bruka sina pengar, hur organisationen ska formas, om fokus i din närmaste församling ska ligga på barnverksamheten, musiken, gudstjänsten eller kyrkokulturen eller vad du nu än tycker är viktigast. Svenska kyrkan kombinerar och ger ansvar till både de som innehar vigningstjänst och de som kallas lekmän. Det betyder att det är tillsammans som präster, diakoner, kyrkvärdar, anställda, biskopar, förtroendevalda och medlemmar formar vad Svenska kyrkan är nu och i framtiden.

Jag kommer rösta i kyrkovalet därför att jag vill att Svenska kyrkan fokuserar på sin kärnverksamhet, står fri från partipolitiska påtryck och värna de mest utsatta. Därför kommer min rösta att falla på en av de valbara nomineringsgrupper vilken inte är knuten till ett politiskt parti och som speglar min syn på kyrkans uppdrag och lära.

Oavsett om du väljer att rösta på en partipolitiskt ansluten grupp eller inte, oavsett om du tycker den ena eller andra frågan är viktigast så är det centrala att du faktiskt går och röstar. För så länge du är medlem har du inte bara rätten utan även i någon mån skyldigheten att rösta. I vårt liv kommer de flesta av oss att beröras av Svenska kyrkans verksamhet och då är det än viktigare att alla som är medlemmar säger till hur verksamheten ska förvaltas men framförallt utvecklas.

Simon Sjögren

Medlem i Svenska kyrkan och samhällsdebattör

Det finns knappast en demokratisk sammankomst som det råder så pass mycket frågetecken kring som kyrkovalet. Hur går kyrkovalet till, vad gör de politiska partierna där och vem får rösta är enbart tre frågor som jag under de senaste veckorna hört bland vänner och bekanta. Men många ställer sig framförallt frågan varför de ska rösta i kyrkovalet. Vad spelar det för roll?

Om du, precis som en majoritet av svenska befolkningen, är medlem i Svenska kyrkan och är minst 16 år har du möjlighet att delta i valet. Vad du då gör är att du utnyttjar din rättighet som medlem och utser de beslutande organen på lokal församlingsnivå (kyrkofullmäktige), regional nivå (stiftsfullmäktige) och nationell nivå (kyrkomötet). Det är genom dessa beslutande organ som mycket av det som idag utgör Svenska kyrkans verksamhet tar sin form.

Genom att delta i valet säger du ditt om hur du vill att Svenska kyrkan ska bruka sina pengar, hur organisationen ska formas, om fokus i din närmaste församling ska ligga på barnverksamheten, musiken, gudstjänsten eller kyrkokulturen eller vad du nu än tycker är viktigast. Svenska kyrkan kombinerar och ger ansvar till både de som innehar vigningstjänst och de som kallas lekmän. Det betyder att det är tillsammans som präster, diakoner, kyrkvärdar, anställda, biskopar, förtroendevalda och medlemmar formar vad Svenska kyrkan är nu och i framtiden.

Jag kommer rösta i kyrkovalet därför att jag vill att Svenska kyrkan fokuserar på sin kärnverksamhet, står fri från partipolitiska påtryck och värna de mest utsatta. Därför kommer min rösta att falla på en av de valbara nomineringsgrupper vilken inte är knuten till ett politiskt parti och som speglar min syn på kyrkans uppdrag och lära.

Oavsett om du väljer att rösta på en partipolitiskt ansluten grupp eller inte, oavsett om du tycker den ena eller andra frågan är viktigast så är det centrala att du faktiskt går och röstar. För så länge du är medlem har du inte bara rätten utan även i någon mån skyldigheten att rösta. I vårt liv kommer de flesta av oss att beröras av Svenska kyrkans verksamhet och då är det än viktigare att alla som är medlemmar säger till hur verksamheten ska förvaltas men framförallt utvecklas.

Simon Sjögren

Medlem i Svenska kyrkan och samhällsdebattör

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.