2017-09-09 06:01

2017-09-09 06:01

Vi ska vara ett län för alla

Debatt: Värmland

Genom att delta i Värmland Pride uppmärksammar vi att Värmland självfallet ska vara ett län för alla. Vi har ett stort och mycket viktigt jobb framför oss, där både du och jag måste agera, skriver Kenneth Johansson och Johan Blom.

Värmland ska vara ett län för alla. Därför stöttar Länsstyrelsen Värmland de insatser som görs under Värmland Pride, men också under resten av året. Allt för att vi tillsammans ska kunna manifestera och arbeta för alla människors lika värde.

Undersökningar visar att det är betydligt vanligare bland HBTQ+-personer att bli utsatta för diskriminering, våld och hot om våld än bland heterosexuella. Tyvärr är detta en verklighet även i Värmland. För att kunna förändra detta måste vi förstå hur läget ser ut i vårt län i dag. Statistik om jämställdhet och ojämställdhet är exempel på viktiga verktyg som länsstyrelsen tar fram och sprider genom nätverk, kompetensutveckling och riktade informationsinsatser. Tillsammans med Region Värmland har länsstyrelsen bland annat presenterat AHA-fickhandboken ”Det du kanske inte visste om jämställdhet i Värmland – På tal om kvinnor och män”.

Länsstyrelsens drygt 200 medarbetare arbetar på olika sätt för att uppnå de globala målen inom Agenda 2030 för att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet, egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Bland annat är över 260 företag, föreningar, organisationer, kommuner och myndigheter inom många olika branscher från hela länet anslutna till Ett jämställt Värmland. Ett enkelt anslutningssystem som ger inspiration, erfarenhetsutbyte och kunskapshöjande insatser inom jämställdhetsområdet.

Mänskliga rättigheter och jämställdhet är viktiga perspektiv som ska beaktas i länsstyrelsens alla uppdrag. Bland annat vårt förebyggande arbete mot människohandel och våld i nära relationer involverar ofta särskilt utsatta grupper i samhället. Dessa lyfts särskilt i den regionala handboken för samverkan i Värmland kring våld i nära relationer. Ett exempel på viktigt samarbete mellan länsstyrelsen och Landstinget i Värmland, Migrationsverket, Försäkringskassan, Åklagarkammaren i Karlstad, Polisområde Värmland, Kriminalvården i Värmland och Värmlands 16 kommuner. Ett unikt samarbete som har uppmärksammats nationellt.

Länsstyrelsen har även uppdraget att samordna de förebyggande insatserna för att förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner och landsting för att motverka prostitution och människohandel. Länsstyrelsen samordnar bland annat ett resursteam som kan bistå kollegor i länet med kompetens och konsultationer. Prostitution och människohandel för sexuella ändamål är allvarliga hinder för social jämlikhet, jämställdhet mellan könen och för de utsattas möjlighet att åtnjuta sina mänskliga rättigheter. Människohandel är en allvarlig kränkning av den enskilda individens människovärde och rätt att få bestämma över sitt liv och sin kropp.

I Värmland ska alla människor vara lika mycket värda och därför står vi naturligtvis bakom denna viktiga insats i länet. Genom att delta i Värmland Pride uppmärksammar vi att Värmland självfallet ska vara ett län för alla. Vi har ett stort och mycket viktigt jobb framför oss, där både du och jag måste agera. Jobbet har bara börjat och det krävs samverkan, engagemang och styrka för att lyckas. Låt oss ta diskussionen om de här frågorna runt fikaborden, hemma vid köksbordet, på jobbet och i skolan. Det är viktigt att vi alla är med på resan för att Värmland ska vara ett län för alla!

Kenneth Johansson

Landshövding

Johan Blom

Länsråd

Värmland ska vara ett län för alla. Därför stöttar Länsstyrelsen Värmland de insatser som görs under Värmland Pride, men också under resten av året. Allt för att vi tillsammans ska kunna manifestera och arbeta för alla människors lika värde.

Undersökningar visar att det är betydligt vanligare bland HBTQ+-personer att bli utsatta för diskriminering, våld och hot om våld än bland heterosexuella. Tyvärr är detta en verklighet även i Värmland. För att kunna förändra detta måste vi förstå hur läget ser ut i vårt län i dag. Statistik om jämställdhet och ojämställdhet är exempel på viktiga verktyg som länsstyrelsen tar fram och sprider genom nätverk, kompetensutveckling och riktade informationsinsatser. Tillsammans med Region Värmland har länsstyrelsen bland annat presenterat AHA-fickhandboken ”Det du kanske inte visste om jämställdhet i Värmland – På tal om kvinnor och män”.

Länsstyrelsens drygt 200 medarbetare arbetar på olika sätt för att uppnå de globala målen inom Agenda 2030 för att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet, egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Bland annat är över 260 företag, föreningar, organisationer, kommuner och myndigheter inom många olika branscher från hela länet anslutna till Ett jämställt Värmland. Ett enkelt anslutningssystem som ger inspiration, erfarenhetsutbyte och kunskapshöjande insatser inom jämställdhetsområdet.

Mänskliga rättigheter och jämställdhet är viktiga perspektiv som ska beaktas i länsstyrelsens alla uppdrag. Bland annat vårt förebyggande arbete mot människohandel och våld i nära relationer involverar ofta särskilt utsatta grupper i samhället. Dessa lyfts särskilt i den regionala handboken för samverkan i Värmland kring våld i nära relationer. Ett exempel på viktigt samarbete mellan länsstyrelsen och Landstinget i Värmland, Migrationsverket, Försäkringskassan, Åklagarkammaren i Karlstad, Polisområde Värmland, Kriminalvården i Värmland och Värmlands 16 kommuner. Ett unikt samarbete som har uppmärksammats nationellt.

Länsstyrelsen har även uppdraget att samordna de förebyggande insatserna för att förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner och landsting för att motverka prostitution och människohandel. Länsstyrelsen samordnar bland annat ett resursteam som kan bistå kollegor i länet med kompetens och konsultationer. Prostitution och människohandel för sexuella ändamål är allvarliga hinder för social jämlikhet, jämställdhet mellan könen och för de utsattas möjlighet att åtnjuta sina mänskliga rättigheter. Människohandel är en allvarlig kränkning av den enskilda individens människovärde och rätt att få bestämma över sitt liv och sin kropp.

I Värmland ska alla människor vara lika mycket värda och därför står vi naturligtvis bakom denna viktiga insats i länet. Genom att delta i Värmland Pride uppmärksammar vi att Värmland självfallet ska vara ett län för alla. Vi har ett stort och mycket viktigt jobb framför oss, där både du och jag måste agera. Jobbet har bara börjat och det krävs samverkan, engagemang och styrka för att lyckas. Låt oss ta diskussionen om de här frågorna runt fikaborden, hemma vid köksbordet, på jobbet och i skolan. Det är viktigt att vi alla är med på resan för att Värmland ska vara ett län för alla!

Kenneth Johansson

Landshövding

Johan Blom

Länsråd

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.