Delaktighet utan att få bestämma om vindkraft

Replik: Miljöpartiet

Miljöpartiets känslokyla inför naturens skönhetsvärden säger oss något djupare om partiet, skriver Jan Hedman.

Svar till Lise Nordin (NWT 11/8)

Miljöpartiet vill visa ledarskap för klimatet och för mer inkluderande och decentraliserade beslut. Detta klimatledarskap kivas man med Centern om – vem ska vara ”gröna rösten”? Decentraliseringen ska enligt MP åstadkommas bl a genom att det kommunala vindkraftvetot avskaffas, d v s inskränkande av kommunalt självstyre till förmån för statligt beslutfattande. Innovativt!

I de flesta fall är vindkraftens påverkan på naturvärden mycket liten, skriver Lise Nordin. Lever vi i samma värld? 250 meter höga ljudalstrande stålkonstruktioner på de höga bergen. Fragmenterade horisonter. MP:s känslokyla inför naturens skönhetsvärden säger oss något djupare om partiet. Har partiets tyngdpunkt förskjutits till storstadsmiljöerna? Jag saknar gamla tiders miljöpartister som farmade får samtidigt som de avskaffade räntan.

Att skydda natur ska inte användas som ett svepskäl av de som ogillar vindkraft på oklara grunder, skriver Lise Nordin. Jag håller med – svepskäl ska inte användas. I detta fall är grunden glasklar, nämligen att skydda naturen. Vi har skilda meningar i sakfrågan, och det är OK, men vad är oklart? Är det inte snarare MP:s lokala delaktighet utan att få bestämma som svajar betänkligt?

Jan Hedman

Ordförande, Föreningen Svenskt Landskapsskydd

2017-08-22 06:00

2017-08-22 06:00