2017-08-12 06:00

2017-08-12 06:00

Folkomrösta om moskén

Debatt: Karlstad

Stadens politiker har inte lyssnat trots massiva protester mot moskébygget. Karlstads väljare bör själva få avgöra om det skall byggas en moské på anvisad mark eller inte, skriver Ljubica Jasic Modin och Runar Filper.

Demokratifrågor är grundläggande för Sverigedemokraterna. Karlstadborna ska vara delaktiga i viktiga beslut om stadens framtid.

Detaljplan för del av Rud 2:1, moské och samlingslokal, har väckt ett allmänintresse och engagemang bland kommuninvånarna som aldrig förr i Karlstad. Att vänsterpolitikerna i Karlstad (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet) håller en enad linje i moskéfrågan, är en sak. Men ett folkinitiativ där runt 8 500 kommuninvånare vill se en folkomröstning, bör ägnas mer eftertanke än att bara köra över de egna invånarnas åsikt i frågan.

I normala fall är folkomröstningskampanjer opolitiskt bundna med nybildade organisationer/föreningar som främjar en viss sak. I vårt fall, Sverigedemokraternas fall, är det här en viktig profilfråga för oss, eftersom vi tycker det är en självklarhet att kommuninvånarnas reaktioner skall tas på allvar. Man måste behandla sina väljare med respekt. Ett folkinitiativ utgår från folket, inte från politikers personliga tyckanden och tänkanden.

Det är kommunen som i slutändan sätter rubrik på en eventuell folkomröstning, vars underskrifter utgår från texten på blanketterna: Vi begär folkomröstning om bygget av en moské och samlingslokal (del av Rud 2:1) i Karlstad 2017. Det gör vi för att stadens politiker inte har lyssnat trots massiva protester mot moskébygget. Karlstads väljare bör själva få avgöra om det skall byggas en moské på anvisad mark eller inte. Undertecknaren måste ha rösträtt i Karlstads kommun.

Christian Holm Barenfeld (M) har som synes helt fel i sitt påstående där han i Sveriges Radio Värmland den 9 augusti, menar att vi har ett ”upprop för en folkomröstning, där det står ”nej till moské i Karlstad”. Han citerar endast rubriknamnet på formuläret, inte texten som är den man tar ställning till i anslutning till personuppgifterna. Rud ligger som bekant i Karlstad. Som citeras direkt från underskriftsformuläret ovan står det klart och tydligt att det handlar om bygget av en moské och samlingslokal (del av Rud 2:1) i Karlstad 2017.

Vi inom Sverigedemokraterna Värmlands län och Sverigedemokraterna Karlstad, skulle liksom de kommuninvånare (väljare folkbokförda i Karlstad kommun som är över 18 år) som skrivit under folkinitiativet, värdesätta den demokratiska självklarheten i ett upprop som så många har undertecknat, genom att låta pröva frågan i en folkomröstning. Det är väljare ur alla samhällsklasser och åldrar med olika partisympatier.

Vill kommuninvånarna att detaljplanen skall förverkligas, då har man chans att rösta på den linjen. Vill man däremot inte att detaljplanen skall förverkligas, då har man chansen att rösta på den alternativa linjen. Kan det bli mer demokratiskt och rättvisande i en fråga som upprör och engagerar så många Karlstadsbor?

Allmänintresset kring detaljplanen är av en unik dignitet. Det är faktiskt ett upprop, ett folkinitiativ som väckts av folket där var och en av undertecknarna vädjar om en folkomröstning. Det är tydligt, klarspråk och en uppmaning till karlstads kommunpolitiker om att lyssna på kommuninvånarna tillika väljarna.

Sverigedemokraterna vill ha ett Värmland och Karlstad som är välkomnande mot människor oavsett etnicitet och ursprung, där vi kraftigt sätter ned foten både mot vänster-, höger- som religiös extremism.

Karlstadborna har fortfarande chansen att avgöra frågan, genom den kraftiga markering som folkomröstningsinitiativet är.

Ljubica Jasic Modin (SD)

Gruppledare i Karlstad kommunfullmäktige

Runar Filper (SD)

Distriktsordförande Värmlands län

Demokratifrågor är grundläggande för Sverigedemokraterna. Karlstadborna ska vara delaktiga i viktiga beslut om stadens framtid.

Detaljplan för del av Rud 2:1, moské och samlingslokal, har väckt ett allmänintresse och engagemang bland kommuninvånarna som aldrig förr i Karlstad. Att vänsterpolitikerna i Karlstad (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet) håller en enad linje i moskéfrågan, är en sak. Men ett folkinitiativ där runt 8 500 kommuninvånare vill se en folkomröstning, bör ägnas mer eftertanke än att bara köra över de egna invånarnas åsikt i frågan.

I normala fall är folkomröstningskampanjer opolitiskt bundna med nybildade organisationer/föreningar som främjar en viss sak. I vårt fall, Sverigedemokraternas fall, är det här en viktig profilfråga för oss, eftersom vi tycker det är en självklarhet att kommuninvånarnas reaktioner skall tas på allvar. Man måste behandla sina väljare med respekt. Ett folkinitiativ utgår från folket, inte från politikers personliga tyckanden och tänkanden.

Det är kommunen som i slutändan sätter rubrik på en eventuell folkomröstning, vars underskrifter utgår från texten på blanketterna: Vi begär folkomröstning om bygget av en moské och samlingslokal (del av Rud 2:1) i Karlstad 2017. Det gör vi för att stadens politiker inte har lyssnat trots massiva protester mot moskébygget. Karlstads väljare bör själva få avgöra om det skall byggas en moské på anvisad mark eller inte. Undertecknaren måste ha rösträtt i Karlstads kommun.

Christian Holm Barenfeld (M) har som synes helt fel i sitt påstående där han i Sveriges Radio Värmland den 9 augusti, menar att vi har ett ”upprop för en folkomröstning, där det står ”nej till moské i Karlstad”. Han citerar endast rubriknamnet på formuläret, inte texten som är den man tar ställning till i anslutning till personuppgifterna. Rud ligger som bekant i Karlstad. Som citeras direkt från underskriftsformuläret ovan står det klart och tydligt att det handlar om bygget av en moské och samlingslokal (del av Rud 2:1) i Karlstad 2017.

Vi inom Sverigedemokraterna Värmlands län och Sverigedemokraterna Karlstad, skulle liksom de kommuninvånare (väljare folkbokförda i Karlstad kommun som är över 18 år) som skrivit under folkinitiativet, värdesätta den demokratiska självklarheten i ett upprop som så många har undertecknat, genom att låta pröva frågan i en folkomröstning. Det är väljare ur alla samhällsklasser och åldrar med olika partisympatier.

Vill kommuninvånarna att detaljplanen skall förverkligas, då har man chans att rösta på den linjen. Vill man däremot inte att detaljplanen skall förverkligas, då har man chansen att rösta på den alternativa linjen. Kan det bli mer demokratiskt och rättvisande i en fråga som upprör och engagerar så många Karlstadsbor?

Allmänintresset kring detaljplanen är av en unik dignitet. Det är faktiskt ett upprop, ett folkinitiativ som väckts av folket där var och en av undertecknarna vädjar om en folkomröstning. Det är tydligt, klarspråk och en uppmaning till karlstads kommunpolitiker om att lyssna på kommuninvånarna tillika väljarna.

Sverigedemokraterna vill ha ett Värmland och Karlstad som är välkomnande mot människor oavsett etnicitet och ursprung, där vi kraftigt sätter ned foten både mot vänster-, höger- som religiös extremism.

Karlstadborna har fortfarande chansen att avgöra frågan, genom den kraftiga markering som folkomröstningsinitiativet är.

Ljubica Jasic Modin (SD)

Gruppledare i Karlstad kommunfullmäktige

Runar Filper (SD)

Distriktsordförande Värmlands län

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.