Lokal delaktighet för mer vindkraft

Replik: Energipolitik

Men i de flesta fall är påverkan på naturvärden mycket liten. Att skydda natur ska inte användas som ett svepskäl av de som ogillar vindkraft på oklara grunder, skriver Lise Nordin.

Svar till Jan Hedmans (NWT 27/7)

Vi ser allt fler tecken på att klimatet förändras och vi behöver öka takten för att begränsa klimathotet. Detta gör det helt nödvändigt att ställa om från fossil till förnybar energi. Genom en nationell energiöverenskommelse har Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centern och Kristdemokraterna skrivit under på målet om 100 procent förnybar el till 2040. Vindkraft är en viktig pusselbit för att nå det målet.

I sitt debattinlägg 27 juli argumenterar Jan Hedman, företrädare för Föreningen Svenskt Landskapsskydd, emot Naturvårdsverkets och Energimyndighetens förslag att avskaffa det kommunala vetot mot vindkraft. Hedmans argumentation är att kommunerna ska säga nej av miljöskäl. Men här behövs fakta i debatten.

Vindkraftsetableringar i den storleksordning som Hedman talar om föregås alltid av en miljökonsekvensbeskrivning och ett miljötillstånd. Visst kan det finnas fall då denna process brister men då är lösningen snarare att göra utredningarna mer gedigna och processen mer rättssäker. Självklart finns platser som inte är lämpade för vindkraft bl a för att natur- eller landskapsvärden är höga. Men i de flesta fall är påverkan på naturvärden mycket liten. Att skydda natur ska inte användas som ett svepskäl av de som ogillar vindkraft på oklara grunder. Miljöpartiet arbetar för att Sverige ska nå målet 100 procent förnybar el på ett i alla avseenden hållbart sätt.

Viktigt att minnas är att en majoritet av svenska folket vill att vindkraften fortsätter att byggas ut. Kommunens och lokalsamhällets roll är viktig vid vindkraftsetablering, men det så kallade vindkraftsvetot som kommunen har idag innebär en dubbel prövning. Kommunen prövar med det kommunala vetot om den aktuella platsen är lämpad för vindkraft, men den uppgiften har kommunen redan i sitt planmonopol. Om man i ett område inte önskar vindkraft kan man peka ut det i vindbruksplanen.

Miljöpartiet tycker att Naturvårdsverkets och Energimyndighetens utredning ”Kommunal tillstyrkan av vindkraft” är intressant och vill titta vidare på den. Nu har alla partier att ta del av och förhålla sig till de två myndigheternas rapport.

Miljöpartiet är generellt för decentralisering av beslut och att ge människor möjlighet att vara delaktiga i beslut angående närmiljön, exempelvis vindkraftsutbyggnad. Miljöpartiet har föreslagit att grannar alltid ska ges rätt att bli delägare när det byggs vindkraft, något Danmark prövat med goda resultat. Vi vill också att kommunerna får behålla skatteintäkterna för vindkraft – pengar som i dag går till staten.

På så sätt visar Miljöpartiet ledarskap för klimatet och för mer inkluderande och decentraliserade beslut.

Lise Nordin (MP)

Energipolitisk talesperson

2017-08-11 06:00

2017-08-11 06:00