2017-08-09 06:00

2017-08-09 06:00

Utbilda fler elinstallatörer och VVS-montörer

Debatt: Bostäder

Vi behöver öka inflödet av kompetens i branschen. Vi behöver skruva upp ambitionerna avseende yrkesutbildning av unga vuxna och personer som vill ställa om i arbetslivet, skriver Jens Albrektsson.

Det byggs som aldrig förr men är ändå inte nog. 219 av landets 290 kommuner bedömer att de fortfarande kommer att ha underskott på bostäder om tre år. Detta drabbar hela samhället, men främst svagare grupper såsom nyanlända och unga. Värmland är inget undantag. Det råder brist på bostäder i elva av Värmlands 16 kommuner.

Det framgår av den så kallade bostadsmarknadsenkäten, där Boverket varje år ber kommunerna att bedöma läget. Det går på tok för långsamt och det största hindret är varken regelverk eller brist på ambitioner, det handlar istället om bristen på utbildad arbetskraft.

Redan i dag råder det stor brist på olika typer av elinstallatörer och VVS-montörer – allt det som gör bostäder till hem. Enbart installationsbranschen saknar 20 000 yrkesutbildade kollegor om vi ska kunna bygga det som behövs. Händer inget kommer vi endast att kunna bygga mellan 45 000-500 000 av de 710 000 bostäder som Boverket menar att vi behöver till 2025 på grund av brist på utbildad arbetskraft.

Ytterligare problem som kommer utav detta är upptrissade priser. Då konkurrensen om arbetskraften är stor blir prisnivåerna höga. Konsekvenserna av detta blir att vi inte bygger för dem som behöver det som mest.

Vi behöver öka inflödet av kompetens i branschen. Vi behöver skruva upp ambitionerna avseende yrkesutbildning av unga vuxna och personer som vill ställa om i arbetslivet. Då behövs:

1. Kraftig ökad volym inom yrkesvux, men också en särskild förordning som viker en andel av platserna till bygg- och installationssektorn.

2. Fördubbling av Yrkeshögskolan.

3. Ett system som stimulerar och möjliggör yrkesväxling för vuxna genom utbildning och anställning som företagslärling.

4. Ett fungerande system för validering och komplettering så att vi bland annat kan få in fler nyanlända i branschen.

Bostadsbristen gör det svårare för alla att flytta – både inom och mellan kommunerna. Installationsbranschens behov av arbetskraft måste tillgodoses om vi ska kunna bygga de bostäder som behövs. Och det är bråttom.

Jens Albrektsson

Chef, Kompetens och utbildning, Installatörsföretagen

Det byggs som aldrig förr men är ändå inte nog. 219 av landets 290 kommuner bedömer att de fortfarande kommer att ha underskott på bostäder om tre år. Detta drabbar hela samhället, men främst svagare grupper såsom nyanlända och unga. Värmland är inget undantag. Det råder brist på bostäder i elva av Värmlands 16 kommuner.

Det framgår av den så kallade bostadsmarknadsenkäten, där Boverket varje år ber kommunerna att bedöma läget. Det går på tok för långsamt och det största hindret är varken regelverk eller brist på ambitioner, det handlar istället om bristen på utbildad arbetskraft.

Redan i dag råder det stor brist på olika typer av elinstallatörer och VVS-montörer – allt det som gör bostäder till hem. Enbart installationsbranschen saknar 20 000 yrkesutbildade kollegor om vi ska kunna bygga det som behövs. Händer inget kommer vi endast att kunna bygga mellan 45 000-500 000 av de 710 000 bostäder som Boverket menar att vi behöver till 2025 på grund av brist på utbildad arbetskraft.

Ytterligare problem som kommer utav detta är upptrissade priser. Då konkurrensen om arbetskraften är stor blir prisnivåerna höga. Konsekvenserna av detta blir att vi inte bygger för dem som behöver det som mest.

Vi behöver öka inflödet av kompetens i branschen. Vi behöver skruva upp ambitionerna avseende yrkesutbildning av unga vuxna och personer som vill ställa om i arbetslivet. Då behövs:

1. Kraftig ökad volym inom yrkesvux, men också en särskild förordning som viker en andel av platserna till bygg- och installationssektorn.

2. Fördubbling av Yrkeshögskolan.

3. Ett system som stimulerar och möjliggör yrkesväxling för vuxna genom utbildning och anställning som företagslärling.

4. Ett fungerande system för validering och komplettering så att vi bland annat kan få in fler nyanlända i branschen.

Bostadsbristen gör det svårare för alla att flytta – både inom och mellan kommunerna. Installationsbranschens behov av arbetskraft måste tillgodoses om vi ska kunna bygga de bostäder som behövs. Och det är bråttom.

Jens Albrektsson

Chef, Kompetens och utbildning, Installatörsföretagen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.