2017-08-02 06:00

2017-08-02 06:00

Flygskatten är meningslös

Replik: Utsläpp

Om Sverige försvann från jordens yta skulle utsläppen av växthusgaser globalt bara minska med 0,15 procent, skriver Lennart Back.

Svar till Monika Bubholz (NWT 28/7)

Miljöpartiet lyckas nästan alltid blunda för den fysiska verkligheten när det gäller klimatpolitiken och vill nu införa en så kallad flygskatt. Man påstår att den liksom andra utsläppsmotiverade påfund är nödvändiga för att undvika globala klimatproblem. Det är en våldsam överskattning av Sveriges betydelse i sammanhanget och verklighetsfrämmande av flera skäl.

Koldioxidens roll för den globala medeltemperaturen och därmed klimatet är trots alla påståenden om motsatsen inte fastställd. Framstående fysiker som Richard Feynman hävdar att dess påverkan på den globala temperaturen är noll. Han hänvisar till naturlagarna och säger att det enbart är gravitationen som åstadkommer växthuseffekten – inte växthusgaserna. Under senare tid har det kommit flera vetenskapliga artiklar där olika forskargrupper hävdar samma sak. De baserar sina resultat på iakttagelser från andra planeter och grundläggande fysikaliska samband. Jakten på utsläpp blir då bara en dyr och meningslös politisk regndans.

Låt oss, trots att vetenskapligt underlag saknas, anta att koldioxiden kan åstadkomma klimatproblem. Även då är kraven på att vi i Sverige skall begränsa våra utsläpp utan praktisk betydelse. Om Sverige försvann från jordens yta skulle utsläppen av växthusgaser globalt bara minska med 0,15 procent. Sätter man in flygskatten i det sammanhanget borde man inse att dess inverkan på klimatet är noll.

Det gäller även andra målsättningar som lanseras under den svepande egenskapen ”hållbart” och exempelvis innebär satsningar på så kallat förnybart, ett fossilfritt Sverige eller ett medvetet försvårande för biltrafik. Det förnybara ökar våra utsläpp (!) och kräver i förlängningen dyr onödig utbyggnad av stamnätet. När det gäller fossilfrihet pågår en offentligt finansierad lobbyverksamhet som leds av förre generalsekreteraren i naturskyddsföreningen Svante Axelsson. Enlig min mening skall ensidig propaganda inte finansieras med skattepengar.

Om man tror på koldioxidens fördärvliga egenskaper borde det vara mer meningsfullt att påverka de som står för 99,85 procent av utsläppen. Vår minimala andel globalt minskar dessutom framöver eftersom många länder, bland annat de så kallade Brics-länderna med Kina och Indien i spetsen, bygger nya fossildrivna kraftverk. De förbehöll sig nämligen rätten att med hänsyn till sin befolknings ökande energibehov öka sina utsläpp fram till 2030 enligt överenskommelserna i Paris hösten 2015.

Koldioxid är växternas mat. Sjunker halten i atmosfären under 180 ppm börjar livet på jorden att slockna. Våra utsläpp återför en relativt sett mycket liten mängd koldioxid till den atmosfär den en gång kom ifrån. Ökande halt är i själva verket bra för jordens befolkning. Dagens halt är historiskt sett låg. Den för växter ideala halten ligger flera gånger högre än dagens drygt 400 ppm. Det vet alla professionella odlare som använder växthus.

Vatten transporterar koldioxid inuti växterna. När halten koldioxid nu ökar minskar vattenbehovet och tillväxten går snabbare. Jorden har tack vare ökningen på några decennier blivit drygt 10 procent grönare. Flertalet öknar krymper och för vissa grödor har utbytet ökat med 40 procent på 20 år enligt FAO, vilket gjort att jorden kan försörja fler människor. Dessa positiva effekter skrivs det väldigt lite om. De passar inte in i klimatlarmarnas pessimistiska agenda.

Lennart Back

Före detta adjunkt i maskinteknik

Svar till Monika Bubholz (NWT 28/7)

Miljöpartiet lyckas nästan alltid blunda för den fysiska verkligheten när det gäller klimatpolitiken och vill nu införa en så kallad flygskatt. Man påstår att den liksom andra utsläppsmotiverade påfund är nödvändiga för att undvika globala klimatproblem. Det är en våldsam överskattning av Sveriges betydelse i sammanhanget och verklighetsfrämmande av flera skäl.

Koldioxidens roll för den globala medeltemperaturen och därmed klimatet är trots alla påståenden om motsatsen inte fastställd. Framstående fysiker som Richard Feynman hävdar att dess påverkan på den globala temperaturen är noll. Han hänvisar till naturlagarna och säger att det enbart är gravitationen som åstadkommer växthuseffekten – inte växthusgaserna. Under senare tid har det kommit flera vetenskapliga artiklar där olika forskargrupper hävdar samma sak. De baserar sina resultat på iakttagelser från andra planeter och grundläggande fysikaliska samband. Jakten på utsläpp blir då bara en dyr och meningslös politisk regndans.

Låt oss, trots att vetenskapligt underlag saknas, anta att koldioxiden kan åstadkomma klimatproblem. Även då är kraven på att vi i Sverige skall begränsa våra utsläpp utan praktisk betydelse. Om Sverige försvann från jordens yta skulle utsläppen av växthusgaser globalt bara minska med 0,15 procent. Sätter man in flygskatten i det sammanhanget borde man inse att dess inverkan på klimatet är noll.

Det gäller även andra målsättningar som lanseras under den svepande egenskapen ”hållbart” och exempelvis innebär satsningar på så kallat förnybart, ett fossilfritt Sverige eller ett medvetet försvårande för biltrafik. Det förnybara ökar våra utsläpp (!) och kräver i förlängningen dyr onödig utbyggnad av stamnätet. När det gäller fossilfrihet pågår en offentligt finansierad lobbyverksamhet som leds av förre generalsekreteraren i naturskyddsföreningen Svante Axelsson. Enlig min mening skall ensidig propaganda inte finansieras med skattepengar.

Om man tror på koldioxidens fördärvliga egenskaper borde det vara mer meningsfullt att påverka de som står för 99,85 procent av utsläppen. Vår minimala andel globalt minskar dessutom framöver eftersom många länder, bland annat de så kallade Brics-länderna med Kina och Indien i spetsen, bygger nya fossildrivna kraftverk. De förbehöll sig nämligen rätten att med hänsyn till sin befolknings ökande energibehov öka sina utsläpp fram till 2030 enligt överenskommelserna i Paris hösten 2015.

Koldioxid är växternas mat. Sjunker halten i atmosfären under 180 ppm börjar livet på jorden att slockna. Våra utsläpp återför en relativt sett mycket liten mängd koldioxid till den atmosfär den en gång kom ifrån. Ökande halt är i själva verket bra för jordens befolkning. Dagens halt är historiskt sett låg. Den för växter ideala halten ligger flera gånger högre än dagens drygt 400 ppm. Det vet alla professionella odlare som använder växthus.

Vatten transporterar koldioxid inuti växterna. När halten koldioxid nu ökar minskar vattenbehovet och tillväxten går snabbare. Jorden har tack vare ökningen på några decennier blivit drygt 10 procent grönare. Flertalet öknar krymper och för vissa grödor har utbytet ökat med 40 procent på 20 år enligt FAO, vilket gjort att jorden kan försörja fler människor. Dessa positiva effekter skrivs det väldigt lite om. De passar inte in i klimatlarmarnas pessimistiska agenda.

Lennart Back

Före detta adjunkt i maskinteknik

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.