2017-07-28 06:01

2017-07-28 06:01

Osaklig argumentation om flygskatt

Replik: Transporter

Att en flygskatt som beräknas minska antalet passagerare med 4 procent skulle leda till att flygplatser läggs ned är en helt orimlig tolkning, skriver Monika Bubholz.

Svar till Anna Wilson (NWT 19/7)

Sverige har som mål att bli världens första fossilfria välfärdsland. Vi visar att det är möjligt att ställa om transporter, industri, boende och konsumtion till att endast använda förnyelsebar energi. Sveriges grönröda regering gör historiska satsningar på klimatområdet. En klimatlag gör att varje framtida regering måste ta klimatet på allvar. Kommuner och industrier stöttas genom statliga medel att investera i förnybar energi. Laddstolpar för elbilar poppar upp som svampar över hela landet och i Karlstad bygger vi ett snabbt busstråk för att göra kollektivtrafiken ännu mer attraktiv.

Men för att klara att bli fossilfria måste vi göra mer för att utsläppen ska minska tillräckligt snabbt. Det behöver bli billigt och lätt att göra rätt, och det behöver kosta mer att göra det som släpper ut koldioxid. Klimatpåverkan från svenskarnas internationella flygresande har ökat med 77 procent från 1990 till 2015. Det är en ohållbar väg och vi måste hitta sätt att få ner dessa utsläpp så snabbt som möjligt.

En flygskatt på 80 kronor per biljett är ett steg i den riktningen. Trots att svenskarnas flygresor totalt står för lika stora utsläpp som alla bilresor så är flyget helt obeskattat. Det här är en bransch som länge har stått utanför klimatarbetet och varit skattebefriad. Lobbyorganisationen Svenskt Flyg med Anna Wilson i spetsen skriker inte oväntat högt och onyanserat nu när regeringen planerar att även låta flyget ta ansvar för klimatutsläpp och bidra med medel till samhällsutvecklingen.

När ens tidigare skattebefriade existens är hotad förvrängs argumenten och fakta hittas på. Anna Wilson från Svenskt Flyg påstår att flygskatten skulle innebära att Karlstad Airport tvingas lägga ned och Värmland därmed skulle förlora närmare 7 000 jobb. Detta baserat på en rapport som Stockholms handelskammare beställt.

Att en flygskatt som beräknas minska antalet passagerare med 4 procent skulle leda till att flygplatser läggs ned är en helt orimlig tolkning. Vd:n för Jönköpings flygplats nyanserar debatten och menar att en minskning av resandet med 4 procent skulle innebära att en passagerare per plan väljer ett annat färdsätt än flyg. Men att en sådan minskning inte skulle leda till några inställda flyg.

Flyget behöver vara med i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Det är viktigt att det investeras i teknikutveckling och biobränslen för flyg. I Karlstad har till exempel Miljöpartiet drivit på miljöarbetet med ägardirektiv som innefattar klimatkompensation och inblandning av biodrivmedel. Men samtidigt ska flygresor också beskattas, precis som bilar, lastbilar och andra fordon.

Monika Bubholz

Språkrör, Miljöpartiet i Karlstad

Svar till Anna Wilson (NWT 19/7)

Sverige har som mål att bli världens första fossilfria välfärdsland. Vi visar att det är möjligt att ställa om transporter, industri, boende och konsumtion till att endast använda förnyelsebar energi. Sveriges grönröda regering gör historiska satsningar på klimatområdet. En klimatlag gör att varje framtida regering måste ta klimatet på allvar. Kommuner och industrier stöttas genom statliga medel att investera i förnybar energi. Laddstolpar för elbilar poppar upp som svampar över hela landet och i Karlstad bygger vi ett snabbt busstråk för att göra kollektivtrafiken ännu mer attraktiv.

Men för att klara att bli fossilfria måste vi göra mer för att utsläppen ska minska tillräckligt snabbt. Det behöver bli billigt och lätt att göra rätt, och det behöver kosta mer att göra det som släpper ut koldioxid. Klimatpåverkan från svenskarnas internationella flygresande har ökat med 77 procent från 1990 till 2015. Det är en ohållbar väg och vi måste hitta sätt att få ner dessa utsläpp så snabbt som möjligt.

En flygskatt på 80 kronor per biljett är ett steg i den riktningen. Trots att svenskarnas flygresor totalt står för lika stora utsläpp som alla bilresor så är flyget helt obeskattat. Det här är en bransch som länge har stått utanför klimatarbetet och varit skattebefriad. Lobbyorganisationen Svenskt Flyg med Anna Wilson i spetsen skriker inte oväntat högt och onyanserat nu när regeringen planerar att även låta flyget ta ansvar för klimatutsläpp och bidra med medel till samhällsutvecklingen.

När ens tidigare skattebefriade existens är hotad förvrängs argumenten och fakta hittas på. Anna Wilson från Svenskt Flyg påstår att flygskatten skulle innebära att Karlstad Airport tvingas lägga ned och Värmland därmed skulle förlora närmare 7 000 jobb. Detta baserat på en rapport som Stockholms handelskammare beställt.

Att en flygskatt som beräknas minska antalet passagerare med 4 procent skulle leda till att flygplatser läggs ned är en helt orimlig tolkning. Vd:n för Jönköpings flygplats nyanserar debatten och menar att en minskning av resandet med 4 procent skulle innebära att en passagerare per plan väljer ett annat färdsätt än flyg. Men att en sådan minskning inte skulle leda till några inställda flyg.

Flyget behöver vara med i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Det är viktigt att det investeras i teknikutveckling och biobränslen för flyg. I Karlstad har till exempel Miljöpartiet drivit på miljöarbetet med ägardirektiv som innefattar klimatkompensation och inblandning av biodrivmedel. Men samtidigt ska flygresor också beskattas, precis som bilar, lastbilar och andra fordon.

Monika Bubholz

Språkrör, Miljöpartiet i Karlstad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.