2017-07-19 06:00

2017-07-19 06:00

Flygskatten blir ett hårt slag mot Värmland

Debatt: Kommunikationer

I Värmland riskerar flygplatsens nedläggning bidra till att företag omlokaliserar samtidigt som det blir svårare att attrahera nya etableringar. Handelskammarens rapport visar att detta skulle slå hårt mot jobben, skriver Anna Wilson.

En svensk flygskatt riskerar att slå hårt mot Värmland. Skatten spås leda till färre passagerare och avgångar med avvecklade flyglinjer och nedlagda flygplatser som följd. Resultatet blir minskad tillgänglighet, försämrad konkurrenskraft och utebliven tillväxt i regionen. Det är orimligt att företag och anställda i Värmland ska stå för notan för regeringens ogenomtänkta politik.

Internationella erfarenheter av nationella flygskatter har vittnat om dyrare flygresor, färre passagerare och nedläggning av regionala flygplatser. När så den svenska flygskatteutredningen presenterade sitt förslag möttes den av massiv kritik. Åtta av tio remissvar var negativa. Och skarpast var kritiken från de regioner där skatten riskerade att slå som allra hårdast. Minskad tillgänglighet, försämrad konkurrenskraft och utebliven regional tillväxt sammanfattade mycket av kritiken.

De regionala flygplatserna spås bli flygskattens första offer. Stockholms Handelskammare har låtit analysföretaget WSP undersöka hur flygskatten skulle påverka antalet passagerare på ett antal av landets flyglinjer. Resultatet är skrämmande, men föga förvånande. Flygskatten skulle riskera nedläggning av sju regionala flygplatser i Sverige, varav Karlstad flygplats pekats ut som en av de första flygplatserna att stänga igen. Karin Svensson Smith (MP), ordförande i riksdagens trafikutskott, tycker att ”det är bra” om flygplatser skulle tvingas lägga ner sin verksamhet om flygskatten blir verklighet.

I Värmland riskerar flygplatsens nedläggning bidra till att företag omlokaliserar samtidigt som det blir svårare att attrahera nya etableringar. Handelskammarens rapport visar att detta skulle slå hårt mot jobben. Värmland skulle drabbas nästan hårdast i landet med närmare 7 000 färre jobb i upptagningsområdet.

Det är uppenbart att flygskatten riskerar öka klyftan mellan storstäderna och övriga Sverige. En sådan utveckling vore olycklig för alla. Det är samtidigt orimligt att företag och anställda i Värmland ska stå för notan för regeringens ogenomtänkta politik. Särskilt eftersom effekterna av flygskatten befinner sig på kollisionskurs med regeringens regionalpolitiska mål för utvecklingskraft i hela Sverige.

Kostsamma punktskatter som flygskatt är helt fel väg att gå. Det finns däremot konkreta lösningar för ett hållbart flyg. De stavas investeringar i biobränsle, ny teknik och effektivare flygvägar. Så skapar vi en hållbar regional utveckling för framtiden.

Anna Wilson

Generalsekreterare, Svenskt Flyg

En svensk flygskatt riskerar att slå hårt mot Värmland. Skatten spås leda till färre passagerare och avgångar med avvecklade flyglinjer och nedlagda flygplatser som följd. Resultatet blir minskad tillgänglighet, försämrad konkurrenskraft och utebliven tillväxt i regionen. Det är orimligt att företag och anställda i Värmland ska stå för notan för regeringens ogenomtänkta politik.

Internationella erfarenheter av nationella flygskatter har vittnat om dyrare flygresor, färre passagerare och nedläggning av regionala flygplatser. När så den svenska flygskatteutredningen presenterade sitt förslag möttes den av massiv kritik. Åtta av tio remissvar var negativa. Och skarpast var kritiken från de regioner där skatten riskerade att slå som allra hårdast. Minskad tillgänglighet, försämrad konkurrenskraft och utebliven regional tillväxt sammanfattade mycket av kritiken.

De regionala flygplatserna spås bli flygskattens första offer. Stockholms Handelskammare har låtit analysföretaget WSP undersöka hur flygskatten skulle påverka antalet passagerare på ett antal av landets flyglinjer. Resultatet är skrämmande, men föga förvånande. Flygskatten skulle riskera nedläggning av sju regionala flygplatser i Sverige, varav Karlstad flygplats pekats ut som en av de första flygplatserna att stänga igen. Karin Svensson Smith (MP), ordförande i riksdagens trafikutskott, tycker att ”det är bra” om flygplatser skulle tvingas lägga ner sin verksamhet om flygskatten blir verklighet.

I Värmland riskerar flygplatsens nedläggning bidra till att företag omlokaliserar samtidigt som det blir svårare att attrahera nya etableringar. Handelskammarens rapport visar att detta skulle slå hårt mot jobben. Värmland skulle drabbas nästan hårdast i landet med närmare 7 000 färre jobb i upptagningsområdet.

Det är uppenbart att flygskatten riskerar öka klyftan mellan storstäderna och övriga Sverige. En sådan utveckling vore olycklig för alla. Det är samtidigt orimligt att företag och anställda i Värmland ska stå för notan för regeringens ogenomtänkta politik. Särskilt eftersom effekterna av flygskatten befinner sig på kollisionskurs med regeringens regionalpolitiska mål för utvecklingskraft i hela Sverige.

Kostsamma punktskatter som flygskatt är helt fel väg att gå. Det finns däremot konkreta lösningar för ett hållbart flyg. De stavas investeringar i biobränsle, ny teknik och effektivare flygvägar. Så skapar vi en hållbar regional utveckling för framtiden.

Anna Wilson

Generalsekreterare, Svenskt Flyg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.