2017-07-15 06:00

2017-07-15 06:00

Industrin kan skapa de nya jobben

Debatt: Arbetsmarknad

Att industrin, tjänstenäringar och offentlig sektor nu tar till sig alla möjligheter som digitaliseringen innebär att vi kan skapa ny fart i Sveriges industriregioner, skriver Thomas Rehn och Göran Persson.

Sverige ligger i världstoppen när det gäller forskning och utveckling, produktivitet, hållbarhet, jämställdhet och långsiktigt stabila förutsättningar för industrin. I Värmland finns många företag som är bland de bästa i sin bransch och här finns industriella miljöer som mylla för företag att växa i. Allt är förstås inte på topp, men när man väger ihop alla olika faktorer är Sverige ett mycket attraktivt investeringsland.

Att industrin, tjänstenäringar och offentlig sektor nu tar till sig alla möjligheter som digitaliseringen innebär att vi kan skapa ny fart i Sveriges industriregioner. Den hårda kärnan är att det går bra för industrin och för att det ska ske måste företagen vara på tå i utvecklingsfrågorna. Då ökar konkurrenskraften, jobben liksom det offentliga Sveriges skatteinkomster.

IF Metall startar i höst tillsammans med Teknikföretagen och industriforskningsinstituten i Sverige ett nationellt program för att fler företag ska komma igång med att digitalisera sina produkter, sina tillverkningsprocesser och kunna koppla nya smarta tjänster till detta. ”Kickstart” är ett sätt för företag att nosa upp sina speciella möjligheter när det gäller digitalisering.

Både nationellt och regionalt kan vi arbeta med att förbättra möjligheterna för företagen att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Inte minst handlar det om att ge möjlighet att öka kompetensen hos medarbetarna. Det handlar om att stärka yrkesutbildningen – med bra system för validering kan varje medarbetare få rätt utbildning i förhållande till vad de redan kan, och företagen får kunniga medarbetare till alla jobb.

I Värmland arbetar vi tillsammans mellan företagen, myndigheterna och från IF Metalls och andra organisationers sida. Vi vill ge företagen och deras anställda de bästa förutsättningarna för att växa – växa i kunskap och växa i omsättning.

Staten har en viktig roll i detta: dels genom den nyindustrialiseringsstrategi som regeringen beslutat om och dels genom att skapa program och få fram resurser som stöttar åtgärder som de ovan. Att öka utbildningsprogrammen med en tredjedel, att se till att kursplaner m m uppdateras och att skapa förutsättningar för en kvalificerad lärarkår är förstås inte gratis men det är en viktig prioritering för att Sverige ska fortsätta vara ett ledande industriland.

Värmland är en region som skulle dra stor nytta av dessa satsningar och det skulle vara lönsamt för hela Sverige att dra nytta av Värmlands förmåga att vara en framträdande industriregion.

Thomas Rehn

Arbetsmarknadsansvarig, IF Metall Värmland

Göran Persson

Ordförande, IF Metall Värmland

Sverige ligger i världstoppen när det gäller forskning och utveckling, produktivitet, hållbarhet, jämställdhet och långsiktigt stabila förutsättningar för industrin. I Värmland finns många företag som är bland de bästa i sin bransch och här finns industriella miljöer som mylla för företag att växa i. Allt är förstås inte på topp, men när man väger ihop alla olika faktorer är Sverige ett mycket attraktivt investeringsland.

Att industrin, tjänstenäringar och offentlig sektor nu tar till sig alla möjligheter som digitaliseringen innebär att vi kan skapa ny fart i Sveriges industriregioner. Den hårda kärnan är att det går bra för industrin och för att det ska ske måste företagen vara på tå i utvecklingsfrågorna. Då ökar konkurrenskraften, jobben liksom det offentliga Sveriges skatteinkomster.

IF Metall startar i höst tillsammans med Teknikföretagen och industriforskningsinstituten i Sverige ett nationellt program för att fler företag ska komma igång med att digitalisera sina produkter, sina tillverkningsprocesser och kunna koppla nya smarta tjänster till detta. ”Kickstart” är ett sätt för företag att nosa upp sina speciella möjligheter när det gäller digitalisering.

Både nationellt och regionalt kan vi arbeta med att förbättra möjligheterna för företagen att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Inte minst handlar det om att ge möjlighet att öka kompetensen hos medarbetarna. Det handlar om att stärka yrkesutbildningen – med bra system för validering kan varje medarbetare få rätt utbildning i förhållande till vad de redan kan, och företagen får kunniga medarbetare till alla jobb.

I Värmland arbetar vi tillsammans mellan företagen, myndigheterna och från IF Metalls och andra organisationers sida. Vi vill ge företagen och deras anställda de bästa förutsättningarna för att växa – växa i kunskap och växa i omsättning.

Staten har en viktig roll i detta: dels genom den nyindustrialiseringsstrategi som regeringen beslutat om och dels genom att skapa program och få fram resurser som stöttar åtgärder som de ovan. Att öka utbildningsprogrammen med en tredjedel, att se till att kursplaner m m uppdateras och att skapa förutsättningar för en kvalificerad lärarkår är förstås inte gratis men det är en viktig prioritering för att Sverige ska fortsätta vara ett ledande industriland.

Värmland är en region som skulle dra stor nytta av dessa satsningar och det skulle vara lönsamt för hela Sverige att dra nytta av Värmlands förmåga att vara en framträdande industriregion.

Thomas Rehn

Arbetsmarknadsansvarig, IF Metall Värmland

Göran Persson

Ordförande, IF Metall Värmland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.