2017-06-19 06:01

2017-06-19 06:01

Budget med barn och trygghet i fokus

Debatt: Karlstads kommun

Grunden för hur rustade vi är att möta utmaningar i resten av livet läggs redan i tidiga år. Därför går 18 extra miljoner till barnen med fokus på förskolan, skriver majoriteten i Karlstads kommun.

I dag tas beslut om Karlstads kommuns budget för perioden 2018–2020. Fokus ligger på barnen och tryggheten. Skolan är grunden till ett bra liv och bidrar till samhällets utveckling på många områden – inte minst när det gäller jobb och integration. En annan förutsättning för ett bra liv är trygghet, men oron i samhället växer och det påverkar även vår kommun. Under nästa år kommer därför särskilda insatser göras för att öka tryggheten – både i den offentliga miljön, i skolan och i hemmet.

• De yngsta barnen

Sedan 2010 har barnen prioriterats i varje budget – så blir det även 2018. Grunden för hur rustade vi är att möta utmaningar i resten av livet läggs redan i tidiga år. Därför går 18 extra miljoner till barnen med fokus på förskolan. Investeringar i nya skolor och upprustning av befintliga skolor fortsätter. 2018 ska till exempel en ombyggnad av Stagnellska påbörjas, en investering på totalt 135 miljoner kronor som bland annat kommer ge fyra nya förskoleavdelningar.

• Unga i utsatta livssituationer

I takt med att vi blir fler Karlstadsbor blir det också fler som behöver stöd, bland annat många barn och unga. Därför går 11 miljoner kronor 2018 och ytterligare 10 miljoner kronor 2019 till att stärka kommunens möjligheter att utreda, hjälpa och stödja utsatta människor samt till en satsning på HVB-hem och stödboende.

• Ett tryggare Karlstad

Sammanlagt läggs mer än 18 miljoner kronor under 2018 till särskilda satsningar för att öka tryggheten i Karlstad. Bland annat går 1,5 miljoner kronor till att utveckla fritidsgårdar, parklekar och UNO (Ungdomens hus). Verksamheten ska i större utsträckning möta upp de unga på de tider och i de områden där de finns. Tre miljoner kronor extra kommer att gå till bättre skötsel av gator, torg och grönområden. Det innebär mer pengar till trygghetsvandringar, klottersanering och städning. En särskild satsning görs också på kommunens mindre tätorter.

• Ökad trygghet för äldre

Sex miljoner kronor ska gå till ökad trygghet för äldre och personer med funktionsnedsättning. Tillskottet ska bland annat gå till hembesök för att titta på lösningar som underlättar vardagen och förebygger fallskador. Utöver det läggs nästan åtta miljoner kronor för att skapa trygga utemiljöer på våra äldreboenden.

• Karlstad växer

Förutsättningen för en god tillväxt, ett rikt näringsliv, att det skapas jobb, att människor trivs och vill leva här – är kommunens attraktivitet som helhet. Under de senaste åren har det byggts som aldrig förr och det har gjorts stora investeringar i infrastruktur. Trenden fortsätter, bland annat kommer de stora ombyggnationerna av centrala Karlstad att dra igång. Nya vägar, cykelstråk, viadukter och broar ska byggas – investeringar som öppnar upp för nya sätt att röra sig i staden. Satsningen på miljön fortsätter också, ett exempel är snabbusslinjen mellan Rud och centrum (BRT-stråket).

• En ökning med över en miljard sedan 2010

Sedan majoriteten tog över ansvaret för att leda Karlstads kommun 2010 har de skattefinansierade budgetmedlen ökat med 1,2 miljarder kronor − av dem har 1 miljard gått till vård, skola och omsorg. Utgångspunkten är nu, precis som tidigare år, en socialt, miljömässig och ekonomiskt hållbar budget.

Majoriteten i Karlstads kommun

Per-Samuel Nisser (M)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Monika Bubholz (MP)

Per-Inge Lidén (MP)

Niklas Wikström (L)

Erik Nilsson (KD)

Andreas Pettersson (C)

I dag tas beslut om Karlstads kommuns budget för perioden 2018–2020. Fokus ligger på barnen och tryggheten. Skolan är grunden till ett bra liv och bidrar till samhällets utveckling på många områden – inte minst när det gäller jobb och integration. En annan förutsättning för ett bra liv är trygghet, men oron i samhället växer och det påverkar även vår kommun. Under nästa år kommer därför särskilda insatser göras för att öka tryggheten – både i den offentliga miljön, i skolan och i hemmet.

• De yngsta barnen

Sedan 2010 har barnen prioriterats i varje budget – så blir det även 2018. Grunden för hur rustade vi är att möta utmaningar i resten av livet läggs redan i tidiga år. Därför går 18 extra miljoner till barnen med fokus på förskolan. Investeringar i nya skolor och upprustning av befintliga skolor fortsätter. 2018 ska till exempel en ombyggnad av Stagnellska påbörjas, en investering på totalt 135 miljoner kronor som bland annat kommer ge fyra nya förskoleavdelningar.

• Unga i utsatta livssituationer

I takt med att vi blir fler Karlstadsbor blir det också fler som behöver stöd, bland annat många barn och unga. Därför går 11 miljoner kronor 2018 och ytterligare 10 miljoner kronor 2019 till att stärka kommunens möjligheter att utreda, hjälpa och stödja utsatta människor samt till en satsning på HVB-hem och stödboende.

• Ett tryggare Karlstad

Sammanlagt läggs mer än 18 miljoner kronor under 2018 till särskilda satsningar för att öka tryggheten i Karlstad. Bland annat går 1,5 miljoner kronor till att utveckla fritidsgårdar, parklekar och UNO (Ungdomens hus). Verksamheten ska i större utsträckning möta upp de unga på de tider och i de områden där de finns. Tre miljoner kronor extra kommer att gå till bättre skötsel av gator, torg och grönområden. Det innebär mer pengar till trygghetsvandringar, klottersanering och städning. En särskild satsning görs också på kommunens mindre tätorter.

• Ökad trygghet för äldre

Sex miljoner kronor ska gå till ökad trygghet för äldre och personer med funktionsnedsättning. Tillskottet ska bland annat gå till hembesök för att titta på lösningar som underlättar vardagen och förebygger fallskador. Utöver det läggs nästan åtta miljoner kronor för att skapa trygga utemiljöer på våra äldreboenden.

• Karlstad växer

Förutsättningen för en god tillväxt, ett rikt näringsliv, att det skapas jobb, att människor trivs och vill leva här – är kommunens attraktivitet som helhet. Under de senaste åren har det byggts som aldrig förr och det har gjorts stora investeringar i infrastruktur. Trenden fortsätter, bland annat kommer de stora ombyggnationerna av centrala Karlstad att dra igång. Nya vägar, cykelstråk, viadukter och broar ska byggas – investeringar som öppnar upp för nya sätt att röra sig i staden. Satsningen på miljön fortsätter också, ett exempel är snabbusslinjen mellan Rud och centrum (BRT-stråket).

• En ökning med över en miljard sedan 2010

Sedan majoriteten tog över ansvaret för att leda Karlstads kommun 2010 har de skattefinansierade budgetmedlen ökat med 1,2 miljarder kronor − av dem har 1 miljard gått till vård, skola och omsorg. Utgångspunkten är nu, precis som tidigare år, en socialt, miljömässig och ekonomiskt hållbar budget.

Majoriteten i Karlstads kommun

Per-Samuel Nisser (M)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Monika Bubholz (MP)

Per-Inge Lidén (MP)

Niklas Wikström (L)

Erik Nilsson (KD)

Andreas Pettersson (C)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.