2017-05-18 06:00

2017-05-18 14:45

Den rödgröna röran är ett kraftigt hot mot en levande landsbygd

Debatt: Regeringen

Nuvarande rödgröna politik leder till en avfolkning av landsbygden och vi tror inte att varken landsbygdsfolk eller stadsbor i längden önskar detta, skriver Börje Liviken.

Nedan tas ett antal regler och förslag som nuvarande regering driver och står bakom upp. Vi finner att dessa regler kraftigt försämrar möjligheten till en framtida levande landsbygd.

Hela landet är i behov av ett ökat bostadsbyggande. Det föreligger också ett stort renoveringsbehov på äldre lägenheter byggda under miljonprogrammet på 1970-talet. Nuvarande regelverk säger att ett nybyggt eller renoverat hus skall värderas efter färdigställande enlig givna kriterier.

Utan att gå in på detaljer i regelverket kan vi konstatera att en värdering av ett färdigbyggt nytt eller nyrenoverat hus i glesbygd får ett värde cirka 25-30 procent lägre än vad den faktiska bygg- eller renoveringskostnaden var. Regelverket säger då att differensen mellan värdering och faktisk kostnad skall reducera resultatet för det kommunala bostadsbolag som byggt eller renoverat. Sker byggnation eller renovering i större stad är värderingen en annan och resultatreduktion i regel inte nödvändig.

Nerskrivningen är en försäkring så att övervärdering av fastigheter inte sker, utan blir en garanti för ett faktiskt marknadsvärde. Vi kräver att denna nerskrivning kan fördelas på 10 till 15 år vilket då möjliggör att även glesbygden har en chans att möta bostadsbehovet.

Under vintern har bostadsminister Peter Eriksson (MP) tillsatt en utredning som skall definiera de bästa områdena för ett framtida bostadsbyggande. Ett direktiv för utredningen är att dessa skall ligga inom pendlingsavstånd till Stockholm, Göteborg eller Malmö. Vad sker med landsbygden under dessa premisser?

Föreslagen drivmedelsskatt kommer att öka kostnaderna på transporter avsevärt. Transporter av skog och varor producerade i glesbygd kommer att drabbas hårdare av denna skatt än varor producerade på orter där alternativa transportmedel finns att tillgå.

Den ökande hänsynen till djur och växter måste ha rätta proportioner i förhållande till dess värde. Det är orimligt att stora skogsarealer inte får avverkas eller vindkraftparker inte får byggas beroende på att någon har trott sig se en fågel eller att en lav eller mossa kan vara sällsynt och behöver skyddas. Vi skall ha en god naturvård men frågan är om allt ska bestämmas av skrivbordsfolk i storstäderna.

En satsning på höghastighetståg från Stockholm via Jönköping till Göteborg och till Malmö skulle vara en katastrof för landsbygden. Den ofantliga investeringskostnaden (beräknat till cirka 350 miljarder) skulle allokera resurser i en omfattning som betyder att övriga järnvägar och bilvägar skulle få ett ännu sämre underhåll än idag. Industri och bostadssatsningar skulle också koncentreras till ett område i närheten av snabbtågssträckans få hållplatser.

Satsa istället på underhåll av befintlig väg och järnväg samt satsa på en kraftfull utveckling av ett miljövänligt flygbränsle. Flyget vårt säkraste och snabbaste transportmedel bör utvecklas och inte motarbetas.

Sveriges landsbygd och skogar är utsökta för rekreation och friluftsliv. Hur intressant kommer en helt avfolkad landsbygd att se ut? Är den lika intressant? Nej tror inte det.

Det krävs ett åretruntboende för att den levande landsbygden skall finnas kvar viket betyder att det måste finnas möjligheter till arbete och service även i glesbygden. Nuvarande rödgröna politik leder till en avfolkning av landsbygden och vi tror inte att varken landsbygdsfolk eller stadsbor i längden önskar detta.

Moderaterna i Årjäng

Börje Liviken

Mikael Olsson

Robin Olsson

Jonas Sanamon

Sara Nilsson

Margareta Nilsson

Moderaterna i Årjäng

Nedan tas ett antal regler och förslag som nuvarande regering driver och står bakom upp. Vi finner att dessa regler kraftigt försämrar möjligheten till en framtida levande landsbygd.

Hela landet är i behov av ett ökat bostadsbyggande. Det föreligger också ett stort renoveringsbehov på äldre lägenheter byggda under miljonprogrammet på 1970-talet. Nuvarande regelverk säger att ett nybyggt eller renoverat hus skall värderas efter färdigställande enlig givna kriterier.

Utan att gå in på detaljer i regelverket kan vi konstatera att en värdering av ett färdigbyggt nytt eller nyrenoverat hus i glesbygd får ett värde cirka 25-30 procent lägre än vad den faktiska bygg- eller renoveringskostnaden var. Regelverket säger då att differensen mellan värdering och faktisk kostnad skall reducera resultatet för det kommunala bostadsbolag som byggt eller renoverat. Sker byggnation eller renovering i större stad är värderingen en annan och resultatreduktion i regel inte nödvändig.

Nerskrivningen är en försäkring så att övervärdering av fastigheter inte sker, utan blir en garanti för ett faktiskt marknadsvärde. Vi kräver att denna nerskrivning kan fördelas på 10 till 15 år vilket då möjliggör att även glesbygden har en chans att möta bostadsbehovet.

Under vintern har bostadsminister Peter Eriksson (MP) tillsatt en utredning som skall definiera de bästa områdena för ett framtida bostadsbyggande. Ett direktiv för utredningen är att dessa skall ligga inom pendlingsavstånd till Stockholm, Göteborg eller Malmö. Vad sker med landsbygden under dessa premisser?

Föreslagen drivmedelsskatt kommer att öka kostnaderna på transporter avsevärt. Transporter av skog och varor producerade i glesbygd kommer att drabbas hårdare av denna skatt än varor producerade på orter där alternativa transportmedel finns att tillgå.

Den ökande hänsynen till djur och växter måste ha rätta proportioner i förhållande till dess värde. Det är orimligt att stora skogsarealer inte får avverkas eller vindkraftparker inte får byggas beroende på att någon har trott sig se en fågel eller att en lav eller mossa kan vara sällsynt och behöver skyddas. Vi skall ha en god naturvård men frågan är om allt ska bestämmas av skrivbordsfolk i storstäderna.

En satsning på höghastighetståg från Stockholm via Jönköping till Göteborg och till Malmö skulle vara en katastrof för landsbygden. Den ofantliga investeringskostnaden (beräknat till cirka 350 miljarder) skulle allokera resurser i en omfattning som betyder att övriga järnvägar och bilvägar skulle få ett ännu sämre underhåll än idag. Industri och bostadssatsningar skulle också koncentreras till ett område i närheten av snabbtågssträckans få hållplatser.

Satsa istället på underhåll av befintlig väg och järnväg samt satsa på en kraftfull utveckling av ett miljövänligt flygbränsle. Flyget vårt säkraste och snabbaste transportmedel bör utvecklas och inte motarbetas.

Sveriges landsbygd och skogar är utsökta för rekreation och friluftsliv. Hur intressant kommer en helt avfolkad landsbygd att se ut? Är den lika intressant? Nej tror inte det.

Det krävs ett åretruntboende för att den levande landsbygden skall finnas kvar viket betyder att det måste finnas möjligheter till arbete och service även i glesbygden. Nuvarande rödgröna politik leder till en avfolkning av landsbygden och vi tror inte att varken landsbygdsfolk eller stadsbor i längden önskar detta.

Moderaterna i Årjäng

Börje Liviken

Mikael Olsson

Robin Olsson

Jonas Sanamon

Sara Nilsson

Margareta Nilsson

Moderaterna i Årjäng

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.