2017-05-18 06:01

2017-05-18 06:01

Barnomsorg – för jämställdhet i världen

Debatt: Förskolans dag

Investeringar i barnomsorg minskar skillnaderna mellan könen och hjälper till att motverka kvinnors uteslutning från anständiga arbetstillfällen, skriver Anneli Rogeman.

I dag den 18 maj är det Förskolans dag. I Sverige har alla barn rätt till förskola från det år de fyller tre. I många andra länder är situationen en helt annan. För att jämställdheten ska öka – och fattigdomen minska – måste rätten till barnomsorg spridas över världen.

Staden Cochabamba i Bolivia är en fattig stad. Trots det kunde 35 barn börja förskolan här förra våren. Nu får barnen får leka. Utbildad personal tar emot på morgonen. Och alla får mat, både mellanmål och lunch, vilket spelar en stor roll för barnens hälsa och välmående.

Mammorna, de flesta ensamstående, har nu möjlighet att ta ett jobb utan att behöva oroa sig för barnen. Förr var alternativet att stanna hemma eller att ha barnen med sig på jobbet. För 35 barn och deras mammor har livet nu blivit tryggare. Fysiskt och ekonomiskt.

We Effect stöder i ett pilotprojekt 13 förskolor i Latinamerika, varav förskolan Centro Infantil Lagunita i Cochabamba är en. Utvärderingen av projektet berättar om stora, kvalitativa förändringar i livet för familjerna. Att mödrarna nu kan ta ett avlönat arbete är den största förändringen. Att de får möjlighet att studera är det näst vanligaste.

Att stifta lagar för ökad jämställdhet är nödvändigt och något som många länder i Latinamerika har gjort, och gör, i olika grad. Sverige används ofta som ett gott exempel i detta positiva förändringsarbete, vilket vi kan vara stolta över.

Men lagar om likabehandling räcker inte långt, om inte de praktiska möjligheterna följer efter. Som tillgången till förskolor. Och för att dessa inte ska vara förbehållna de rika behöver de vara offentligt finansierade. Investeringar i barnomsorg minskar skillnaderna mellan könen och hjälper till att motverka kvinnors uteslutning från anständiga arbetstillfällen.

Nu satsar vi vidare och trycker på regeringarna i flera av Latinamerikas länder för lagstiftning om rätten till barnomsorg. Här arbetar vi tätt tillsamman med FN-organen UNDP och UN Women. Subventioner till startande av förskolor är ofta ett första steg.

Kvinnor utgör en majoritet av de 702 miljoner människor som lever i extrem fattigdom. De lever under förhållanden som påminner om hur kvinnor i Sverige hade det i början av 1900-talet. Bristen på rättigheter är en tungt vägande orsak till fattigdomen. Och där rättigheterna finns på pappret, finns sällan möjligheten att utnyttja dem.

Jag känner igen utmaningarna i Bolivia från alla de 24 länder där We Effect arbetar med långsiktigt bistånd. Min farmor, född 1900, skulle ha känt igen dem än mer. Hon föddes på en fattig bondgård i norra Västerbotten och var själv med om en stor del av den här utvecklingen i Sverige.

Men det är över hundra år sedan min farmor föddes. Det får inte ta lika lång tid till ett någorlunda jämställt samhälle i resten av världen. Då har vi misslyckats på så många sätt, och sannolikt heller inte lyckats utrota fattigdomen. Därför är det viktigare än någonsin med ett offensivt svenskt bistånd som driver på för att stärka kvinnors rättigheter. Rätten till barnomsorg bör ligga högt på den här agendan.

Anneli Rogeman

Vd, biståndsorganisationen We Effect

I dag den 18 maj är det Förskolans dag. I Sverige har alla barn rätt till förskola från det år de fyller tre. I många andra länder är situationen en helt annan. För att jämställdheten ska öka – och fattigdomen minska – måste rätten till barnomsorg spridas över världen.

Staden Cochabamba i Bolivia är en fattig stad. Trots det kunde 35 barn börja förskolan här förra våren. Nu får barnen får leka. Utbildad personal tar emot på morgonen. Och alla får mat, både mellanmål och lunch, vilket spelar en stor roll för barnens hälsa och välmående.

Mammorna, de flesta ensamstående, har nu möjlighet att ta ett jobb utan att behöva oroa sig för barnen. Förr var alternativet att stanna hemma eller att ha barnen med sig på jobbet. För 35 barn och deras mammor har livet nu blivit tryggare. Fysiskt och ekonomiskt.

We Effect stöder i ett pilotprojekt 13 förskolor i Latinamerika, varav förskolan Centro Infantil Lagunita i Cochabamba är en. Utvärderingen av projektet berättar om stora, kvalitativa förändringar i livet för familjerna. Att mödrarna nu kan ta ett avlönat arbete är den största förändringen. Att de får möjlighet att studera är det näst vanligaste.

Att stifta lagar för ökad jämställdhet är nödvändigt och något som många länder i Latinamerika har gjort, och gör, i olika grad. Sverige används ofta som ett gott exempel i detta positiva förändringsarbete, vilket vi kan vara stolta över.

Men lagar om likabehandling räcker inte långt, om inte de praktiska möjligheterna följer efter. Som tillgången till förskolor. Och för att dessa inte ska vara förbehållna de rika behöver de vara offentligt finansierade. Investeringar i barnomsorg minskar skillnaderna mellan könen och hjälper till att motverka kvinnors uteslutning från anständiga arbetstillfällen.

Nu satsar vi vidare och trycker på regeringarna i flera av Latinamerikas länder för lagstiftning om rätten till barnomsorg. Här arbetar vi tätt tillsamman med FN-organen UNDP och UN Women. Subventioner till startande av förskolor är ofta ett första steg.

Kvinnor utgör en majoritet av de 702 miljoner människor som lever i extrem fattigdom. De lever under förhållanden som påminner om hur kvinnor i Sverige hade det i början av 1900-talet. Bristen på rättigheter är en tungt vägande orsak till fattigdomen. Och där rättigheterna finns på pappret, finns sällan möjligheten att utnyttja dem.

Jag känner igen utmaningarna i Bolivia från alla de 24 länder där We Effect arbetar med långsiktigt bistånd. Min farmor, född 1900, skulle ha känt igen dem än mer. Hon föddes på en fattig bondgård i norra Västerbotten och var själv med om en stor del av den här utvecklingen i Sverige.

Men det är över hundra år sedan min farmor föddes. Det får inte ta lika lång tid till ett någorlunda jämställt samhälle i resten av världen. Då har vi misslyckats på så många sätt, och sannolikt heller inte lyckats utrota fattigdomen. Därför är det viktigare än någonsin med ett offensivt svenskt bistånd som driver på för att stärka kvinnors rättigheter. Rätten till barnomsorg bör ligga högt på den här agendan.

Anneli Rogeman

Vd, biståndsorganisationen We Effect

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.