2017-05-17 06:00

2017-05-17 06:00

Nya innovationer väntar Värmland

Debatt: Idélandet Sverige

Här har Karlstad och Värmland förutsättningar och möjlighet att visa politisk handlingskraft. En start skulle kunna vara att bygga det nya resecentrumet i trä, skriver Per Andersson och Peter Larsson.

Vi tror att Värmland har många anledningar att känna optimism inför framtiden. Ett skäl är potentialen i de värmländska skogarna. Ett annat är idékraften och kompetensen hos regionens ingenjörer, som historiskt bidragit till industriframgångar med nya tekniska lösningar. Tillsammans kan dessa faktorer ge fler affärer, skapa nya jobb och medverka till en mer hållbar framtid. Men då behövs gemensamma ansträngningar från regionens arbetsgivare och politiker.

Onekligen står regionen inför stora utmaningar. Globala faktorer som hårdnande konkurrens, accelererande digitalisering och genomgripande klimatförändringar är realiteter för oss alla. Men de rymmer samtidigt möjligheter som kan utveckla Värmland. Det är värt att påminna sig om att medan förändring är konstant, så handlar just utveckling om medvetna strategier och satsningar.

Värmlands skogsnäring är ett exempel där våra medlemmar har mycket att tillföra. Skogsbruket har under åren upplevt betydande produktionseffektiviseringar, vilket ger och fortsätter att ge en livskraftig skogsindustri med stora exportframgångar. Det finns dock stora behov av att bättre reducera de skadeverkningar på miljön som följer i dess spår.

Den utmaningen kommer därför att stå i fokus när vår innovationsturné ”Idélandet Sverige” i dag den 17 maj når Karlstad. En grupp ingenjörer ska då ta fram förslag på nya lösningar för skonsammare skogsavverkning. Innovationer som inte bara kan bidra till att skydda naturen utan även säkra tillgången på råvaror över tid.

Tillgången på ingenjörer är avgörande inte bara för att få fram idéer utan även för att realisera innovationer. Värmland kämpar som många andra regioner i Sverige i konkurrensen om kompetent arbetskraft. I Sveriges Ingenjörers undersökning bland 645 företag i det svenska näringslivet visade det sig att ca 40 procent av företagen upplever att tillgång till kompetent arbetskraft är ett hinder för forsknings- och innovationsarbetet i företagen.

Innehållet i jobben och villkoren för ingenjörer spelar här stor roll. Det krävs villkor som kan attrahera innovatörer och stimulera nya lösningar.

I vår turné har vi stött på goda exempel över hela landet. Växjö har till exempel fattat beslut om att hälften av alla kommunala byggen ska vara i trä från 2020. Här har Karlstad och Värmland förutsättningar och möjlighet att visa politisk handlingskraft. En start skulle kunna vara att bygga det nya resecentrumet i trä. Det kan ske med en innovationsupphandling där nya tekniska lösningar inom bioekonomi och trä tas fram.

Några exempel på strategier som vi ser skulle kunna leda utvecklingen framåt i Värmland:

• Stärk den tekniska beställarkompetensen i företag och offentliga verksamheter. Att efterfråga lösningar på problem snarare än att begränsas av existerande produkter ökar innovationstakten.

• Underlätta medarbetares innovationskraft genom att stödja projekt även om de ligger en bit utanför kärnverksamheten.

• Arbetsgivare måste tillåta längre utvecklingstider som inte styrs av kvartalsekonomi. Lönsamma, bra idéer tar tid att utveckla.

Per Andersson

Distriktsordförande, Sveriges Ingenjörer Värmland

Peter Larsson

Samhällspolitisk direktör, Sveriges Ingenjörer

Vi tror att Värmland har många anledningar att känna optimism inför framtiden. Ett skäl är potentialen i de värmländska skogarna. Ett annat är idékraften och kompetensen hos regionens ingenjörer, som historiskt bidragit till industriframgångar med nya tekniska lösningar. Tillsammans kan dessa faktorer ge fler affärer, skapa nya jobb och medverka till en mer hållbar framtid. Men då behövs gemensamma ansträngningar från regionens arbetsgivare och politiker.

Onekligen står regionen inför stora utmaningar. Globala faktorer som hårdnande konkurrens, accelererande digitalisering och genomgripande klimatförändringar är realiteter för oss alla. Men de rymmer samtidigt möjligheter som kan utveckla Värmland. Det är värt att påminna sig om att medan förändring är konstant, så handlar just utveckling om medvetna strategier och satsningar.

Värmlands skogsnäring är ett exempel där våra medlemmar har mycket att tillföra. Skogsbruket har under åren upplevt betydande produktionseffektiviseringar, vilket ger och fortsätter att ge en livskraftig skogsindustri med stora exportframgångar. Det finns dock stora behov av att bättre reducera de skadeverkningar på miljön som följer i dess spår.

Den utmaningen kommer därför att stå i fokus när vår innovationsturné ”Idélandet Sverige” i dag den 17 maj når Karlstad. En grupp ingenjörer ska då ta fram förslag på nya lösningar för skonsammare skogsavverkning. Innovationer som inte bara kan bidra till att skydda naturen utan även säkra tillgången på råvaror över tid.

Tillgången på ingenjörer är avgörande inte bara för att få fram idéer utan även för att realisera innovationer. Värmland kämpar som många andra regioner i Sverige i konkurrensen om kompetent arbetskraft. I Sveriges Ingenjörers undersökning bland 645 företag i det svenska näringslivet visade det sig att ca 40 procent av företagen upplever att tillgång till kompetent arbetskraft är ett hinder för forsknings- och innovationsarbetet i företagen.

Innehållet i jobben och villkoren för ingenjörer spelar här stor roll. Det krävs villkor som kan attrahera innovatörer och stimulera nya lösningar.

I vår turné har vi stött på goda exempel över hela landet. Växjö har till exempel fattat beslut om att hälften av alla kommunala byggen ska vara i trä från 2020. Här har Karlstad och Värmland förutsättningar och möjlighet att visa politisk handlingskraft. En start skulle kunna vara att bygga det nya resecentrumet i trä. Det kan ske med en innovationsupphandling där nya tekniska lösningar inom bioekonomi och trä tas fram.

Några exempel på strategier som vi ser skulle kunna leda utvecklingen framåt i Värmland:

• Stärk den tekniska beställarkompetensen i företag och offentliga verksamheter. Att efterfråga lösningar på problem snarare än att begränsas av existerande produkter ökar innovationstakten.

• Underlätta medarbetares innovationskraft genom att stödja projekt även om de ligger en bit utanför kärnverksamheten.

• Arbetsgivare måste tillåta längre utvecklingstider som inte styrs av kvartalsekonomi. Lönsamma, bra idéer tar tid att utveckla.

Per Andersson

Distriktsordförande, Sveriges Ingenjörer Värmland

Peter Larsson

Samhällspolitisk direktör, Sveriges Ingenjörer

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.