2017-05-15 06:00

2017-05-15 14:14

Klokt att inte anta en träbyggnadsstrategi

Debatt: Filipstads kommun

Betong brinner inte, möglar inte och kan återvinnas till hundra procent och har också en mycket god förmåga att ta upp koldioxid, skriver Malin Löfsjögård.

Filipstads kommun står inför stora utmaningar då det gäller efterfrågan på bostäder. Merparten av flerbostadshusen i kommunen är byggda i betong eller betongstomme. Betong är ett robust och långsiktigt hållbart material. Betong brinner inte, möglar inte och kan återvinnas till hundra procent och har också en mycket god förmåga att ta upp koldioxid.

För drygt en månad sedan beslutade kommunfullmäktige att avslå ett förslag om att kommunen skulle anta en träbyggnadsstrategi som skulle prioritera trä som byggmaterial. I avslaget skriver man bland annat att det idag inte finns något som pekar på att trä som byggmaterial skulle vara bättre än andra byggmaterial. Detta är ett klokt och bra beslut av kommunfullmäktige och visar på vikten av att ha korrekt och vederhäftiga underlag innan ett beslut fattas i kommunen.

Ett av de vanligaste argumenten för användningen av trä som byggmaterial är att man hänvisar till stora mängder koldioxidutsläpp i samband med produktionen av cement och betong. Betong- och cementindustrin lägger i dag ett stort fokus på att minska miljöpåverkan och koldioxidutsläppen. Utsläppen från cement- och betongtillverkningen har de 20 senaste åren minskat med mer än 20 procent. Under kommande åren räknar vi med att dessa utsläpp kommer att minska ytterligare och målsättningen är att nå en nollvision då det gäller koldioxidutsläppen.

Dock är koldioxidutsläppen inte den enda miljöfaktorn som ska beaktas när man pratar om att bygga långsiktiga och hållbara bostäder. Sverige har 16 nationella miljömål och det är viktigt med ett livscykelperspektiv, och en bred ansats som tar hänsyn till så många miljömål som möjligt, för att man på allvar ska arbeta med miljö- och klimatfrågan.

Att bygga hållbart och långsiktigt handlar också om att anpassa byggnaderna för framtidens klimat. Därför blir det extra viktigt att använda robusta material och byggmetoder som ger täta och fukttåliga hus som behåller dessa egenskaper över lång tid. I vårt arbete är också kvalitetsfrågan viktig. Man ska kunna bygga mer hållbart med hög kvalitet och veta att kvaliteten håller över tid. Viktiga kvalitetsegenskaper är till exempel beständighet och hållbarhet, ljud och brand.

Det är bra att energianvändningen i nybyggda hus sänkts kraftigt men det har fortfarande stor betydelse hur till exempel lufttätheten i en byggnad håller över tiden, det påverkar både energianvändningen och klimatpåverkan. Eftersom betong är ett tungt material finns stora möjligheter till energieffektivisering och låg energiförbrukning under en byggnads driftsfas och livsperiod. Betong ger stora möjligheter att också bygga kostnadseffektivt.

Om det vore så enkelt som att lösningen på ett mer hållbart och effektivt byggande är att bara bygga med ett visst byggmaterial. Varje projekt har sina krav och förutsättningar och det handlar om rätt material på rätt plats utifrån det specifika projektet ur ett livscykelperspektiv baserat på korrekt och vetenskaplig fakta.

Jag välkomnar en fortsatt diskussion kring ett framtida hållbart och klimatsmart byggande. Dock är det viktigt att de argument som förs fram i debatten har vetenskaplig grund och stämmer överens med verkligheten.

Jag är övertygad om att företrädarna i Filipstads kommun är medvetna om behovet av att bygga nya bostäder. Jag är också övertygad om att man önskar ett bostadsbyggande som är hållbart och långsiktigt och därför är det klokt att inte ställa sig bakom ett beslut om att anta en kommunal träbyggnadsstrategi.

Malin Löfsjögård

Vd, Svensk Betong

Filipstads kommun står inför stora utmaningar då det gäller efterfrågan på bostäder. Merparten av flerbostadshusen i kommunen är byggda i betong eller betongstomme. Betong är ett robust och långsiktigt hållbart material. Betong brinner inte, möglar inte och kan återvinnas till hundra procent och har också en mycket god förmåga att ta upp koldioxid.

För drygt en månad sedan beslutade kommunfullmäktige att avslå ett förslag om att kommunen skulle anta en träbyggnadsstrategi som skulle prioritera trä som byggmaterial. I avslaget skriver man bland annat att det idag inte finns något som pekar på att trä som byggmaterial skulle vara bättre än andra byggmaterial. Detta är ett klokt och bra beslut av kommunfullmäktige och visar på vikten av att ha korrekt och vederhäftiga underlag innan ett beslut fattas i kommunen.

Ett av de vanligaste argumenten för användningen av trä som byggmaterial är att man hänvisar till stora mängder koldioxidutsläpp i samband med produktionen av cement och betong. Betong- och cementindustrin lägger i dag ett stort fokus på att minska miljöpåverkan och koldioxidutsläppen. Utsläppen från cement- och betongtillverkningen har de 20 senaste åren minskat med mer än 20 procent. Under kommande åren räknar vi med att dessa utsläpp kommer att minska ytterligare och målsättningen är att nå en nollvision då det gäller koldioxidutsläppen.

Dock är koldioxidutsläppen inte den enda miljöfaktorn som ska beaktas när man pratar om att bygga långsiktiga och hållbara bostäder. Sverige har 16 nationella miljömål och det är viktigt med ett livscykelperspektiv, och en bred ansats som tar hänsyn till så många miljömål som möjligt, för att man på allvar ska arbeta med miljö- och klimatfrågan.

Att bygga hållbart och långsiktigt handlar också om att anpassa byggnaderna för framtidens klimat. Därför blir det extra viktigt att använda robusta material och byggmetoder som ger täta och fukttåliga hus som behåller dessa egenskaper över lång tid. I vårt arbete är också kvalitetsfrågan viktig. Man ska kunna bygga mer hållbart med hög kvalitet och veta att kvaliteten håller över tid. Viktiga kvalitetsegenskaper är till exempel beständighet och hållbarhet, ljud och brand.

Det är bra att energianvändningen i nybyggda hus sänkts kraftigt men det har fortfarande stor betydelse hur till exempel lufttätheten i en byggnad håller över tiden, det påverkar både energianvändningen och klimatpåverkan. Eftersom betong är ett tungt material finns stora möjligheter till energieffektivisering och låg energiförbrukning under en byggnads driftsfas och livsperiod. Betong ger stora möjligheter att också bygga kostnadseffektivt.

Om det vore så enkelt som att lösningen på ett mer hållbart och effektivt byggande är att bara bygga med ett visst byggmaterial. Varje projekt har sina krav och förutsättningar och det handlar om rätt material på rätt plats utifrån det specifika projektet ur ett livscykelperspektiv baserat på korrekt och vetenskaplig fakta.

Jag välkomnar en fortsatt diskussion kring ett framtida hållbart och klimatsmart byggande. Dock är det viktigt att de argument som förs fram i debatten har vetenskaplig grund och stämmer överens med verkligheten.

Jag är övertygad om att företrädarna i Filipstads kommun är medvetna om behovet av att bygga nya bostäder. Jag är också övertygad om att man önskar ett bostadsbyggande som är hållbart och långsiktigt och därför är det klokt att inte ställa sig bakom ett beslut om att anta en kommunal träbyggnadsstrategi.

Malin Löfsjögård

Vd, Svensk Betong

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.