2017-04-20 06:00

2017-04-20 06:00

Samråd, demokrati och Skutberget

Debatt: Karlstad

När Karlstads kommun nu inom kort skall presentera sitt förslag till ett upplevelseland på Skutberget, bör det finnas med ett helhetsgrepp på hur man kombinerar upplevelseverksamheten med fri tillgång till friluftsområdets lugn och ro, skriver Owe Nordling.

Den demokratiska beslutsprocessen har under min livstid förändrats både på bredd och djup. Den genomsnittliga utbildningsnivån har stigit kraftigt och olika former för information nästan exploderat de senaste åren.

Politiken har på olika vägar mött upp med anpassningar för att både få lokala kontakter, lokal kunskap och även olika former för samråd. Förhoppningsvis med målet att fördjupa den demokratiska processen.

Under åren i Högboda deltog jag som representant för Högboda Byalag, i Trafikverkets mycket genomgripande samråd när det gällde fortsättningen av riksväg 61 från Kil mot norska gränsen. Jag upplevde en exemplarisk process, där kommuner, markägare, hembygdsföreningar, natur- och fritidsföreningar liksom flera byalag var inbjudna att diskutera utifrån några olika förslag på vägsträckning.

Det framstod också som alldeles klart att alla blev lyssnade på och deras synpunkter togs på allvar. Processen tog naturligtvis tid och beslut med detta förarbete kan oftast fastställas utan överklaganden och med respekt för projektledaren och Trafikverket. I beslutet fanns redan kända fakta för alla inblandade. Ett mycket kompetent exempel på en demokratisk process i allra bästa form.

När man nu följer många kommunala projekt, finner man en mycket stor skillnad. När man inbjuder till samråd ligger oftast ett förslag som normalt inte är tänkt skall kunna ändras i någon större del eller falla som helhet. Samrådet blir ett informationsmöte.

Samma sak har, än mer diskutabelt, hänt i regionen. Jag menar att tågen slutar stanna vid de mindre stationerna. De möten som föregick beslutet vill man inte uppleva igen. Förtroendet för politiken sprack på alltför många håll.

Samråd, i sin innersta betydelse, får aldrig bli en formalitet som skall bockas av. Ju mer en förändring berör traditioner och lokala känslor, desto viktigare att samrådet börjar tidigt och grundas på en ömsesidig kunskap och respekt. Ja. Samrådsvägen tar tid och kraft. Men det ger en viktig återbetalning, nämligen förtroende för processen och politiken. Och förtroendet för politiken är en viktig parameter att ta in i den löpande politiska vardagen.

Det gäller också för oss medborgare att vara öppna för förändringar, och inte – som faktiskt sker ibland –protestera genom att överklaga till högsta instans. Därför är jag övertygad om att en öppen och transparent process gynnar den demokrati vi är rädda om!

När Karlstads kommun nu inom kort skall presentera sitt förslag till ett upplevelseland på Skutberget, bör det finnas med ett helhetsgrepp på hur man kombinerar upplevelseverksamheten med fri tillgång till friluftsområdets lugn och ro. Där Karlstadsborna och de närboende fortsatt kan finna trivsel för både kropp och själ. Och behålla respekten för politiken inför nästa års val!

Owe Nordling

Bastubadare och medlem i Skutbergets Vänner

Den demokratiska beslutsprocessen har under min livstid förändrats både på bredd och djup. Den genomsnittliga utbildningsnivån har stigit kraftigt och olika former för information nästan exploderat de senaste åren.

Politiken har på olika vägar mött upp med anpassningar för att både få lokala kontakter, lokal kunskap och även olika former för samråd. Förhoppningsvis med målet att fördjupa den demokratiska processen.

Under åren i Högboda deltog jag som representant för Högboda Byalag, i Trafikverkets mycket genomgripande samråd när det gällde fortsättningen av riksväg 61 från Kil mot norska gränsen. Jag upplevde en exemplarisk process, där kommuner, markägare, hembygdsföreningar, natur- och fritidsföreningar liksom flera byalag var inbjudna att diskutera utifrån några olika förslag på vägsträckning.

Det framstod också som alldeles klart att alla blev lyssnade på och deras synpunkter togs på allvar. Processen tog naturligtvis tid och beslut med detta förarbete kan oftast fastställas utan överklaganden och med respekt för projektledaren och Trafikverket. I beslutet fanns redan kända fakta för alla inblandade. Ett mycket kompetent exempel på en demokratisk process i allra bästa form.

När man nu följer många kommunala projekt, finner man en mycket stor skillnad. När man inbjuder till samråd ligger oftast ett förslag som normalt inte är tänkt skall kunna ändras i någon större del eller falla som helhet. Samrådet blir ett informationsmöte.

Samma sak har, än mer diskutabelt, hänt i regionen. Jag menar att tågen slutar stanna vid de mindre stationerna. De möten som föregick beslutet vill man inte uppleva igen. Förtroendet för politiken sprack på alltför många håll.

Samråd, i sin innersta betydelse, får aldrig bli en formalitet som skall bockas av. Ju mer en förändring berör traditioner och lokala känslor, desto viktigare att samrådet börjar tidigt och grundas på en ömsesidig kunskap och respekt. Ja. Samrådsvägen tar tid och kraft. Men det ger en viktig återbetalning, nämligen förtroende för processen och politiken. Och förtroendet för politiken är en viktig parameter att ta in i den löpande politiska vardagen.

Det gäller också för oss medborgare att vara öppna för förändringar, och inte – som faktiskt sker ibland –protestera genom att överklaga till högsta instans. Därför är jag övertygad om att en öppen och transparent process gynnar den demokrati vi är rädda om!

När Karlstads kommun nu inom kort skall presentera sitt förslag till ett upplevelseland på Skutberget, bör det finnas med ett helhetsgrepp på hur man kombinerar upplevelseverksamheten med fri tillgång till friluftsområdets lugn och ro. Där Karlstadsborna och de närboende fortsatt kan finna trivsel för både kropp och själ. Och behålla respekten för politiken inför nästa års val!

Owe Nordling

Bastubadare och medlem i Skutbergets Vänner

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.