2017-04-19 06:01

2017-04-19 06:01

Bygg resecentrum i trä

Debatt: Karlstad

För oss är det självklart att den råvara som är själva sinnebilden för Värmland ska vara en del av reseupplevelsen för alla som passerar Karlstads blivande resecentrum, skriver Maria Hollander och Fredrik Holm.

Just nu pågår utvärderingen av den spännande arkitekttävling som kommer att forma en helt ny stadskärna i Karlstad. Navet är resecentrum. En varmt välkomnande plats som, enligt tävlingsunderlaget, ska präglas av allt det Värmland och Karlstad står för i ”konst, installationer, funktioner, gestaltning eller annat”.

Kan det innebära att det finns betydande inslag av trä i det förslag som kommer att presenteras som vinnare i juni? Finns någon inspiration från vår granne i väst? Vi hoppas det. För oss är det självklart att den råvara som är själva sinnebilden för Värmland ska vara en del av reseupplevelsen för alla som passerar Karlstads blivande resecentrum.

När Stortinget tog beslut om att bygga Gardermoen för över 20 år sedan var en del av beslutet att byggnaden skulle innehålla mycket trä. Resultatet blev en ankomsthallen där träbalkarna i taket är väl synliga och visar både skönheten och möjligheterna i trä som byggmaterial. Tyvärr har Karlstads kommun inte varit lika tydlig i sin tävlingsbeskrivning. När vi läser underlaget finns inga direkta skrivningar som uttrycker att kommunen vill se trä som byggmaterial. Det hållbara lyfts självklart fram ur alla perspektiv, liksom att förslaget ska hålla en hög arkitektonisk nivå.

Vi pratar om en av de största stadsomvandlingarna i Karlstads historia, ett bygge som ska stärka Karlstads identitet och bidra till hela länets attraktionskraft. Vi hoppas att resultatet av denna jättesatsning kommer att visa upp trä på helt nya sätt och ytterligare förstärka kopplingen till ett hållbart skogsbruk. Att Värmland förknippas med skog av en bred allmänhet i Sverige är väl dokumenterat. Det vore märkligt om inte vi, som bor i ett län som till 70 procent består av skog, med stolthet visar upp hur vi kan bygga med trä som bas i offentliga byggnader.

Men det handlar inte bara om Karlstad och Värmland. Att bygga i trä är en internationell angelägenhet där ett skogslän som Värmland kan ta en position som bidrar till en hållbar tillväxt regionalt och globalt. Att då inte redan på idéstadiet av en så stor förändring av det offentliga rummet i Karlstad våga utmana arkitekter och projektörer att använda trä är synd.

Redan 2004 antog en helt enig riksdag Den nationella träbyggnadsstrategin, men ännu byggs nio av tio nya byggnader med betong som stomme. Många kommuner både i landet och i länet visar intresse för ett ökat byggande i trä. Sunne har redan presenterat sin träbyggnadsstrategi, medan flera andra, däribland Karlstad, jobbar med frågan.

Omvandlingen av Karlstads centrum handlar om mycket mer än klimatpåverkan under byggnationernas livscykel. Det är oerhört angeläget att juryn som just nu granskar de fyra förslagen funderar över materialvalens signalvärde. Nyligen fick Paper Province, efter de första tre årens arbete mot att bli en fullskalig demonstrator för en skogsbaserad bioekonomi, klartecken för finansiering under ytterligare tre år.

Ett kvitto på att vi är på rätt väg och redan kommer forskare och företagare från hela världen till Värmland för att se hur vi gör. Ett resecentrum i trä skulle vara en fantastisk symbol och port in till ett världsledande skogsindustriellt centrum.

Maria Hollander

Vd, Paper Province

Fredrik Holm

Ordförande i föreningen Hållbart byggande Värmland

Just nu pågår utvärderingen av den spännande arkitekttävling som kommer att forma en helt ny stadskärna i Karlstad. Navet är resecentrum. En varmt välkomnande plats som, enligt tävlingsunderlaget, ska präglas av allt det Värmland och Karlstad står för i ”konst, installationer, funktioner, gestaltning eller annat”.

Kan det innebära att det finns betydande inslag av trä i det förslag som kommer att presenteras som vinnare i juni? Finns någon inspiration från vår granne i väst? Vi hoppas det. För oss är det självklart att den råvara som är själva sinnebilden för Värmland ska vara en del av reseupplevelsen för alla som passerar Karlstads blivande resecentrum.

När Stortinget tog beslut om att bygga Gardermoen för över 20 år sedan var en del av beslutet att byggnaden skulle innehålla mycket trä. Resultatet blev en ankomsthallen där träbalkarna i taket är väl synliga och visar både skönheten och möjligheterna i trä som byggmaterial. Tyvärr har Karlstads kommun inte varit lika tydlig i sin tävlingsbeskrivning. När vi läser underlaget finns inga direkta skrivningar som uttrycker att kommunen vill se trä som byggmaterial. Det hållbara lyfts självklart fram ur alla perspektiv, liksom att förslaget ska hålla en hög arkitektonisk nivå.

Vi pratar om en av de största stadsomvandlingarna i Karlstads historia, ett bygge som ska stärka Karlstads identitet och bidra till hela länets attraktionskraft. Vi hoppas att resultatet av denna jättesatsning kommer att visa upp trä på helt nya sätt och ytterligare förstärka kopplingen till ett hållbart skogsbruk. Att Värmland förknippas med skog av en bred allmänhet i Sverige är väl dokumenterat. Det vore märkligt om inte vi, som bor i ett län som till 70 procent består av skog, med stolthet visar upp hur vi kan bygga med trä som bas i offentliga byggnader.

Men det handlar inte bara om Karlstad och Värmland. Att bygga i trä är en internationell angelägenhet där ett skogslän som Värmland kan ta en position som bidrar till en hållbar tillväxt regionalt och globalt. Att då inte redan på idéstadiet av en så stor förändring av det offentliga rummet i Karlstad våga utmana arkitekter och projektörer att använda trä är synd.

Redan 2004 antog en helt enig riksdag Den nationella träbyggnadsstrategin, men ännu byggs nio av tio nya byggnader med betong som stomme. Många kommuner både i landet och i länet visar intresse för ett ökat byggande i trä. Sunne har redan presenterat sin träbyggnadsstrategi, medan flera andra, däribland Karlstad, jobbar med frågan.

Omvandlingen av Karlstads centrum handlar om mycket mer än klimatpåverkan under byggnationernas livscykel. Det är oerhört angeläget att juryn som just nu granskar de fyra förslagen funderar över materialvalens signalvärde. Nyligen fick Paper Province, efter de första tre årens arbete mot att bli en fullskalig demonstrator för en skogsbaserad bioekonomi, klartecken för finansiering under ytterligare tre år.

Ett kvitto på att vi är på rätt väg och redan kommer forskare och företagare från hela världen till Värmland för att se hur vi gör. Ett resecentrum i trä skulle vara en fantastisk symbol och port in till ett världsledande skogsindustriellt centrum.

Maria Hollander

Vd, Paper Province

Fredrik Holm

Ordförande i föreningen Hållbart byggande Värmland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.