2017-04-18 06:01

2017-04-18 06:01

Sveriges bistånd måste bli vassare

Debatt: Liberalerna

Stater som genomför demokratiska reformer, främjar mänskliga rättigheter, jämställdhet och öppenhet, som minskar korruption ska belönas för detta, skriver Birgitta Ohlsson och Johan Chytraeus.

Demokrati växer inte av sig självt. Det ser vi sorgligt nog i Europa i dag, och på många andra platser i världen. Vi ser det i historien. Demokratin är en trädgård vi ständigt måste vattna.

Därför vill Liberalerna att Sverige, som ett av allt färre progressiva länder i världen, sätter demokratisering av världen som överordnat mål. I biståndspolitiken och inom andra områden. Utan demokrater på plats kan ingenting växa.

I den fattigare delen av världen är bristen på reformer ett större problem än bristen på resurser. De lagstiftande församlingarna i de länderna måste själva agera för att städa bort korruption och liberalisera ekonomin. Stater som genomför demokratiska reformer, främjar mänskliga rättigheter, jämställdhet och öppenhet, som minskar korruption ska belönas för detta.

Tunisien har antagit en feministisk konstitution. Det har genomförts fria val. Läskunnigheten är hög och ekonomin regionens mest välutvecklade. Den unga befolkningen är trött på krig och interna stridigheter. De längtar efter frihet. Och det håller de på att få. Under 2015 gick landet från att vara delvis fritt till fritt enligt Freedom House rankning. Den utvecklingen måste bejakas och stödjas.

För trots att levnadsstandarden är högre än i de mer befolkade grannländerna är Tunisien det land varifrån flest människor åker för att ansluta sig till Daesh. Freedom House anger att säkerhetsproblem är en av landets stora utmaningar.

Det är nu enligt DAC-reglerna är det möjligt att använda biståndsmedel för förebyggande arbete mot våldsam extremism. Låt Tunisien bli ett pilotprojekt som sedan kan appliceras på andra länder. Öka stödet till det demokratiserande Tunisien i dess kamp mot den tilltagande radikaliseringen.

Det här är ett exempel på relevant bistånd. Den moderna terrorismen är gränslös – rekrytering kan ske i ett land, attentat utföras i ett annat, och basen etableras i ytterligare ett. Vi vill att svenskt stöd ges till extremismbekämpning i Tunisien och andra behövande länder. I vår höstbudgetmotion fördubblar vi stödet till Tunisien.

Stater som inskränker mänskliga rättigheter ska i stället ses över och fasas ut i svenskt bistånd. Ta den palestinska myndigheten. I Palestina kränks kvinnor, homosexuella och oliktänkande dagligen. Det har inte hållits val på ett decennium.

Det långsiktiga stödet till sådana samhällen ska kanaliseras via internationella organisationer, världssamfundet, civilsamhälle eller demokratisk opposition. Vi kan inte som under andra halvan av 1900-talet betala för despoters lyxvillor och tortyrredskap.

Sverige är ett medelstort land i EU, och ett litet land i FN. Men vi kan – och måste – göra skillnad genom att särskilt hårt driva de frågor som är politiskt känsliga för andra. Det är inte bara utifrån liberala principer och kosmopolitiska övertygelser som det är rätt att stödja de goda krafter som med risk för livet kämpar för demokrati. I dagens läge är det en ren överlevnadsstrategi.

Birgitta Ohlsson (L)

Utrikespolitisk talesperson och riksdagsledamot

Johan Chytraeus (L)

Värmlandsliberal och ledamot i säkerhets- och utrikespolitiska arbetsgruppen

Demokrati växer inte av sig självt. Det ser vi sorgligt nog i Europa i dag, och på många andra platser i världen. Vi ser det i historien. Demokratin är en trädgård vi ständigt måste vattna.

Därför vill Liberalerna att Sverige, som ett av allt färre progressiva länder i världen, sätter demokratisering av världen som överordnat mål. I biståndspolitiken och inom andra områden. Utan demokrater på plats kan ingenting växa.

I den fattigare delen av världen är bristen på reformer ett större problem än bristen på resurser. De lagstiftande församlingarna i de länderna måste själva agera för att städa bort korruption och liberalisera ekonomin. Stater som genomför demokratiska reformer, främjar mänskliga rättigheter, jämställdhet och öppenhet, som minskar korruption ska belönas för detta.

Tunisien har antagit en feministisk konstitution. Det har genomförts fria val. Läskunnigheten är hög och ekonomin regionens mest välutvecklade. Den unga befolkningen är trött på krig och interna stridigheter. De längtar efter frihet. Och det håller de på att få. Under 2015 gick landet från att vara delvis fritt till fritt enligt Freedom House rankning. Den utvecklingen måste bejakas och stödjas.

För trots att levnadsstandarden är högre än i de mer befolkade grannländerna är Tunisien det land varifrån flest människor åker för att ansluta sig till Daesh. Freedom House anger att säkerhetsproblem är en av landets stora utmaningar.

Det är nu enligt DAC-reglerna är det möjligt att använda biståndsmedel för förebyggande arbete mot våldsam extremism. Låt Tunisien bli ett pilotprojekt som sedan kan appliceras på andra länder. Öka stödet till det demokratiserande Tunisien i dess kamp mot den tilltagande radikaliseringen.

Det här är ett exempel på relevant bistånd. Den moderna terrorismen är gränslös – rekrytering kan ske i ett land, attentat utföras i ett annat, och basen etableras i ytterligare ett. Vi vill att svenskt stöd ges till extremismbekämpning i Tunisien och andra behövande länder. I vår höstbudgetmotion fördubblar vi stödet till Tunisien.

Stater som inskränker mänskliga rättigheter ska i stället ses över och fasas ut i svenskt bistånd. Ta den palestinska myndigheten. I Palestina kränks kvinnor, homosexuella och oliktänkande dagligen. Det har inte hållits val på ett decennium.

Det långsiktiga stödet till sådana samhällen ska kanaliseras via internationella organisationer, världssamfundet, civilsamhälle eller demokratisk opposition. Vi kan inte som under andra halvan av 1900-talet betala för despoters lyxvillor och tortyrredskap.

Sverige är ett medelstort land i EU, och ett litet land i FN. Men vi kan – och måste – göra skillnad genom att särskilt hårt driva de frågor som är politiskt känsliga för andra. Det är inte bara utifrån liberala principer och kosmopolitiska övertygelser som det är rätt att stödja de goda krafter som med risk för livet kämpar för demokrati. I dagens läge är det en ren överlevnadsstrategi.

Birgitta Ohlsson (L)

Utrikespolitisk talesperson och riksdagsledamot

Johan Chytraeus (L)

Värmlandsliberal och ledamot i säkerhets- och utrikespolitiska arbetsgruppen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.