2017-03-18 06:01

2017-03-18 06:01

Underskatta inte kraften i viljan att göra gott

Debatt: Bioflygbränsle

Vi är också många som känner allt större tveksamhet över de utsläpp som flygresorna för med sig. Därför är omställning till biobränsle en välkommen utveckling, skriver Malin Thorsén med flera.

Satsningen på bioflygbränsle vid Karlstad Airport och möjligheten att minska sitt klimatavtryck via en lokal fond välkomnas av många. Samtidigt finns det fortfarande några kritiska röster som inte tror att satsningen kommer att lyfta. Kritiken baseras bland annat på antaganden att värmlänningar och värmländska företag inte kommer att bidra av ekonomiska skäl.

Visst är biobränsle fortfarande dyrare än fossilt bränsle, men antagandet att vi resenärer bara jagar kostnader stämmer inte. Framför allt inte om vi vet att en viss andel går till en utveckling som vi vill stötta. Framgångarna för Värmlands Mejeri är ett av många exempel på det. Fler och fler vill vara med och skapa en mer hållbar framtid.

Vi är många som vill fortsätta använda flyget för att på kort tid transportera oss långa sträckor för att uppleva nya saker, eller kunna bedriva affärsverksamhet på ett så bra och lönsamt sätt som möjligt. Men vi är också många som känner allt större tveksamhet över de utsläpp som flygresorna för med sig. Därför är omställning till biobränsle en välkommen utveckling. Biobränslet minskar koldioxidutsläppen med hela 80 procent, till exempel från 209 till 42 kilogram koldioxid per person på sträckan Karlstad–Frankfurt.

Det Karlstad Airport gör genom sitt samarbete med Fly Green Fund är att erbjuda sina resenärer att på ett enkelt sätt minska sitt klimatavtryck när de reser. De som bidrar får en hållbarhetsrapport som visar hur stor utsläppsminskning man bidragit till. Siffrorna är officiella och de företag som är med kan använda dem i sin hållbarhetsrapportering. Löfbergs var först ut med att använda sig av denna möjlighet.

Nordiska rådet konstaterar i sin rapport om bioflygbränsle att varje investerad krona i ett bioraffinaderi ger 4–5 kronor tillbaka i nya arbetstillfällen, investeringar med mera. För Värmlands del finns det stora möjligheter att tillverka bränsle av avfallet från lokal skogsråvara. Flera projekt och förstudier är redan på gång, bland annat vid Ligno City i Bäckhammar. Utan marknadsföring har Fly Green Fund redan fått in mer än 10 miljoner kronor under sitt första år.

Miljömålsrådet har gett Transportstyrelsen och Energimyndigheten i uppdrag att utreda hur departementen kan bidra till Fly Green Fund för att flyga mer hållbart, och World Economic Forum använder arbetet som det goda exemplet. Det har gjort att flygplatser både i Europa och USA tittar på den affärsmodell som utvecklats här i Värmland, och som gjorde att Karlstad Airport och värmlänningarna blev först med en regional Fly Green Fund.

Få företag – oavsett storlek – gör något bara för att vara snälla, det ska vara bra för affärerna också. Det finns i dag bevis för att de företag som satsar på hållbarhet och verkligen har infört det i sitt affärstänk är de som lyckas. Genom att öppna upp för alla som vill bidra är vi i Värmland med och har startat en utveckling som har betydelse för hela världen. Och det är verkligen något att vara stolt över.

Malin Thorsén

Bright Planet

Maria Fiskerud

Fly Green Fund

Anders Thorén

Löfbergs

Maria Hollander

Paper Province

Per Andersson

PPS Consulting

Satsningen på bioflygbränsle vid Karlstad Airport och möjligheten att minska sitt klimatavtryck via en lokal fond välkomnas av många. Samtidigt finns det fortfarande några kritiska röster som inte tror att satsningen kommer att lyfta. Kritiken baseras bland annat på antaganden att värmlänningar och värmländska företag inte kommer att bidra av ekonomiska skäl.

Visst är biobränsle fortfarande dyrare än fossilt bränsle, men antagandet att vi resenärer bara jagar kostnader stämmer inte. Framför allt inte om vi vet att en viss andel går till en utveckling som vi vill stötta. Framgångarna för Värmlands Mejeri är ett av många exempel på det. Fler och fler vill vara med och skapa en mer hållbar framtid.

Vi är många som vill fortsätta använda flyget för att på kort tid transportera oss långa sträckor för att uppleva nya saker, eller kunna bedriva affärsverksamhet på ett så bra och lönsamt sätt som möjligt. Men vi är också många som känner allt större tveksamhet över de utsläpp som flygresorna för med sig. Därför är omställning till biobränsle en välkommen utveckling. Biobränslet minskar koldioxidutsläppen med hela 80 procent, till exempel från 209 till 42 kilogram koldioxid per person på sträckan Karlstad–Frankfurt.

Det Karlstad Airport gör genom sitt samarbete med Fly Green Fund är att erbjuda sina resenärer att på ett enkelt sätt minska sitt klimatavtryck när de reser. De som bidrar får en hållbarhetsrapport som visar hur stor utsläppsminskning man bidragit till. Siffrorna är officiella och de företag som är med kan använda dem i sin hållbarhetsrapportering. Löfbergs var först ut med att använda sig av denna möjlighet.

Nordiska rådet konstaterar i sin rapport om bioflygbränsle att varje investerad krona i ett bioraffinaderi ger 4–5 kronor tillbaka i nya arbetstillfällen, investeringar med mera. För Värmlands del finns det stora möjligheter att tillverka bränsle av avfallet från lokal skogsråvara. Flera projekt och förstudier är redan på gång, bland annat vid Ligno City i Bäckhammar. Utan marknadsföring har Fly Green Fund redan fått in mer än 10 miljoner kronor under sitt första år.

Miljömålsrådet har gett Transportstyrelsen och Energimyndigheten i uppdrag att utreda hur departementen kan bidra till Fly Green Fund för att flyga mer hållbart, och World Economic Forum använder arbetet som det goda exemplet. Det har gjort att flygplatser både i Europa och USA tittar på den affärsmodell som utvecklats här i Värmland, och som gjorde att Karlstad Airport och värmlänningarna blev först med en regional Fly Green Fund.

Få företag – oavsett storlek – gör något bara för att vara snälla, det ska vara bra för affärerna också. Det finns i dag bevis för att de företag som satsar på hållbarhet och verkligen har infört det i sitt affärstänk är de som lyckas. Genom att öppna upp för alla som vill bidra är vi i Värmland med och har startat en utveckling som har betydelse för hela världen. Och det är verkligen något att vara stolt över.

Malin Thorsén

Bright Planet

Maria Fiskerud

Fly Green Fund

Anders Thorén

Löfbergs

Maria Hollander

Paper Province

Per Andersson

PPS Consulting

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.