2017-03-16 06:00

2017-03-16 06:00

Samarbete där alla goda idéer är välkomna

Debatt: Karlstads kommun

Vi ska leverera bra utbildning, ha bra kommunikationer och ett rikt kulturliv. Och kommunen ska leverera bra tjänster till företag när det gäller tillstånd, mark och lokaler, skriver Per-Inge Lidén.

Arbetsmarknaden ser ljus ut i dag. Problemen är att få tag på arbetskraft och att stödja de människor som på grund av psykisk eller fysisk ohälsa, språksvårigheter eller andra orsaker behöver hjälp att få ett jobb. Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i Karlstad har sjunkit med 2,7 procent i jämförelse med samma tid förra året. Bland unga i åldern 18-24 år har den sjunkit med hela 15,5 procent under samma tid.

I samband med kvällens kommunfullmäktige ställer Anders Tallgren (S) tre frågor till mig om majoritetens arbetsmarknadspolitik. Det här är ett viktigt ämne och jag vill därför lyfta frågan även här.

Karlstad är i grunden en välskött kommun med god tillväxt. Men för att ännu fler företag ska etablera sig här måste vi ständigt öka vår attraktivitet och förbättra företagsklimatet. Här ska det vara gott att leva. Vi ska leverera bra utbildning, ha bra kommunikationer och ett rikt kulturliv. Och kommunen ska leverera bra tjänster till företag när det gäller tillstånd, mark och lokaler.

Det finns unga som av olika anledningar vare sig studerar eller har jobb, de kan hamna i ett utanförskap och få en dålig start på sitt arbetsliv. För att motverka det har Karlstad, Hammarö och Grums gått samman och skrivit avtal med regeringens delegation för Unga i Arbete. Det innebär att kommunerna tillsammans med Arbetsförmedlingen kommer att leta upp och hjälpa unga människor att få sysselsättning. Det handlar bland annat om extratjänster inom offentlig sektor och utbildningsplatser där man kombinerar arbete med skola.

Det är viktigt att kommunen har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen. Vi har därför skapat en särskild grupp som regelbundet kommer att möta Arbetsförmedlingen för att stämma av var våra resurser gör mest nytta.

Kommunens Jobbcenter arbetar med de som står en bit från arbetsmarknaden och behöver stöd och hjälp för att få jobb. Inom kommunen görs även en särskild satsning där vi anställer arbetslösa som haft försörjningsstöd. Varje år rör det sig om hundratals personer som får olika arbetsmarknadsanställningar. Efter anställning är det i genomsnitt 80 procent som inte söker försörjningsstöd, vilket är ett väldigt gott resultat.

Att de nyanlända som kommer till vår kommun får arbete är oerhört viktigt. Detta måste vi arbeta ännu mer med. Vi har just startat en utbildning för nyanlända med företagsambitioner med åtta deltagare samt matchar kompetensen hos personer med utländsk bakgrund med arbetsmarknaden.

När det gäller att få ut människor i arbete bör vi alla hjälpas åt. Jag är därför glad över det engagemang som också finns hos Socialdemokraterna i dessa frågor och ser fram emot ett bra samarbete framöver där alla goda idéer är välkomna.

Per-Inge Lidén (MP)

Ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknaden ser ljus ut i dag. Problemen är att få tag på arbetskraft och att stödja de människor som på grund av psykisk eller fysisk ohälsa, språksvårigheter eller andra orsaker behöver hjälp att få ett jobb. Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i Karlstad har sjunkit med 2,7 procent i jämförelse med samma tid förra året. Bland unga i åldern 18-24 år har den sjunkit med hela 15,5 procent under samma tid.

I samband med kvällens kommunfullmäktige ställer Anders Tallgren (S) tre frågor till mig om majoritetens arbetsmarknadspolitik. Det här är ett viktigt ämne och jag vill därför lyfta frågan även här.

Karlstad är i grunden en välskött kommun med god tillväxt. Men för att ännu fler företag ska etablera sig här måste vi ständigt öka vår attraktivitet och förbättra företagsklimatet. Här ska det vara gott att leva. Vi ska leverera bra utbildning, ha bra kommunikationer och ett rikt kulturliv. Och kommunen ska leverera bra tjänster till företag när det gäller tillstånd, mark och lokaler.

Det finns unga som av olika anledningar vare sig studerar eller har jobb, de kan hamna i ett utanförskap och få en dålig start på sitt arbetsliv. För att motverka det har Karlstad, Hammarö och Grums gått samman och skrivit avtal med regeringens delegation för Unga i Arbete. Det innebär att kommunerna tillsammans med Arbetsförmedlingen kommer att leta upp och hjälpa unga människor att få sysselsättning. Det handlar bland annat om extratjänster inom offentlig sektor och utbildningsplatser där man kombinerar arbete med skola.

Det är viktigt att kommunen har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen. Vi har därför skapat en särskild grupp som regelbundet kommer att möta Arbetsförmedlingen för att stämma av var våra resurser gör mest nytta.

Kommunens Jobbcenter arbetar med de som står en bit från arbetsmarknaden och behöver stöd och hjälp för att få jobb. Inom kommunen görs även en särskild satsning där vi anställer arbetslösa som haft försörjningsstöd. Varje år rör det sig om hundratals personer som får olika arbetsmarknadsanställningar. Efter anställning är det i genomsnitt 80 procent som inte söker försörjningsstöd, vilket är ett väldigt gott resultat.

Att de nyanlända som kommer till vår kommun får arbete är oerhört viktigt. Detta måste vi arbeta ännu mer med. Vi har just startat en utbildning för nyanlända med företagsambitioner med åtta deltagare samt matchar kompetensen hos personer med utländsk bakgrund med arbetsmarknaden.

När det gäller att få ut människor i arbete bör vi alla hjälpas åt. Jag är därför glad över det engagemang som också finns hos Socialdemokraterna i dessa frågor och ser fram emot ett bra samarbete framöver där alla goda idéer är välkomna.

Per-Inge Lidén (MP)

Ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.