2017-02-13 06:00

2017-02-13 06:00

Återvinning av returpapper och miljön hotas

Debatt: Avfall

Hur ska Torsby kommun i Värmland och Kramfors i Ångermanland med flera klar av en kommunaliserad avfallshantering med långa avstånd och få invånare i kommunen, skriver Matts Jutterström och Conny Nilsson.

Miljöminister Karolina Skog (MP) vill kommunalisera avfallshanteringen. Anledningen till det är att två tredjedelar av alla sopor som förbränns skulle kunna återvinnas. Vidare anför ministern att återvinningen är alltför dålig i dag, vilket betyder att värdefullt material i dag förspills.

Vi delar ministerns ambition att mer material ska kunna återvinnas. Vi är dock nyfikna på vad det är för material, Karolina, ska samlas in? Hur ska materialet samlas in? Och slutligen hur ska materialet återanvändas? Det är frågor som Karolina Skog är svaret skyldig.

I den bransch som Pappers verkar i, där tidningspapper är en del, samlas redan i dag in över 90 procent och 100 procent av det insamlade tidningspappret återvinns. Den andelen som inte samlas in används för att tända elden i kakelugnen eller kaminen i stugan, alternativ slå in fisken som fångats på fisketuren. Det betyder att pappersproducenterna redan i dag överträffar insamlingsmålen för 2020.

I Sverige har vi fyra pappersbruk som använder returpapper i sin produktion för att producera kartong, tidningspapper toalett- och hushållspapper. Det är Lilla Edet, Mariestad, Fiskeby utanför Norrköping och Hyltebruk. Dessa bruk har investerat mycket pengar i sina anläggningar för att branschen ska kunna ta sitt producentansvar, som Sveriges riksdag beslöt 1994.

En kommunalisering av avfallshanteringen riskerar viktiga miljömål och pressa upp priset på returpapper. Frågan har utretts 2001 och 2012. Konsekvensanalysen som Sweco gjort på den senaste avfallsutredningen pekar på att om förslaget genomförs så minskar skalfördelarna och effektiviteten kommer minskar i flera led av insamlingen. Detta påverkar möjligheterna att nå fastställda miljömål från 2020 och detta till en högre kostnad.

Den högre kostnaden ska finansieras av företagen och inte kommunerna. Det resulterar i att ansvarskedjan från produktion till återvinning bryts. Kostnaden kommer företagen försöka vältra över på konsumenten om det går. Sannolikt är det inte möjligt, utan det kommer leda till färre arbetstillfällen och minskad produktion i Sverige.

Miljöminister Karolina Skog har varit kommunalråd i Malmö. I Malmö och i Sveriges övriga 25 största städer och kommuner kommer en kommunalisering troligtvis fungera utmärkt. Vi är inte lika övertygade om att kommunaliseringen av avfallshanteringen kommer fungerar i Sveriges övriga 260 kommuner – hur ska Torsby kommun i Värmland och Kramfors i Ångermanland med flera klar av en kommunaliserad avfallshantering med långa avstånd och få invånare i kommunen?

Vi uppmanar Karolina Skog att inte slå sönder ett välfungerande insamlingssystem, där tidningsfiber återvinns upp till sju gånger genom att kommunalisera avfallshanteringen!

Matts Jutterström

Förbundsordförande, Pappers

Conny Nilsson

Samhällspolitisk ombudsman, Pappers

Miljöminister Karolina Skog (MP) vill kommunalisera avfallshanteringen. Anledningen till det är att två tredjedelar av alla sopor som förbränns skulle kunna återvinnas. Vidare anför ministern att återvinningen är alltför dålig i dag, vilket betyder att värdefullt material i dag förspills.

Vi delar ministerns ambition att mer material ska kunna återvinnas. Vi är dock nyfikna på vad det är för material, Karolina, ska samlas in? Hur ska materialet samlas in? Och slutligen hur ska materialet återanvändas? Det är frågor som Karolina Skog är svaret skyldig.

I den bransch som Pappers verkar i, där tidningspapper är en del, samlas redan i dag in över 90 procent och 100 procent av det insamlade tidningspappret återvinns. Den andelen som inte samlas in används för att tända elden i kakelugnen eller kaminen i stugan, alternativ slå in fisken som fångats på fisketuren. Det betyder att pappersproducenterna redan i dag överträffar insamlingsmålen för 2020.

I Sverige har vi fyra pappersbruk som använder returpapper i sin produktion för att producera kartong, tidningspapper toalett- och hushållspapper. Det är Lilla Edet, Mariestad, Fiskeby utanför Norrköping och Hyltebruk. Dessa bruk har investerat mycket pengar i sina anläggningar för att branschen ska kunna ta sitt producentansvar, som Sveriges riksdag beslöt 1994.

En kommunalisering av avfallshanteringen riskerar viktiga miljömål och pressa upp priset på returpapper. Frågan har utretts 2001 och 2012. Konsekvensanalysen som Sweco gjort på den senaste avfallsutredningen pekar på att om förslaget genomförs så minskar skalfördelarna och effektiviteten kommer minskar i flera led av insamlingen. Detta påverkar möjligheterna att nå fastställda miljömål från 2020 och detta till en högre kostnad.

Den högre kostnaden ska finansieras av företagen och inte kommunerna. Det resulterar i att ansvarskedjan från produktion till återvinning bryts. Kostnaden kommer företagen försöka vältra över på konsumenten om det går. Sannolikt är det inte möjligt, utan det kommer leda till färre arbetstillfällen och minskad produktion i Sverige.

Miljöminister Karolina Skog har varit kommunalråd i Malmö. I Malmö och i Sveriges övriga 25 största städer och kommuner kommer en kommunalisering troligtvis fungera utmärkt. Vi är inte lika övertygade om att kommunaliseringen av avfallshanteringen kommer fungerar i Sveriges övriga 260 kommuner – hur ska Torsby kommun i Värmland och Kramfors i Ångermanland med flera klar av en kommunaliserad avfallshantering med långa avstånd och få invånare i kommunen?

Vi uppmanar Karolina Skog att inte slå sönder ett välfungerande insamlingssystem, där tidningsfiber återvinns upp till sju gånger genom att kommunalisera avfallshanteringen!

Matts Jutterström

Förbundsordförande, Pappers

Conny Nilsson

Samhällspolitisk ombudsman, Pappers

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.