2016-10-13 06:00

2016-10-13 06:00

Värmland bör tillhöra Svealand

Debatt: Regionfrågan

De som förhandlar åt oss har fått allt för kort tid att analysera följderna av så stora förändringar, skriver Bo Eriksson.

När frågan om sammanslagning av länen var aktuellt förra gången gjorde jag ett inlägg i regionfrågan från ett historiskt perspektiv (NWT 24/3 2011). Nu är förhandlingarna igång igen, förhandlingar om beslut beträffande än större förändringar gällande geografiska och administrativa förhållanden i Sverige.

De som förhandlar åt oss har fått allt för kort tid att analysera följderna av så stora förändringar, dessutom tycks man inte vara överens ens inom de olika partierna. Sedan är frågan om dessa för framtiden avgörande åtgärder inte bara borde ligga på politikernas bord, det finns säkerligen åtskilliga andra samhällsfunktioner, vars representanter har viktiga synpunkter i frågan. Kanske en folkomröstning vore befogad?

I mitt förra inlägg pekade jag som exempel på infrastrukturen (E18 respektive järnvägen) mellan Oslo och Stockholm, utmed vilka sträckningar huvudorter inom industrin är belägna. Exempelvis passeras Karlskoga och Degerfors kommuner, vilka områden sedan Karl IX:s dagar utgör delar av Värmlands bergslag och även i religiöst avseende är kopplade till stiftet. På sjukvårdsområdet har vi långtgående samarbete med Örebro län och även Uppsala. Dessutom är Bergslagens Räddningstjänst gränsöverskridande, liksom polismyndigheten. Även beträffande andra områden, som inom konst, musik och idrott sker kontakterna österut.

Sett till det ovan nämnda hävdar jag, att om en sammanslagning måste ske, Värmland bör tillhöra Svealandsgruppen.

Bo Eriksson

Lokalhistoriker och skribent

När frågan om sammanslagning av länen var aktuellt förra gången gjorde jag ett inlägg i regionfrågan från ett historiskt perspektiv (NWT 24/3 2011). Nu är förhandlingarna igång igen, förhandlingar om beslut beträffande än större förändringar gällande geografiska och administrativa förhållanden i Sverige.

De som förhandlar åt oss har fått allt för kort tid att analysera följderna av så stora förändringar, dessutom tycks man inte vara överens ens inom de olika partierna. Sedan är frågan om dessa för framtiden avgörande åtgärder inte bara borde ligga på politikernas bord, det finns säkerligen åtskilliga andra samhällsfunktioner, vars representanter har viktiga synpunkter i frågan. Kanske en folkomröstning vore befogad?

I mitt förra inlägg pekade jag som exempel på infrastrukturen (E18 respektive järnvägen) mellan Oslo och Stockholm, utmed vilka sträckningar huvudorter inom industrin är belägna. Exempelvis passeras Karlskoga och Degerfors kommuner, vilka områden sedan Karl IX:s dagar utgör delar av Värmlands bergslag och även i religiöst avseende är kopplade till stiftet. På sjukvårdsområdet har vi långtgående samarbete med Örebro län och även Uppsala. Dessutom är Bergslagens Räddningstjänst gränsöverskridande, liksom polismyndigheten. Även beträffande andra områden, som inom konst, musik och idrott sker kontakterna österut.

Sett till det ovan nämnda hävdar jag, att om en sammanslagning måste ske, Värmland bör tillhöra Svealandsgruppen.

Bo Eriksson

Lokalhistoriker och skribent

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.