2016-10-13 06:01

2016-10-13 06:01

Nystart får inte innebära sämre kontroll av bilar

Debatt: Nollvisionen

Transportstyrelsens hårt kritiserade förslag om att besiktiga begagnade bilar mer sällan än i dag är just ett sådant som riskerar att försämra trafiksäkerheten, skriver Tord Fornander med flera.

I samband med den årliga trafiksäkerhetskonferensen i Tylösand för en tid sedan lanserade infrastrukturminister Anna Johansson (S) en nystart för nollvisionen om att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. En nystart som även togs upp i budgetpropositionen. Besiktningsbranschen välkomnar denna lika viktiga som nödvändiga nystart. Samtidigt är det lika viktigt att regeringen inte fattar beslut i motsatt riktning som riskerar att försämra trafiksäkerheten. Tillsammans kan vi ta viktiga steg mot att förverkliga nollvisionen.

Nystarten handlar om en förstärkt inriktning för regeringens arbete med trafiksäkerhet. Mycket i regeringens nysatsning handlar om säkerheten för oskyddade trafikanter, men även biltrafiken är i fokus. För trots att säkerheten för att färdas i bil har förbättrats kraftigt under senare år är målet om att ingen ska dödas eller skadas allvarligt fortfarande avlägset.

Förbättringstakten för vägtrafiksäkerheten tycks ha avtagit de senaste åren och Trafikverket beskriver i prognoser att målet om max 220 omkomna till 2020 inte kommer att nås om inte ytterligare åtgärder vidtas. Bara här i Värmland var det 46 personer som dödades eller skadades svårt under 2015. Därför är en nystart för nollvisionen, där alla goda krafter samverkar och drar åt samma håll, absolut nödvändig. Samtidigt är det minst lika viktigt att inte ta beslut som riskerar att påverka trafiksäkerheten negativt. Transportstyrelsens hårt kritiserade förslag om att besiktiga begagnade bilar mer sällan än i dag är just ett sådant som riskerar att försämra trafiksäkerheten och därmed underminera nystarten.

Transportstyrelsen grundar sitt förslag på ett nytt EU-direktiv. Det framställs som om direktivet tvingar oss till en utglesning, men detta är fel. Tvärtom är ambitionen med direktivet att öka trafiksäkerheten i EU genom att höja miniminivån för kontrollbesiktning till vartannat år. Bland övriga länder som liksom Sverige har årlig besiktning, och redan är bäst i klassen, finns inga tankar på utglesning. Trots årlig besiktning underkänns i stort sett varannan personbil i Sverige och 7 000 får körförbud. Verkställs förslaget kommer dessa bilar att rulla på våra vägar i ytterligare ett år innan de besiktas.

Så, istället för att reducera välfungerande svenska regelverk till en europeisk miniminivå, borde våra myndigheter driva på för att höja trafiksäkerheten, både här hemma och i andra länder. Intresse saknas inte. Flera av FN:s globala mål rör trafiksäkerhet och det svenska arbetet för ökad trafiksäkerhet intresserar omvärlden. De svenska besiktningsföretagen får allt oftare förfrågningar från andra länder. Vi står alltså inför en unik möjlighet att inte bara göra våra vägar än mer säkra, utan även skapa ännu bättre förutsättningar för export av svenska produkter och tjänster för trafiksäkerhet.

Men för att detta ska bli möjligt krävs samarbete. Att regeringen, myndigheterna, organisationerna och företagen drar åt samma håll, lokalt, nationellt och globalt. Vi och våra medlemsföretag sitter på omistliga kunskaper och erfarenheter som regeringen skulle ha nytta av i sitt fortsatta arbete med att förverkliga nollvisionen. Tillsammans kan vi ta viktiga steg mot målet att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.

Tord Fornander

Ordförande för den svenska bilbesiktningsbranschens organisation Swetic

Per Rosén

Vd, Opus Bilprovning

Jan Martinsson

Vd, Dekra

Benny Örnerfors

Vd, Bilprovningen

Nicklas Margård

Vd, Besikta

Lars Selenius

Vd, Carspect

Kjell Dristig

Vd, Fordonsprovarna i Väst

Richard Gimser

Vd, YBB

I samband med den årliga trafiksäkerhetskonferensen i Tylösand för en tid sedan lanserade infrastrukturminister Anna Johansson (S) en nystart för nollvisionen om att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. En nystart som även togs upp i budgetpropositionen. Besiktningsbranschen välkomnar denna lika viktiga som nödvändiga nystart. Samtidigt är det lika viktigt att regeringen inte fattar beslut i motsatt riktning som riskerar att försämra trafiksäkerheten. Tillsammans kan vi ta viktiga steg mot att förverkliga nollvisionen.

Nystarten handlar om en förstärkt inriktning för regeringens arbete med trafiksäkerhet. Mycket i regeringens nysatsning handlar om säkerheten för oskyddade trafikanter, men även biltrafiken är i fokus. För trots att säkerheten för att färdas i bil har förbättrats kraftigt under senare år är målet om att ingen ska dödas eller skadas allvarligt fortfarande avlägset.

Förbättringstakten för vägtrafiksäkerheten tycks ha avtagit de senaste åren och Trafikverket beskriver i prognoser att målet om max 220 omkomna till 2020 inte kommer att nås om inte ytterligare åtgärder vidtas. Bara här i Värmland var det 46 personer som dödades eller skadades svårt under 2015. Därför är en nystart för nollvisionen, där alla goda krafter samverkar och drar åt samma håll, absolut nödvändig. Samtidigt är det minst lika viktigt att inte ta beslut som riskerar att påverka trafiksäkerheten negativt. Transportstyrelsens hårt kritiserade förslag om att besiktiga begagnade bilar mer sällan än i dag är just ett sådant som riskerar att försämra trafiksäkerheten och därmed underminera nystarten.

Transportstyrelsen grundar sitt förslag på ett nytt EU-direktiv. Det framställs som om direktivet tvingar oss till en utglesning, men detta är fel. Tvärtom är ambitionen med direktivet att öka trafiksäkerheten i EU genom att höja miniminivån för kontrollbesiktning till vartannat år. Bland övriga länder som liksom Sverige har årlig besiktning, och redan är bäst i klassen, finns inga tankar på utglesning. Trots årlig besiktning underkänns i stort sett varannan personbil i Sverige och 7 000 får körförbud. Verkställs förslaget kommer dessa bilar att rulla på våra vägar i ytterligare ett år innan de besiktas.

Så, istället för att reducera välfungerande svenska regelverk till en europeisk miniminivå, borde våra myndigheter driva på för att höja trafiksäkerheten, både här hemma och i andra länder. Intresse saknas inte. Flera av FN:s globala mål rör trafiksäkerhet och det svenska arbetet för ökad trafiksäkerhet intresserar omvärlden. De svenska besiktningsföretagen får allt oftare förfrågningar från andra länder. Vi står alltså inför en unik möjlighet att inte bara göra våra vägar än mer säkra, utan även skapa ännu bättre förutsättningar för export av svenska produkter och tjänster för trafiksäkerhet.

Men för att detta ska bli möjligt krävs samarbete. Att regeringen, myndigheterna, organisationerna och företagen drar åt samma håll, lokalt, nationellt och globalt. Vi och våra medlemsföretag sitter på omistliga kunskaper och erfarenheter som regeringen skulle ha nytta av i sitt fortsatta arbete med att förverkliga nollvisionen. Tillsammans kan vi ta viktiga steg mot målet att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.

Tord Fornander

Ordförande för den svenska bilbesiktningsbranschens organisation Swetic

Per Rosén

Vd, Opus Bilprovning

Jan Martinsson

Vd, Dekra

Benny Örnerfors

Vd, Bilprovningen

Nicklas Margård

Vd, Besikta

Lars Selenius

Vd, Carspect

Kjell Dristig

Vd, Fordonsprovarna i Väst

Richard Gimser

Vd, YBB

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.