2016-10-12 06:01

2016-10-12 06:01

Socialdemokraterna undviker debatt

Debatt: Regionfrågan

I sann demokratisk anda bör alla politiska beslut föregås av en allsidig och bred debatt så att fattade beslut blir välgrundade, i synnerhet i kontroversiella frågor där opinionen är delad, skriver Anders Andersson.

I remissvaret till Indelningskommittén säger Region Värmlands styrelses majoritet, sju socialdemokrater och en centerpartist, ja till att Värmland går samman med Västra Götalands län. Beslutet har fattats utan att Socialdemokraterna varken deltagit i debatten eller på ett nyanserat sätt i media diskuterat för- och nackdelar med att tillhöra Västra Götalands respektive Svealands län.

I sann demokratisk anda bör alla politiska beslut föregås av en allsidig och bred debatt så att fattade beslut blir välgrundade, i synnerhet i kontroversiella frågor där opinionen är delad. Därför är det besynnerligt att inte ens Region Värmlands heltidarvoderade socialdemokratiske styrelseordförande Tomas Riste, vars uppgift bland annat är att kommunicera skälen för regionens ställningstaganden, praktiskt taget helt uteblivit från den offentliga debatten.

Vad Tomas Riste (eller Socialdemokraterna) tycker har främst speglats via hans lite svepande uttalanden i media: ”Det finns också många naturliga kopplingar med Västra Götaland – gränsen mot Norge, Vänern, samarbeten mellan Karlstads och Göteborgs universitet. Vi har dessutom försökt resonera om en samverkan österut, i Svealand, men det har spruckit gång på gång. Det är mer svårgreppbart.” (VF 22/9 2016).

Varken Västra Götalands eller Värmlands utveckling är så beroende av Vänern att det är ett avgörande skäl för att bilda en gemensam region. För befolkningstäta Göteborgsregionen är nog samarbeten österut mot Borås och Jönköping mer aktuella än norrut (Värmland och Västra Götaland hör inte ihop, NWT, 19/9 2016), medan Värmlands utveckling är mer beroende av vad som händer utmed axeln Oslo-Karlstad-Örebro och vidare mot Mälardalen. I artikeln Värmland bör ingå i Svealands län (NWT, 21/7 2016) argumenterar jag kring detta, samt varför en gemensam västsvensk region kan hämma Värmlands utveckling mot Norge. Universiteten är statliga och självständiga och bryr sig nog inte så mycket om länsgränser.

Varför samarbetet österut spruckit tidigare och är svårgreppbart förklarar inte Tomas Riste. Faktum är dock att Värmland i dag tillhör samma sjukvårdsregion, strukturfond (NUTS 2), förvaltningsrätt, polisregion och inspektion för vård och omsorg som alla eller några av de län som kommer att ingå i Svealands län. Kommande infrastruktursatsningar i öst- och västled kan gynnas av om Värmland dessutom tillhör Trafikverkets region Öst.

I inslaget Politiker saknar Värmland i regionen (SVT 9/3 2016) och i artikeln Örebro vägrar släppa taget om Värmland (VF, 1/4 2016) saknas respektive välkomnas Värmland till Svealands län av Marie-Louise Forsberg-Fransson, som är socialdemokratisk styrelseordförande i Region Örebro län.

För att regionstyrelsens remissvar inte ska betraktas som Värmlands remissvar till Indelningskommittén är det viktigt att även Värmlands alla kommuner och inte minst landstinget, som har stor samverkan med både Uppsala och Örebro län, bidrar med egna remissvar. Förhoppningsvis är det goda argument snarare än dunkla politiska avsikter som till slut avgör hur regionerna utformas.

Anders Andersson

Lärare, Skoghall

I remissvaret till Indelningskommittén säger Region Värmlands styrelses majoritet, sju socialdemokrater och en centerpartist, ja till att Värmland går samman med Västra Götalands län. Beslutet har fattats utan att Socialdemokraterna varken deltagit i debatten eller på ett nyanserat sätt i media diskuterat för- och nackdelar med att tillhöra Västra Götalands respektive Svealands län.

I sann demokratisk anda bör alla politiska beslut föregås av en allsidig och bred debatt så att fattade beslut blir välgrundade, i synnerhet i kontroversiella frågor där opinionen är delad. Därför är det besynnerligt att inte ens Region Värmlands heltidarvoderade socialdemokratiske styrelseordförande Tomas Riste, vars uppgift bland annat är att kommunicera skälen för regionens ställningstaganden, praktiskt taget helt uteblivit från den offentliga debatten.

Vad Tomas Riste (eller Socialdemokraterna) tycker har främst speglats via hans lite svepande uttalanden i media: ”Det finns också många naturliga kopplingar med Västra Götaland – gränsen mot Norge, Vänern, samarbeten mellan Karlstads och Göteborgs universitet. Vi har dessutom försökt resonera om en samverkan österut, i Svealand, men det har spruckit gång på gång. Det är mer svårgreppbart.” (VF 22/9 2016).

Varken Västra Götalands eller Värmlands utveckling är så beroende av Vänern att det är ett avgörande skäl för att bilda en gemensam region. För befolkningstäta Göteborgsregionen är nog samarbeten österut mot Borås och Jönköping mer aktuella än norrut (Värmland och Västra Götaland hör inte ihop, NWT, 19/9 2016), medan Värmlands utveckling är mer beroende av vad som händer utmed axeln Oslo-Karlstad-Örebro och vidare mot Mälardalen. I artikeln Värmland bör ingå i Svealands län (NWT, 21/7 2016) argumenterar jag kring detta, samt varför en gemensam västsvensk region kan hämma Värmlands utveckling mot Norge. Universiteten är statliga och självständiga och bryr sig nog inte så mycket om länsgränser.

Varför samarbetet österut spruckit tidigare och är svårgreppbart förklarar inte Tomas Riste. Faktum är dock att Värmland i dag tillhör samma sjukvårdsregion, strukturfond (NUTS 2), förvaltningsrätt, polisregion och inspektion för vård och omsorg som alla eller några av de län som kommer att ingå i Svealands län. Kommande infrastruktursatsningar i öst- och västled kan gynnas av om Värmland dessutom tillhör Trafikverkets region Öst.

I inslaget Politiker saknar Värmland i regionen (SVT 9/3 2016) och i artikeln Örebro vägrar släppa taget om Värmland (VF, 1/4 2016) saknas respektive välkomnas Värmland till Svealands län av Marie-Louise Forsberg-Fransson, som är socialdemokratisk styrelseordförande i Region Örebro län.

För att regionstyrelsens remissvar inte ska betraktas som Värmlands remissvar till Indelningskommittén är det viktigt att även Värmlands alla kommuner och inte minst landstinget, som har stor samverkan med både Uppsala och Örebro län, bidrar med egna remissvar. Förhoppningsvis är det goda argument snarare än dunkla politiska avsikter som till slut avgör hur regionerna utformas.

Anders Andersson

Lärare, Skoghall

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.