2016-10-11 06:01

2016-10-11 06:01

Äventyra inte mobilutbyggnaden

Debatt: Värmland

Enligt Post- och telestyrelsen råder det ingen tvekan om att det är tekniskt, juridiskt och organisatoriskt möjligt att bygga ett samhällsnät med hög kvalitet och ändå genomföra auktionen i 700-bandet, skriver Hélène Barnekow och Staffan Nilsson.

På bara några år har digitaliseringen förändrat världen. Den påverkar hur människor kommunicerar med varandra, skapar nya behov, affärsidéer och företag.

När allt fler människor och branscher digitaliseras ökar kraven på snabb och stabil uppkoppling över hela landet. De svenska telekomoperatörerna har därför satsat miljarder på att bygga ut mobilnät runt om i Sverige. Men det finns fortfarande områden där såväl täckningen som kapaciteten behöver förbättras, bland annat på olika ställen i Värmland.

Därför var det mycket glädjande när regeringen i februari 2014 beslutade att från 2017 frigöra det så kallade 700 MHz-bandet, som hittills använts för digital-tv, till mobilt bredband och mobiltelefoni. Det skulle innebära väsentligt större möjligheter att bygga bort de problem med täckning och kapacitet som fortfarande finns. Allt sedan regeringsbeslutet fattades har förberedelserna från branschen och berörda myndigheter pågått och så sent som i juli i år bjöd Post- och Telestyrelsen in till auktion av bandet. Auktionen är planerad att äga rum i december 2016 och ett uttalat mål är att öka täckningen där det i dag finns brister.

Trots år av förberedelser, och att ansvarig myndighet redan bjudit in till auktion, kom senare under juli oroväckande signaler från regeringen genom att utredningen ”Uppdrag om en utvecklad och säker kommunikationslösning för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar” tillsattes. Uppdraget är att föreslå hur en ny kommunikationslösning för så kallade samhällstjänster kan se ut. I uppdraget ingår att se över om denna framtida kommunikationslösning ska placeras i just 700 MHz-bandet, vilket i kraftigt skulle försena och försvåra den nödvändiga utbyggnaden av mobilt bredband i till exempel Värmland.

Självklart delar vi uppfattningen att myndigheter och organisationer som arbetar med viktiga samhällstjänster är i behov av framtidssäker kommunikation, men att göra detta på bekostnad av möjligheterna för människor att bo kvar och driva företag på landet är helt fel väg att gå. Enligt Post- och telestyrelsen råder det ingen tvekan om att det är tekniskt, juridiskt och organisatoriskt möjligt att bygga ett samhällsnät med hög kvalitet och ändå genomföra auktionen i 700-bandet. Det råder således ingen motsättning mellan ett säkert och robust nät för samhällstjänster och samtidigt säkerställa förbättrad täckning och kapacitet i bland annat Värmland.

Sverige har höga mål för tillgången till bredband. 2020 ska 90 procent av befolkningen ha tillgång till bredband med en hastighet om minst 100 Mbit per sekund enligt det nationella bredbandsmålet. För att det ska kunna uppnås och för att fler ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter och kunna bo kvar och driva företag på landet är det nödvändigt att auktionen av 700-bandet genomförs som planerat.

Hélène Barnekow

Vd, Telia Sverige

Staffan Nilsson

Ordförande, Hela Sverige ska leva

På bara några år har digitaliseringen förändrat världen. Den påverkar hur människor kommunicerar med varandra, skapar nya behov, affärsidéer och företag.

När allt fler människor och branscher digitaliseras ökar kraven på snabb och stabil uppkoppling över hela landet. De svenska telekomoperatörerna har därför satsat miljarder på att bygga ut mobilnät runt om i Sverige. Men det finns fortfarande områden där såväl täckningen som kapaciteten behöver förbättras, bland annat på olika ställen i Värmland.

Därför var det mycket glädjande när regeringen i februari 2014 beslutade att från 2017 frigöra det så kallade 700 MHz-bandet, som hittills använts för digital-tv, till mobilt bredband och mobiltelefoni. Det skulle innebära väsentligt större möjligheter att bygga bort de problem med täckning och kapacitet som fortfarande finns. Allt sedan regeringsbeslutet fattades har förberedelserna från branschen och berörda myndigheter pågått och så sent som i juli i år bjöd Post- och Telestyrelsen in till auktion av bandet. Auktionen är planerad att äga rum i december 2016 och ett uttalat mål är att öka täckningen där det i dag finns brister.

Trots år av förberedelser, och att ansvarig myndighet redan bjudit in till auktion, kom senare under juli oroväckande signaler från regeringen genom att utredningen ”Uppdrag om en utvecklad och säker kommunikationslösning för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar” tillsattes. Uppdraget är att föreslå hur en ny kommunikationslösning för så kallade samhällstjänster kan se ut. I uppdraget ingår att se över om denna framtida kommunikationslösning ska placeras i just 700 MHz-bandet, vilket i kraftigt skulle försena och försvåra den nödvändiga utbyggnaden av mobilt bredband i till exempel Värmland.

Självklart delar vi uppfattningen att myndigheter och organisationer som arbetar med viktiga samhällstjänster är i behov av framtidssäker kommunikation, men att göra detta på bekostnad av möjligheterna för människor att bo kvar och driva företag på landet är helt fel väg att gå. Enligt Post- och telestyrelsen råder det ingen tvekan om att det är tekniskt, juridiskt och organisatoriskt möjligt att bygga ett samhällsnät med hög kvalitet och ändå genomföra auktionen i 700-bandet. Det råder således ingen motsättning mellan ett säkert och robust nät för samhällstjänster och samtidigt säkerställa förbättrad täckning och kapacitet i bland annat Värmland.

Sverige har höga mål för tillgången till bredband. 2020 ska 90 procent av befolkningen ha tillgång till bredband med en hastighet om minst 100 Mbit per sekund enligt det nationella bredbandsmålet. För att det ska kunna uppnås och för att fler ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter och kunna bo kvar och driva företag på landet är det nödvändigt att auktionen av 700-bandet genomförs som planerat.

Hélène Barnekow

Vd, Telia Sverige

Staffan Nilsson

Ordförande, Hela Sverige ska leva

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.