2016-10-05 06:01

2016-10-05 06:01

Karlstad halkar efter

Debatt: Företagsklimat

Det är allvarligt att Karlstad presterar dåligt i rankingen och en parameter där vi försämrar oss är kommunpolitikernas attityder till företagande, skriver Anders Tallgren.

Karlstads kommun har som mål att ha ett av Sveriges tjugo bästa företagsklimat. Det är fastställt av kommunfullmäktige och därmed ett av kommunens viktigare mål. Den 20 september presenterades Svenskt Näringslivs årliga ranking och Karlstad hamnade på plats 89. Det är kommunens sämsta placering sedan mätningarna infördes. Karlstad styrs av en moderatledd majoritet bestående av M-MP-C-L-KD och det är anmärkningsvärt hur ointresserad den koalitionen är av tillväxt- och näringslivsfrågor. I majoritetens förslag till nya målområden och övergripande mål för kommunen som just nu är ute på remiss är till exempel hela målområdet Tillväxt struket och även målet om ett företagsklimat topp-20 i landet bortplockat.

När rankingresultatet blev känt fick näringslivsdirektören kommentera resultatet istället för till exempel kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M) eller tillväxtutskottets och näringslivsrådets ordförande Maria Frisk (MP). Majoriteten valde istället att lite diskret lägga ett politiskt initiativ på kommunstyrelsen samma dag. Det handlar om att stärka det proaktiva arbetet med företagsetableringar och fick naturligtvis omedelbart stöd av oss Socialdemokrater eftersom vi hade med det förslaget i vårt budgetförslag redan i juni 2015. Där fanns för övrigt ett tiotal ytterligare förslag inom näringslivsområdet som röstades ner då och som vi gärna ser att vi får gehör för nu.

Vi har föreslagit en etableringsgrupp för centrumhandeln och att öppna upp Eriksberg för sällanhandel som kräver stora ytor. Vi vill se en handlingsplan för stöd till mikroföretag där vi vet att fyra av fem nya jobb växer till. Vidare har vi föreslagit att kommunen ska anställa en näringslivsutvecklare med utbildning i genusvetenskap för att stödja kvinnors företagande. Om kvinnor startade företag i samma utsträckning som män skulle det leda till många nya företag och jobb. Besöksnäringen är en av de snabbast växande näringarna just nu och här har vi föreslagit att Karlstad ska utvecklas som besöksmål genom ökad samordning av de kommunala aktörerna och bättre samverkan med de privata i branschen. Kommunen måste ta ledarrollen i det arbetet. Det är också viktigt att de studenter som provat på Ung Företagsamhet får stöd och hjälp efter gymnasiet för att utvecklas som entreprenörer. Här görs en del bra arbete inom Karlstad Innovation Park men vi vill se fler åtgärder för att minska risken att tappa någon på vägen. Vi har också föreslagit att Karlstad tar fram ett landsbygdsprogram med inriktning på jobb och tillväxt. Vi vill också se en ökad samordning när det gäller projekt och ansökningar med koppling till EU:s program och fonder.

Det är allvarligt att Karlstad presterar dåligt i rankingen och en parameter där vi försämrar oss är kommunpolitikernas attityder till företagande. Vi har full förståelse för det resultatet utifrån majoritetens agerande men för oss Socialdemokrater är jobben den viktigaste frågan och för att jobben ska växa till är det avgörande med ett bra företagsklimat. Därför kommer vi nu att bjuda in näringslivsorganisationer för att få med oss ytterligare bra förslag som vi kan lägga för att förbättra företagsklimatet. Karlstad förtjänar en ny politisk ledning som arbetar för att nå kommunens mål, inte avskaffa dem, och som uppvisar en positiv attityd till företagande!

Anders Tallgren (S)

Vice ordförande i tillväxtutskottet och näringslivsrådet

Karlstads kommun har som mål att ha ett av Sveriges tjugo bästa företagsklimat. Det är fastställt av kommunfullmäktige och därmed ett av kommunens viktigare mål. Den 20 september presenterades Svenskt Näringslivs årliga ranking och Karlstad hamnade på plats 89. Det är kommunens sämsta placering sedan mätningarna infördes. Karlstad styrs av en moderatledd majoritet bestående av M-MP-C-L-KD och det är anmärkningsvärt hur ointresserad den koalitionen är av tillväxt- och näringslivsfrågor. I majoritetens förslag till nya målområden och övergripande mål för kommunen som just nu är ute på remiss är till exempel hela målområdet Tillväxt struket och även målet om ett företagsklimat topp-20 i landet bortplockat.

När rankingresultatet blev känt fick näringslivsdirektören kommentera resultatet istället för till exempel kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M) eller tillväxtutskottets och näringslivsrådets ordförande Maria Frisk (MP). Majoriteten valde istället att lite diskret lägga ett politiskt initiativ på kommunstyrelsen samma dag. Det handlar om att stärka det proaktiva arbetet med företagsetableringar och fick naturligtvis omedelbart stöd av oss Socialdemokrater eftersom vi hade med det förslaget i vårt budgetförslag redan i juni 2015. Där fanns för övrigt ett tiotal ytterligare förslag inom näringslivsområdet som röstades ner då och som vi gärna ser att vi får gehör för nu.

Vi har föreslagit en etableringsgrupp för centrumhandeln och att öppna upp Eriksberg för sällanhandel som kräver stora ytor. Vi vill se en handlingsplan för stöd till mikroföretag där vi vet att fyra av fem nya jobb växer till. Vidare har vi föreslagit att kommunen ska anställa en näringslivsutvecklare med utbildning i genusvetenskap för att stödja kvinnors företagande. Om kvinnor startade företag i samma utsträckning som män skulle det leda till många nya företag och jobb. Besöksnäringen är en av de snabbast växande näringarna just nu och här har vi föreslagit att Karlstad ska utvecklas som besöksmål genom ökad samordning av de kommunala aktörerna och bättre samverkan med de privata i branschen. Kommunen måste ta ledarrollen i det arbetet. Det är också viktigt att de studenter som provat på Ung Företagsamhet får stöd och hjälp efter gymnasiet för att utvecklas som entreprenörer. Här görs en del bra arbete inom Karlstad Innovation Park men vi vill se fler åtgärder för att minska risken att tappa någon på vägen. Vi har också föreslagit att Karlstad tar fram ett landsbygdsprogram med inriktning på jobb och tillväxt. Vi vill också se en ökad samordning när det gäller projekt och ansökningar med koppling till EU:s program och fonder.

Det är allvarligt att Karlstad presterar dåligt i rankingen och en parameter där vi försämrar oss är kommunpolitikernas attityder till företagande. Vi har full förståelse för det resultatet utifrån majoritetens agerande men för oss Socialdemokrater är jobben den viktigaste frågan och för att jobben ska växa till är det avgörande med ett bra företagsklimat. Därför kommer vi nu att bjuda in näringslivsorganisationer för att få med oss ytterligare bra förslag som vi kan lägga för att förbättra företagsklimatet. Karlstad förtjänar en ny politisk ledning som arbetar för att nå kommunens mål, inte avskaffa dem, och som uppvisar en positiv attityd till företagande!

Anders Tallgren (S)

Vice ordförande i tillväxtutskottet och näringslivsrådet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.