2016-10-03 17:53

2016-10-04 10:22

KD satsar på de äldre

Debatt: Budget

Vi föreslår i vår budget att skatten sänks för pensionärer med 2,2 miljarder, skriver Tuve Skånberg.

Hur ser ekonomin ut för de äldre i Sverige? Det finns 2 100 000 pensionärer, som 2014 hade en genomsnittlig total pension (brutto) på 16 269 kr per månad. Garantipension är ett grundskydd för dem som har haft en liten eller ingen arbetsinkomst under livet. Full garantipension är 8 053 kr för ensamstående och 7 174 kr i månaden för gifta. Enligt pensionsmyndigheten hade 776 600 personer 2014 garantipension i någon form, de flesta kvinnor.

Förutom garantipensionen söker och får ca 290 000 pensionärer dessutom bostadstillägg. En pensionär som inte tjänat in någon egen pension utan bara har garantipension och bostadstillägg får ungefär 11 700 kronor i månaden efter skatt (2015). Kristdemokraterna anser inte att detta räcker. Men den rödgröna regeringen gör inget åt vare sig pensioner eller bostadstillägg.

Under alliansregeringen drev vi Kristdemokrater på för att sänka skatten för pensionärer –och det skedde så vid fem tillfällen. Vi höjde också bostadstillägget för pensionärer tre gånger. En garantipensionär 1 900 kronor mer i plånboken varje månad. KD vill därför fortsätta kampen för de äldres ekonomi, i synnerhet de sämst ställda pensionärernas.

Vi föreslår i vår budget att skatten sänks för pensionärer med 2,2 miljarder. Vi höjer också bostadstillägget för pensionärer (BTP) kraftigt, tar också bort den särskilda löneskatten för äldre och inför ett fördubblat jobbskatteavdrag redan från 64 års ålder. Vi menar att skatten på pensioner ska ligga på samma nivå som skatten på förvärvsinkomst. I 2017 års budget tar vi därför ytterligare ett stort steg för att stänga skattegapet. Det kommer att innebära plus ca 2 400 kronor per år för pensionärer som i dag betalar högre skatt än de som jobbar. Med vårt förslag kommer därmed skattegapet vara helt utraderat för pensionsinkomster upp till 14 000 kronor redan nästa år.

Många av Sveriges garantipensionärer har svårt att få pensionen att räcka till. Vi gör därför en särskild förstärkning av bostadstillägget (BTP). Vi föreslår en höjning med 500 kronor för ensamstående och 300 kronor för personer som är sammanboende. Vi avsätter 1,3 miljarder för detta. Det är ett viktigt tillskott för de pensionärer som har de lägsta inkomsterna. Förslaget är också en jämställdhetssatsning för att stärka pensionerade kvinnor som haft sämre villkor än männen under sitt yrkesliv.

Alliansregeringen införde ett förhöjt jobbskatteavdrag för personer över 65 år, som gjorde det mer lönsamt att arbeta längre. Vi vill nu tidigarelägga reformen med ett år. Att få ett utökat jobbskatteavdrag från 64 år och uppåt gör att fler får upp ögonen för möjligheten och lönsamheten i att fortsätta arbeta. Vi avsätter 300 miljoner till reformen.

Alliansregeringen avskaffade den särskilda löneskatt som funnits på personer som arbetar och är över 65 år. På så sätt kunde arbetsgivare behålla äldre anställda, eller anställa äldre, till en lägre kostnad. Tillsammans med det förhöjda jobbskatteavdraget har detta medfört en mycket positiv utveckling av äldres arbetskraftsdeltagande. Nu har regeringen återinfört denna särskilda löneskatt på äldre. Den tar vi bort i vår budget och avsätter 1,5 miljarder för detta ändamål.

För en del handlar självbestämmandet om att vilja bo kvar i sin lägenhet eller sin villa med hemtjänst, för andra om att bo tillsammans med andra på ett trygghetsboende. För oss är det en fråga om värdighet. Vi föreslår därför att den som har fått rätt till hemtjänst och fyllt 85 år ska få plats på ett trygghetsboende om han eller hon så önskar. Alla kommuner ska vara skyldiga att erbjuda en plats för den som vill utan biståndsbedömning. Vi gör också satsningar på vården och omsorg som främst kommer äldre till del, så som vårdserviceteam för att skapa utrymme för mer tid för patienterna, samt satsningar på socialt innehåll och bättre mat i äldreomsorgen.

Tuve Skånberg

Riksdagsledamot (KD)

Hur ser ekonomin ut för de äldre i Sverige? Det finns 2 100 000 pensionärer, som 2014 hade en genomsnittlig total pension (brutto) på 16 269 kr per månad. Garantipension är ett grundskydd för dem som har haft en liten eller ingen arbetsinkomst under livet. Full garantipension är 8 053 kr för ensamstående och 7 174 kr i månaden för gifta. Enligt pensionsmyndigheten hade 776 600 personer 2014 garantipension i någon form, de flesta kvinnor.

Förutom garantipensionen söker och får ca 290 000 pensionärer dessutom bostadstillägg. En pensionär som inte tjänat in någon egen pension utan bara har garantipension och bostadstillägg får ungefär 11 700 kronor i månaden efter skatt (2015). Kristdemokraterna anser inte att detta räcker. Men den rödgröna regeringen gör inget åt vare sig pensioner eller bostadstillägg.

Under alliansregeringen drev vi Kristdemokrater på för att sänka skatten för pensionärer –och det skedde så vid fem tillfällen. Vi höjde också bostadstillägget för pensionärer tre gånger. En garantipensionär 1 900 kronor mer i plånboken varje månad. KD vill därför fortsätta kampen för de äldres ekonomi, i synnerhet de sämst ställda pensionärernas.

Vi föreslår i vår budget att skatten sänks för pensionärer med 2,2 miljarder. Vi höjer också bostadstillägget för pensionärer (BTP) kraftigt, tar också bort den särskilda löneskatten för äldre och inför ett fördubblat jobbskatteavdrag redan från 64 års ålder. Vi menar att skatten på pensioner ska ligga på samma nivå som skatten på förvärvsinkomst. I 2017 års budget tar vi därför ytterligare ett stort steg för att stänga skattegapet. Det kommer att innebära plus ca 2 400 kronor per år för pensionärer som i dag betalar högre skatt än de som jobbar. Med vårt förslag kommer därmed skattegapet vara helt utraderat för pensionsinkomster upp till 14 000 kronor redan nästa år.

Många av Sveriges garantipensionärer har svårt att få pensionen att räcka till. Vi gör därför en särskild förstärkning av bostadstillägget (BTP). Vi föreslår en höjning med 500 kronor för ensamstående och 300 kronor för personer som är sammanboende. Vi avsätter 1,3 miljarder för detta. Det är ett viktigt tillskott för de pensionärer som har de lägsta inkomsterna. Förslaget är också en jämställdhetssatsning för att stärka pensionerade kvinnor som haft sämre villkor än männen under sitt yrkesliv.

Alliansregeringen införde ett förhöjt jobbskatteavdrag för personer över 65 år, som gjorde det mer lönsamt att arbeta längre. Vi vill nu tidigarelägga reformen med ett år. Att få ett utökat jobbskatteavdrag från 64 år och uppåt gör att fler får upp ögonen för möjligheten och lönsamheten i att fortsätta arbeta. Vi avsätter 300 miljoner till reformen.

Alliansregeringen avskaffade den särskilda löneskatt som funnits på personer som arbetar och är över 65 år. På så sätt kunde arbetsgivare behålla äldre anställda, eller anställa äldre, till en lägre kostnad. Tillsammans med det förhöjda jobbskatteavdraget har detta medfört en mycket positiv utveckling av äldres arbetskraftsdeltagande. Nu har regeringen återinfört denna särskilda löneskatt på äldre. Den tar vi bort i vår budget och avsätter 1,5 miljarder för detta ändamål.

För en del handlar självbestämmandet om att vilja bo kvar i sin lägenhet eller sin villa med hemtjänst, för andra om att bo tillsammans med andra på ett trygghetsboende. För oss är det en fråga om värdighet. Vi föreslår därför att den som har fått rätt till hemtjänst och fyllt 85 år ska få plats på ett trygghetsboende om han eller hon så önskar. Alla kommuner ska vara skyldiga att erbjuda en plats för den som vill utan biståndsbedömning. Vi gör också satsningar på vården och omsorg som främst kommer äldre till del, så som vårdserviceteam för att skapa utrymme för mer tid för patienterna, samt satsningar på socialt innehåll och bättre mat i äldreomsorgen.

Tuve Skånberg

Riksdagsledamot (KD)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.