2016-10-01 06:01

2016-10-01 06:01

En kollektivtrafik för framtidens arbetsmarknad

Debatt: Persontransporter

Kollektivtrafikens nät och struktur bör i första hand öka arbetsmarknadens funktionssätt och underlätta för arbetspendling, skriver representanter Börje Wahlund med flera.

Värmland är ett avlångt och brett län med stora avstånd. Här bor många som saknar bil exempelvis unga som studerar och pendlar till gymnasiet eller universitetet och äldre på landsbygden. Att sy ihop en kollektivtrafik som passar alla är utmanande men möjligt. Kollektivtrafiken är viktig för alla i Värmland. Även om man aldrig använt sig av den. Den minskar belastningen på vägnätet, så att köerna blir kortar. Den minskar vårt avtryck på klimatet, så att även framtida värmlänningar kan njuta av vårt län. Den möjliggör för fler att ta sig till ett jobb eller utbildning så att vi får ökade resurser till allt det som är vår gemensamma välfärd.

För att ge lite bakgrund till varför det är så oerhört svårt att planera en kollektivtrafik som försörjer varje människas behov kan vi ur Region Värmlands trafikförsörjningsprogram utläsa att Värmlänningarna bor tätt i varierande grad. I de kommuner som ligger längst ifrån Karlstad bor man som allra glesast. Det är också Karlstad som är den kärna till vilken de flesta pendlar till och från. Det är också till pendlandet vi Moderater menar att kollektivtrafikens resurser bör prioriteras. Det är bara så vi kan se till att hela Värmland blir en arbetsmarknadsregion och tillsammans tar sikte på framtiden.

Kollektivtrafikens nät och struktur bör i första hand öka arbetsmarknadens funktionssätt och underlätta för arbetspendling. Det skall vara lätt att ta ett jobb oavsett om man har en bil eller inte. Men vi kan heller inte ignorera bilens roll i Värmland. Kostnaden för att försöka få alla värmlänningar att ställa bilen till förmån för en så pass utbyggd kollektivtrafik att detta skulle vara möjligt är helt enkelt för hög. Bilen och kollektivtrafiken skall komplettera varandra så att det för den enskilde individen och samhället bygger ett så effektivt transportnät som möjligt. För att detta skall bli verklighet för de tusentals värmlänningar som idag pendlar till Karlstad behövs ökade möjligheter att ta bilen och ställa denna utanför Karlstad och använda sig av lokaltrafiken när man transporterar sig i staden.

När det kommer till den beryktade frågan om tågstopp är vi som bekant motståndare till den snabba nedläggning utan ordentligt underlag som nu blir verklighet. Det är beklämmande att Socialdemokraterna utan att tveka slår undan fötterna för landsbygden. Vi tror på en modell där man kan kombinera kortare restid med bibehållen tillgänglighet genom att exempelvis göra som SJ. Tågen måste nödvändigtvis inte stanna överallt vid varje enskild avgång. Prioritera tiden i de mest pendlingsintensiva perioderna och tillgängligheten under övriga tider. Så kan fler njuta av tågets alla fördelar.

En framtida ödesfråga för Värmland är att vi fortsatt lyckas bibehålla en tillväxt av arbetstillfällen och värmlänningar. En nyckel i detta är att utöka våra arbetsmarknadsregioner. Genom att exempelvis binda ihop Karlstad och Örebro med kollektivtrafik som tar mindre än en timma gör vi just det, skapar en gemensam arbetsmarknad. Fler kan ställa bilen till förmån för tåg och fler kan inom rimlig tid pendla mellan bostad och arbete. Oavsett om man bor i Karlstad eller Örebro. Utbytet mellan människor och rörligheten är inte bara bra för den enskilde utan också för samhället. Det är i mötet som kreativitet och tillväxt skapas.

Börje Wahlund

Marie Oudin

Anders Ljungsten

Mikael Persson

Fereshteh Jalayer

Alexander Torin

Sebastian Hasselström

Moderaterna i Värmlands arbetsgrupp för kollektivtrafik

Värmland är ett avlångt och brett län med stora avstånd. Här bor många som saknar bil exempelvis unga som studerar och pendlar till gymnasiet eller universitetet och äldre på landsbygden. Att sy ihop en kollektivtrafik som passar alla är utmanande men möjligt. Kollektivtrafiken är viktig för alla i Värmland. Även om man aldrig använt sig av den. Den minskar belastningen på vägnätet, så att köerna blir kortar. Den minskar vårt avtryck på klimatet, så att även framtida värmlänningar kan njuta av vårt län. Den möjliggör för fler att ta sig till ett jobb eller utbildning så att vi får ökade resurser till allt det som är vår gemensamma välfärd.

För att ge lite bakgrund till varför det är så oerhört svårt att planera en kollektivtrafik som försörjer varje människas behov kan vi ur Region Värmlands trafikförsörjningsprogram utläsa att Värmlänningarna bor tätt i varierande grad. I de kommuner som ligger längst ifrån Karlstad bor man som allra glesast. Det är också Karlstad som är den kärna till vilken de flesta pendlar till och från. Det är också till pendlandet vi Moderater menar att kollektivtrafikens resurser bör prioriteras. Det är bara så vi kan se till att hela Värmland blir en arbetsmarknadsregion och tillsammans tar sikte på framtiden.

Kollektivtrafikens nät och struktur bör i första hand öka arbetsmarknadens funktionssätt och underlätta för arbetspendling. Det skall vara lätt att ta ett jobb oavsett om man har en bil eller inte. Men vi kan heller inte ignorera bilens roll i Värmland. Kostnaden för att försöka få alla värmlänningar att ställa bilen till förmån för en så pass utbyggd kollektivtrafik att detta skulle vara möjligt är helt enkelt för hög. Bilen och kollektivtrafiken skall komplettera varandra så att det för den enskilde individen och samhället bygger ett så effektivt transportnät som möjligt. För att detta skall bli verklighet för de tusentals värmlänningar som idag pendlar till Karlstad behövs ökade möjligheter att ta bilen och ställa denna utanför Karlstad och använda sig av lokaltrafiken när man transporterar sig i staden.

När det kommer till den beryktade frågan om tågstopp är vi som bekant motståndare till den snabba nedläggning utan ordentligt underlag som nu blir verklighet. Det är beklämmande att Socialdemokraterna utan att tveka slår undan fötterna för landsbygden. Vi tror på en modell där man kan kombinera kortare restid med bibehållen tillgänglighet genom att exempelvis göra som SJ. Tågen måste nödvändigtvis inte stanna överallt vid varje enskild avgång. Prioritera tiden i de mest pendlingsintensiva perioderna och tillgängligheten under övriga tider. Så kan fler njuta av tågets alla fördelar.

En framtida ödesfråga för Värmland är att vi fortsatt lyckas bibehålla en tillväxt av arbetstillfällen och värmlänningar. En nyckel i detta är att utöka våra arbetsmarknadsregioner. Genom att exempelvis binda ihop Karlstad och Örebro med kollektivtrafik som tar mindre än en timma gör vi just det, skapar en gemensam arbetsmarknad. Fler kan ställa bilen till förmån för tåg och fler kan inom rimlig tid pendla mellan bostad och arbete. Oavsett om man bor i Karlstad eller Örebro. Utbytet mellan människor och rörligheten är inte bara bra för den enskilde utan också för samhället. Det är i mötet som kreativitet och tillväxt skapas.

Börje Wahlund

Marie Oudin

Anders Ljungsten

Mikael Persson

Fereshteh Jalayer

Alexander Torin

Sebastian Hasselström

Moderaterna i Värmlands arbetsgrupp för kollektivtrafik

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.