2016-09-26 06:00

2016-09-26 06:00

Svensk modell garanterar sund konkurrens

Replik: Bredband

I stadsnätens öppna nät kan tjänsteleverantörerna och operatörerna konkurrera fritt, vilket skapar lägre priser och ökad valfrihet åt konsumenten, skriver Mikael Ek.

Svar till Sven-Erik Bucht och Peter Eriksson (NWT 17/9)

De två ministrarna Peter Eriksson (MP) och Sven-Erik Bucht (S) skrev nyligen på Nya Wermlands-Tidningens debattsida om regerings satsning på ytterligare 850 miljoner kronor till bredbandsutbyggnad. En viktig nyhet som Svenska Stadsnätsföreningen välkomnar.

Men att bygga bredband är dyrt och trots att 850 miljoner kronor är mycket pengar så täcks inte behovet av den aviserade satsningen. Just därför är det viktigt att regeringen förutom att arbeta med stödmedel också skapar de bästa förutsättningarna för marknadens aktörer att bygga ut det svenska bredbandsnätet. Här spelar digitaliseringsminister Peter Eriksson en viktig roll. Den bredbandsstrategi han just nu arbetar med kommer att vara avgörande för den fortsatta bredbandsutbyggnaden.

Den svenska marknaden är i mångt och mycket unik. Till skillnad från många andra länder i världen så präglas den av en mängd aktörer, såväl offentligt ägda stadsnät som privata bolag. De första kommunala stadsnäten bildades på 1990-talet, med syftet att utmana det dåvarande statliga telemonopolet. Kommunerna var trötta på höga priser och bristande intresse för att bygga ny fiberinfrastruktur. Nu står det klart att de svenska stadsnäten med sina öppna nät varit en stor framgång. Utan dem hade Sverige haft både högre bredbandspriser och färre anslutningar. I stadsnätens öppna nät kan tjänsteleverantörerna och operatörerna konkurrera fritt, vilket skapar lägre priser och ökad valfrihet åt konsumenten. Detta har konstaterats av såväl EU-kommissionen som OECD.

Genom att värna den svenska bredbandsmodellen kommer den sunda konkurrensen garanteras. Detta kommer skapa unika förutsättningar för att lyckas med den fortsatta bredbandsutbyggnaden.

Precis som Peter Eriksson och Sven-Erik Bucht skriver är bredband i dag en förutsättning för att kunna bo och verka i hela landet. I Värmland saknar dock fortfarande 50 procent av hushållen tillgång till snabbt bredband. De aviserade satsningarna på bredbandsutbyggnad är därför nödvändiga. För att nå EU:s mål som säger att alla invånare ska få tillgång till snabbt bredband senast 2025 kommer det att krävas både fortsatt engagemang och ytterligare stöd från regeringens sida.

Den svenska regeringens IT-politiska mål säger att vi ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Genom att värna den svenska bredbandsmodellen har vi unika förutsättningar för att lyckas med detta.

Mikael Ek

Vd, Svenska Stadsnätsföreningen

Svar till Sven-Erik Bucht och Peter Eriksson (NWT 17/9)

De två ministrarna Peter Eriksson (MP) och Sven-Erik Bucht (S) skrev nyligen på Nya Wermlands-Tidningens debattsida om regerings satsning på ytterligare 850 miljoner kronor till bredbandsutbyggnad. En viktig nyhet som Svenska Stadsnätsföreningen välkomnar.

Men att bygga bredband är dyrt och trots att 850 miljoner kronor är mycket pengar så täcks inte behovet av den aviserade satsningen. Just därför är det viktigt att regeringen förutom att arbeta med stödmedel också skapar de bästa förutsättningarna för marknadens aktörer att bygga ut det svenska bredbandsnätet. Här spelar digitaliseringsminister Peter Eriksson en viktig roll. Den bredbandsstrategi han just nu arbetar med kommer att vara avgörande för den fortsatta bredbandsutbyggnaden.

Den svenska marknaden är i mångt och mycket unik. Till skillnad från många andra länder i världen så präglas den av en mängd aktörer, såväl offentligt ägda stadsnät som privata bolag. De första kommunala stadsnäten bildades på 1990-talet, med syftet att utmana det dåvarande statliga telemonopolet. Kommunerna var trötta på höga priser och bristande intresse för att bygga ny fiberinfrastruktur. Nu står det klart att de svenska stadsnäten med sina öppna nät varit en stor framgång. Utan dem hade Sverige haft både högre bredbandspriser och färre anslutningar. I stadsnätens öppna nät kan tjänsteleverantörerna och operatörerna konkurrera fritt, vilket skapar lägre priser och ökad valfrihet åt konsumenten. Detta har konstaterats av såväl EU-kommissionen som OECD.

Genom att värna den svenska bredbandsmodellen kommer den sunda konkurrensen garanteras. Detta kommer skapa unika förutsättningar för att lyckas med den fortsatta bredbandsutbyggnaden.

Precis som Peter Eriksson och Sven-Erik Bucht skriver är bredband i dag en förutsättning för att kunna bo och verka i hela landet. I Värmland saknar dock fortfarande 50 procent av hushållen tillgång till snabbt bredband. De aviserade satsningarna på bredbandsutbyggnad är därför nödvändiga. För att nå EU:s mål som säger att alla invånare ska få tillgång till snabbt bredband senast 2025 kommer det att krävas både fortsatt engagemang och ytterligare stöd från regeringens sida.

Den svenska regeringens IT-politiska mål säger att vi ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Genom att värna den svenska bredbandsmodellen har vi unika förutsättningar för att lyckas med detta.

Mikael Ek

Vd, Svenska Stadsnätsföreningen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.